Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 5:161-170

Āghāta vagga
Ogorčenje

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


161. Paṭhamā-aghātapaṭivinaya sutta — Uklanjanje ogorčenja (1) [pāli]

Monasi, pet je načina na koje bi trebalo potpuno ukloniti ogorčenje u sebi, prema kome god da se javi. Kojih pet? (1) Prema kojem god čoveku da se ogorčenje javi, prema njemu treba negovati prijateljsku ljubav; na taj način će ogorčenje prema tom čoveku biti uklonjeno. (2) Prema kojem god čoveku da se ogorčenje javi, prema njemu treba negovati saosećanje; na taj način će ogorčenje prema tom čoveku biti uklonjeno. (3) Prema kojem god čoveku da se ogorčenje javi, prema njemu treba negovati spokojstvo; na taj način će ogorčenje prema tom čoveku biti uklonjeno. (4) Prema kojem god čoveku da se ogorčenje javi, na toga ne treba obraćati pažnju; na taj način će ogorčenje prema tom čoveku biti uklonjeno. (5) Prema kojem god čoveku da se ogorčenje javi, treba na toga primeniti ideju o vlasniku dela na ovaj način: “Ovaj poštovani je vlasnik svojih dela, naslednik svojih dela; njegova dela su ga stvorila, njegova dela su mu srodnici, njegova dela su mu utočište; on će biti naslednih svih dela koje počini, dobrih ili loših”. Na taj način će ogorčenje prema tom čoveku biti uklonjeno. To je, monasi, pet načina na koje bi trebalo potpuno ukloniti ogorčenje u sebi, prema kome god da se javi.