Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN V.176: Piti sutta

Anguttara nikāya V.176

Piti sutta
Ushićenje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom domaćin Anāthapindika, praćen sa još 500 nezaređenih Budinih sledbenika, otide do Blaženog i, pošto je stigao, pokloni mu se, pa sede sa strane. I dok je tako sedeo, Blaženi mu reče: "Domaćini, vi ste poklonili monaškoj zajednici ogrtače, hranu, sklonište i lekove za one koji su bolesni, ali ne treba da se zadovoljite mišlju: 'Mi smo poklonili monaškoj zajednici ogrtače, hranu, sklonište i lekove za one koji su bolesni'. Nego bi trebalo sebe ovako da vežbate: 'S vremena na vreme ući ću i boraviti u osami i ushićenju'. Tako bi sebe trebalo da vežbate."

Kad ovo bi rečeno, poštovani Sāriputta reče Blaženom: "Čudesno je, gospodine. Zadivljujuće je, kako je Blaženi to dobro rekao: ''Domaćini, vi ste poklonili monaškoj zajednici ogrtače, hranu, sklonište i lekove za one koji su bolesni, ali ne treba da se zadovoljite mišlju: 'Mi smo poklonili monaškoj zajednici ogrtače, hranu, sklonište i lekove za one koji su bolesni'. Nego bi trebalo sebe ovako da vežbate: 'S vremena na vreme ući ću i boraviti u osami i ushićenju'. Tako bi sebe trebalo da vežbate.

Gospodine, kada učenik plemenitih uđe i boravi u osami i ushićenju, pet je mogućnosti koje ne postoje u tom trenutku: Bol i patnja koji nastaju na osnovu zadovoljstava čula tada ne postoje. Zadovoljstvo i radost koji nastaju na osnovu zadovoljstava čula tada ne postoje. Bol i patnja koji nastaju na osnovu onoga što je nevešto urađeno tada ne postoje. Zadovoljstvo i radost koji nastaju na osnovu onoga što je nevešto urađeno tada ne postoje. Bol i patnja koji nastaju na osnovu na osnovu onoga što je vešto urađeno tada ne postoje. Kada učenik plemenitih uđe i boravi u osami i ushićenju, tih pet je mogućnosti koje ne postoje u tom trenutku."

[A Blaženi reče:] "Odlično, Sāriputta. Odlično. Kada učenik plemenitih uđe i boravi u osami i ushićenju, pet je mogućnosti koje ne postoje u tom trenutku: Bol i patnja koji nastaju na osnovu zadovoljstava čula tada ne postoje. Zadovoljstvo i radost koji nastaju na osnovu zadovoljstava čula tada ne postoje. Bol i patnja koji nastaju na osnovu onoga što je nevešto urađeno tada ne postoje. Zadovoljstvo i radost koji nastaju na osnovu onoga što je nevešto urađeno tada ne postoje. Bol i patnja koji nastaju na osnovu na osnovu onoga što je vešto urađeno tada ne postoje. Kada učenik plemenitih uđe i boravi u osami i ushićenju, tih pet je mogućnosti koje ne postoje u tom trenutku."