Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN VIII.51: Gotami sutta

Anguttara nikāya VIII.51

Gotami sutta
Govor Gotami

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio u Nigrodha manastiru, u Kapilavatthuu, među plemenom Sakya. Onda Mahapađapati Gotami otide do Blaženog, pokloni mu se, stade sa strane i reče:

„Poštovani gospodine, korisno je da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi.“

„Gotami, nije korisno da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi i da ga slede.“

Po drugi put Mahapađapati Gotami reče: „Poštovani gospodine, korisno je da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi.“

Po drugi put Blaženi reče: „Gotami, nije korisno da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi i da ga slede.“

Po treći put Mahapađapati Gotami reče: „Poštovani gospodine, korisno je da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi.“

Po treći put Blaženi reče: „Gotami, nije korisno da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi i da ga slede.“

Onda Mahapađapati Gotami, shvativši da Blaženi ne odobrava da žene napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi, postade tužna i zaplaka, pa se pokloni Blaženom, obiđe ga tako da joj je ostao sa desne strane i otide.

Onda Blaženi, pošto je ostao u Kapilavatthuu koliko je želeo, krenu put Vesalija i idući svaki dan po jedan deo puta, stiže do njega. Kraj Vesalija je Blaženi živeo u Dvorani sa zabatima, u Velikoj šumi.

A Mahapađapati obrija svoju glavu i obuče žuti ogrtač, te sa mnogo kćeri iz plemena Sakya otide do Vesalija i idući svaki dan po jedan deo puta, stiže do Dvorane sa zabatima, u Velikoj šumi. Kad je tamo stigla, noge su joj bile sve u ranama, telo prljavo i prekriveno prašinom, a ona u suzama.

Poštovani Ānanda vide kako stoji pred Dvoranom nogu u ranama, tela prljavog i prekrivenog prašinom, a ona u suzama, te je upita. „Gotami, „Gotami, zašto stojiš tu nogu u ranama, tela prljavog i prekrivenog prašinom i u suzama?“

„Poštovani Gospodine, Blaženi ne odobrava da i žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je sam objavio.“

„Ako je tako, Gotami, sačekaj malo, ja ću ga zamoliti da odobri da i žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je sam objavio.“

I poštovani Ānanda otide do Blaženog, pokloni mu se, sede sa strane i reče: „Poštovani gospodine, Mahapađapati Gotami, nogu u ranama, tela prljavog i prekrivenog prašinom, a ona u suzama stoji napolju i kaže: 'Blaženi ne odobrava da i žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je sam objavio'. Korisno je, poštovani gospodine, da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi.“

„Ānanda, nije korisno da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi i da ga slede.“

Po drugi put poštovani Ānanda… po treći put poštovani Ānanda reče: „Korisno je, poštovani gospodine, da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi“.

Po treći put reče Blaženi: „Ānanda, nije korisno da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi i da ga slede.“

Onda poštovani Ānanda pomisli: „Blaženi ne odobrava da žene napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi. Kako bi bilo ako bih na neki drugi način zamolio Blaženog? “ Onda Ānanda reče Blaženom ovako: „Poštovani gospodine, je li moguće da žene koje su napustile dom i postale beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi dostignu stanja ulaska u tok, jednom povratnika, nepovratnika i arahanta?“

„Moguće je, Ānanda.“

„Poštovani gospodine, ako to jeste moguće, onda je zaista korisno da žene takođe mogu da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi. Jer Mahapađapati Gotami je mnogo toga učinila, ona je sestra vaše majke, koja je dojila Blaženog dok je tek bio rođen.“

„Ānanda, ako Mahapađapati Gotami prihvati ovih osam strogih pravila, onda će joj to biti puno zaređenje:

Monahinja makar imala i stotinu godina monaškog staža iza sebe, treba da se pokloni, poštuje, pozdravlja sklopljenim rukama i ljubazno govori monahu makar on bio zaređen upravo tog dana. Ovo pravilo treba poštovati, pridržavati ga se, ceniti ga i nikada ne odbaciti.

Monahinja sme da provodi period monsuna samo u onom manastiru u kojem nema nijednog monaha. Ovo pravilo treba poštovati, pridržavati ga se, ceniti ga i nikada ne odbaciti.

Svake dve nedelje monahinja mora zajednicu monaha zamoliti za dve stvari. Prva je koji je dan određen za recitovanje monaških pravila radi priznavanja počinjenih prekršaja discipline, a druga je da od njih zatraži savet kad je to potrebno. Ovo pravilo treba poštovati, pridržavati ga se, ceniti ga i nikada ne odbaciti.

Monahinja na kraju perioda monsuna mora pred zajednicom i monaha i monahinja izreći svaki tuđ prekršaj pravila koji je videla, o kojem je čula ili posumnjala da se dogodio. Ovo pravilo treba poštovati, pridržavati ga se, ceniti ga i nikada ne odbaciti.

Monahinja takođe pred zajednicom i monaha i monahinja mora priznati i sopstvene ozbiljnije prekršaje discipline. Ovo pravilo treba poštovati, pridržavati ga se, ceniti ga i nikada ne odbaciti.

Iskušenica mora provesti najmanje dve godine pridržavajući se šest pravila, kako bi bila spremna za potpuno zaređenje pred zajednicom i monaha i monahinja. Ovo pravilo treba poštovati, pridržavati ga se, ceniti ga i nikada ne odbaciti.

Monahinja ne sme da vređa monaha ni u kojoj prilici. Ovo pravilo treba poštovati, pridržavati ga se, ceniti ga i nikada ne odbaciti.

Monahinja ne sme da prekoreva monaha ni u kojoj prilici. Monah sme da prekoreva monahinju. Ovo pravilo treba poštovati, pridržavati ga se, ceniti ga i nikada ne odbaciti.

Ānanda, ako Mahapađapati Gotami prihvata ovih osam strogih pravila, to će joj biti potpuno zaređenje.“

I pošto je Ānanda saslušao ovih osam pravila od Blaženog, otide on do Mahapađapati Gotmi i reče:

„Gotami, ako prihvataš ovih osam strogih pravila, to će ti biti potpuno zaređenje…“

[Ponavlja svih osam pravila]

„Poštovani gospodine, Ānanda, baš kao kad bi mladić, žena ili dete, koji su oprali glavu, trebalo da prime venac ispleten od cvetova plavog lotosa, jasmina ili kakvog drugog cveća, pa ga prihvate sa obe ruke i stave sebi na glavu. Isto tako ja prihvatam ovih osam strogih pravila, da ih nikada ne odbacim.“

Onda Ānanda otide do Blaženog, pokloni mu se, sede sa strane i reče: „Poštovani gospodine, Mahapađapati Gotami je prihvatila osam strogih pravila, da ih nikada ne odbaci.“

„Ānanda, da ženama nije dozvoljeno da napuste dom i postanu beskućnice u Učenju koje je objavio Blaženi, to Učenje bi trajalo dugo, hiljadu godina. Ānanda, pošto je to ženama dozvoljeno, Učenje neće potrajati dugo, već samo pet stotina godina.

Ānanda, baš kao što porodice u kojima ima više žena i tek pokoji muškarac napadaju pljačkaši i prevaranti, isto tako u učenju u kojem postoji beskućništvo za žene svetački život ne traje dugo.

Ānanda, baš kao što polje zrelog pirinča napadne bolest po imenu belo seme i ono ne potraje zadugo, isto tako u učenju u kojem postoji beskućništvo za žene svetački život ne traje dugo.

Ānanda, baš kao što polje šećerne trske napadne bolest po imenu crvenilo i ono ne potraje zadugo, isto tako u učenju u kojem postoji beskućništvo za žene svetački život ne traje dugo.

Ānanda, baš kao i čovek koji napravi nasip kao zaštitu za ogromno jezero da se ne izlije, tako je i ovih osam pravila dati monahinjama da ih nikada ne odbace i kao njihova zaštita.