Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 5:61-70

Saññā vagga
Opažaj


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


61. Paṭhamasaññā sutta — Opažaji (1)

Monasi, ovih pet opažaja, kada se neguju i često ponavljaju donose obilne i velike plodove, rezultiraju besmrtnim, okončavaju se besmrtnim. Kojih pet? Opažanje odbojnog, opažanje smrti, opažanje opasnosti, opažanje odbojnosti hrane, opažanje nezanesenosti bilo čime na ovom svetu. [1] Tih pet opažaja, kada se neguju i često ponavljaju donose obilne i velike plodove, rezultiraju besmrtnim, okončavaju se besmrtnim.

Beleška

[1] Opažanje odbojnog objašnjeno je u AN 10:60, odeljak 3; opažanje smrti ili svesnost smrti (maraṇasaññā, maraṇasati) u 6:19-20 i 8:73-74; opažanje opasnosti (ādīnavasaññā) u 10:60; opažanje odbojnosti hrane (āhāre paṭikkūlasaññā) u Vism 341-347, Ppn 11.1-26; opažanje nezanesenosti bilo čime na ovom svetu (sabbaloke anabhiratasaññā) u 10:60, odeljak 8. [Natrag]


62. Dutiyasaññā sutta — Opažaji (2)

Monasi, ovih pet opažaja, kada se neguju i često ponavljaju donose obilne i velike plodove, rezultiraju besmrtnim, okončavaju se besmrtnim. Kojih pet? Opažanje prolaznosti, opažanje odsustva trajnog sopstva, opažanje smrti, opažanje odbojnosti hrane, opažanje neoduševljavanja ničim na ovom svetu. [1] Tih pet opažaja, kada se neguju i često ponavljaju donose obilne i velike plodove, rezultiraju besmrtnim, okončavaju se besmrtnim.

Beleška

[1] Opažanje prolaznosti (aniććasaññā) je u 10:60, a opažanje odsustva trajnog sopstva (anattasaññā) u 10:60, odeljak 2. [Natrag]


63. Paṭhamavaḍḍhi sutta — Rast (1)


64. Dutiyavaḍḍhi sutta — Rast (2)


65. Sākaććha sutta — Diskusija


66. Sāđiva sutta — Način života


67. Paṭhamaiddhipāda sutta — Osnova duhovne snage (1)


68. Dutiyaiddhipāda sutta — Osnova duhovne snage (2)


69. Nibbidā sutta — Otrežnjenje


70. Āsavakkhaya sutta — Uklanjanje otrova

Monasi, ovih pet stvari, kada se razvijaju i neguju, vode do uklanjanja otrova. Kojih pet? Tako monah kontemplira neprivlačnost tela, opaža odbojnost hrane, opaža nezanesenost bilo čime na ovom svetu, kontemplira prolaznost u svim uslovljenim stvarima i u sebi je učvrstio opažaj smrti. Ovih pet stvari, kada se razvijaju i neguju, vode do uklanjanja otrova.