Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN X.96: Kokanuda sutta

Anguttara nikāya X.96

Kokanuda sutta
Za Kokanudu (O stanovištima)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom poštovani Ānanda boravio kraj Rāđagahe, u Tapoda manastiru. Tada, kako se noć bližila kraju, ustade on i otide do Tapoda toplih izvora da se okupa. Okupavši se i izašavši iz izvora, stade on samo sa donjim ogrtačem na sebi, brišući telo. A lutalica Kokanuda, kako se noć bližila kraju, takođe ustade i otide do Tapoda toplih izvora da se okupa. Izdaleka je video poštovanog Ānandu i prišavši mu reče: "Ko si ti, prijatelju?"

"Ja sam monah, prijatelju."

"A kakav?"

"Sin plemena Sakja, asketo."

"Želeo bih da te pitam o nekim stvarima, ukoliko mi to dozvoliš."

"Samo napred, pitaj. Kad čujem [tvoje pitanje], odgovoriću ti."

"Uzmimo tvrdnju, prijatelju: 'Kosmos je večan. Samo je to istinito, sve drugo je beznačajno.' Je li to stanovište koje zastupaš?"

"Ne, prijatelju, ja ne zastupam to stanovište."

"Vrlo dobro; onda: 'Kosmos nije večan. Samo je to istinito, sve drugo je beznačajno.' Je li to stanovište koje zastupaš?"

"Ne, prijatelju, ja ne zastupam to stanovište."

"Vrlo dobro; onda: 'Kosmos je konačan… Kosmos je beskonačan… Duša i telo su jedno… Duša je jedno, a telo je drugo… Tathāgata postoji posle smrti… Tathāgata ne postoji posle smrti… Tathāgata i postoji i ne postoji posle smrti… Tathāgata niti postoji niti ne postoji posle smrti… Samo je to istinito, sve drugo je beznačajno.' Je li to stanovište koje zastupaš?"

"Ne, prijatelju, ja ne zastupam to stanovište."

"Onda ti možda niti šta znaš, niti šta uviđaš?"

"Ne, prijatelju. Ni to nije slučaj, da ja niti znam. niti šta uviđam."

"Ali kada sam te upitao: 'Uzmimo tvrdnju, prijatelju: "Kosmos je večan. Samo je to istinito, sve drugo je beznačajno." Je li to stanovište koje zastupaš?' ti si mi rekao: 'Ne, prijatelju, ja ne zastupam to stanovište. "Kada sam te upitao: 'Vrlo dobro; onda: Kosmos nije večan… Kosmos je konačan… Kosmos je beskonačan… Duša i telo su jedno… Duša je jedno, a telo je drugo… Tathāgata postoji posle smrti… Tathāgata ne postoji posle smrti… Tathāgata i postoji i ne postoji posle smrti… Tathāgata niti postoji niti ne postoji posle smrti… Samo je to istinito, sve drugo je beznačajno.' Je li to stanovište koje zastupaš?' ti si mi rekao: 'Ne, prijatelju, ja ne zastupam to stanovište.' Isto tako, kada sam te upitao: 'Onda ti možda niti šta znaš, niti šta uviđaš?' ti si mi rekao: 'Ne, prijatelju. Ni to nije slučaj, da ja niti znam. niti šta uviđam.' Dakle, kako te tvoje tvrdnje onda treba razumeti?"

" 'Kosmos je večan. Samo je to istinito, sve drugo je beznačajno.' jeste jedno stanovište. 'Kosmos nije večan… Kosmos je konačan… Kosmos je beskonačan… Duša i telo su jedno… Duša je jedno, a telo je drugo… Tathāgata postoji posle smrti… Tathāgata ne postoji posle smrti… Tathāgata i postoji i ne postoji posle smrti… Tathāgata niti postoji niti ne postoji posle smrti… Samo je to istinito, sve drugo je beznačajno,' jeste jedno stanovište. U meri u kojoj postoje stanovišta, pogledi, zauzimanje stavova, opsednutost stanovištima, uzroci stanovišta i iskorenjivanje toliko ja znam. Toliko ja uviđam. Znajući to, kažem: 'Ja znam.' Uviđajući to, kažem: 'Uviđam.' Zašto bih rekao: 'Ne znam, ne uviđam'? Ja zaista znam. Ja zaista uviđam."

"Kako ti je ime, prijatelju? Kako te zovu tvoji saputnici u isposničkom životu?

"Ime mi je Ānanda, prijatelju, i tako me zovu moji saputnici u isposničkom životu."

"Šta? Zar sam ja razgovarao sa velikim učiteljem ne shvatajući da je to poštovani Ānanda? Da sam prepoznao da je to poštovani Ānanda, ne bih ga toliko mnogo ispitivao. Molim te, poštovani Ānando, oprosti mi."


Videti takođe: AN IV:42; AN X:93; Sn IV:12