Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 7:11-20

Anusaya vagga
Skrivene sklonosti

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


11. Paṭhamānusaya sutta — Skrivene sklonosti (1) [pāli]

Monasi, sedam je skrivenih sklonosti (anusaya). Kojih sedam? Sklonost ka čulnim zadovoljstvima (kāma-rāga), sklonost ka besu (paṭigha), sklonost ka uvreženim stavovima (diṭṭhi), sklonost ka sumnji (vićikiććha), sklonost ka sujeti (māna), sklonost ka žudnji za novom egzistencijom (bhava-rāga) i sklonost ka neznanju (aviđđā). To su, monasi, sedam skrivenih sklonosti.


12. Dutiyānusaya sutta — Skrivene sklonosti (2) [pāli]

Monasi, u vrlini se živi kako bi se napustilo, iskorenilo sedam skrivenih sklonosti. Kojih sedam? U vrlini se živi kako bi se napustila, iskorenila sklonost ka čulnim zadovoljstvima… sklonost ka besu… sklonost ka uvreženim stavovima… sklonost ka sumnji… sklonost ka sujeti… sklonost ka žudnji za novom egzistencijom… U vrlini se živi kako bi se napustila, iskorenila sklonost ka neznanju. Monasi, u vrlini se živi kako bi se napustilo, iskorenilo tih sedam skrivenih sklonosti.

Monasi, kada je monah napustio skrivenu sklonost ka čulnim zadovoljstvima, sasekao u korenu, načinio je nalik palmovom panju, uništio tako da ne može ponovo da se javi;  kada je monah napustio skrivenu sklonost ka besu… sklonost ka uvreženim stavovima… sklonost ka sumnji… sklonost ka sujeti… sklonost ka žudnji za novom egzistencijom… kada je monah napustio skrivenu sklonost ka neznanju, sasekao u korenu, načinio je nalik palmovom panju, uništio tako da ne može ponovo da se javi, tada se za njega kaže da jeste monah bez skivenih sklonosti, da je presekao žudnju, skinuo okove i potpuno prozrevši obmanu stigao na kraj patnje.