Theravāda budističko društvo

Sn I.7 Vasala sutta

Sutta nipata I.7

Vasala sutta
Otpadnik


Prevod pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Jednoga jutra, pošto se obukao, uze on svoj ogrtač i zdelu, te otide u Sāvatthi u prošenje hrane. A u to vreme sveta vatra gorela je u kući bramana Aggikabhāradvāđe i sve za žrtveni obred beše pripremljeno. Onda Buda, idući od kuće do kuće, zaputi se i ka domu bramana Aggikabhāradvāđe.

A braman Aggikabhāradvāđa još izdaleka spazi Budu kako dolazi, pa kad se približio ovako mu reče: "Ni koraka bliže, ti ćelavče, ni koraka bliže, ti jadni isposniče, ni koraka bliže, ti otpadniče!"

Kad ovo bi rečeno, Buda ovako odgovori bramanu Aggikabhāradvāđi: "Znaš li ti, bramane, šta je to otpadnik i šta nekoga čini otpadnikom?" – "Zapravo ne znam, Gotamo, šta je to otpadnik i šta nekoga čini otpadnikom. Bilo bi zato za mene korisno ako bi me  Gotama podučio, tako da mogu da znam šta je to otpadnik i šta nekoga čini otpadnikom." – „Ako je tako, bramane, poslušaj i dobro zapamti šta ću ti reći, a ja ću govoriti.“ – „Da, gospodine“, odgovori braman. A Blaženi ovako nastavi:

116. „Ko god se lako razbesni, ko stalno kritikuje i omalovažava,
zabludama svojim na stranputicu druge navodi, takvoga otpadnikom zovi.

117. Ko god uništava jednom il' dvaput rođena živa bića,
ko samilosti nema za ono što je živo, takvoga otpadnikom zovi.

118. Ko god uništava i opseda sela i gradove,
ko je kao tlačitelj znan, takvoga otpadnikom zovi.

119. Ko u selu ili iz zasede u šumi otima
ono što drugome pripada, takvoga otpadnikom zovi.

120. Ko god se zaduži, pa kad mu traže da vrati odgovara:
’Ja nisam tvoj dužnik!’, takvoga otpadnikom zovi.

121. Ko god iz želje da ukrade, makar i sitnicu, da bi tu stvar oteo,
ubije putnika na kojeg na putu naiđe, takvoga otpadnikom zovi.

122. Ko za korist svoju il' korist drugog, imetka radi,
govori laži kada ga pitaju, takvoga otpadnikom zovi.

123. Ko god postupa nedolično sa ženama svojih rođaka ili prijatelja,
bilo da ih prisili ili uz njihov pristanak, takvoga otpadnikom zovi.

124. Ko majku i oca svoga, u poodmakloj dobi, ostarele,
 iako imućan, ne pomaže, takvoga otpadnikom zovi.

125. Ko god oca, majku, brata, sestru il' drugog srodnika,
udari ili svojim rečima vređa, toga treba zvati otpadnikom.

126. Ko god kada ga pitaju za koristan savet upućuje na pogrešan put
ili namerno nejasno savetuje, takvoga otpadnikom zovi.

127. Ko god počini zlodelo neko, pa onda hoće da ga prikrije,
 ko dela svoja prikriva , takvoga otpadnikom zovi.

128. Ko god ode u tuđu kuću i tamo ga ugoste k'o što dolikuje,
a kada se svojoj kući vrati druge ne gosti, takvoga otpadnikom zovi.

129. Ko bramana, asketu ili nekog drugog duhovnika
lažima svojim obmanjuje, takvoga otpadnikom zovi.

130. Ko bramana i asketu, kad vreme jelu dođe,
rečima svojim vređa i hranu im ne daje, takvoga otpadnikom zovi.

131. Ko god, uronjen u neznanje, lažno proriče,
željan bednog dobitka, takvoga otpadnikom zovi.

132. Ko god veliča sebe i omalovažava druge,
uljuljkan samoobmanom, takvoga otpadnikom zovi.

133. Ko god izaziva svađe, pakostan je i zlodelu sklon, sebičan,
bez stida i straha od lošega, takvoga otpadnikom zovi.

134. Ko god vređa Budu ili učenike njegove,
bilo da su zaređeni ili ne, takvoga otpadnikom zovi.

135. Ko god sebe predstavlja kao arahanta, iako to nije,
taj je zaista najveći lupež na ovome svetu, najveći otpadnik.
Za sve se, zaista, kaže da su otpadnici, sve ove koje ti nabrojah.

136. Niko rođenjem otpadnik ne postaje, niko rođenjem ne postaje plemenit,
Delima se otpadnik postaje, delima se postaje plemenit.

137. I ti se u to možeš uveriti, primerom koji ti dajem:
Sopāku, sina prosjačkog, znali su po imenu Mātanga.

138. I taj Mātanga je stekao ugled kakav je teško steći,
da su mnogi ratnici i bramani dolazili da mu služe.

139. Krenuo je čistim, velikim putem što ka bogovima vodi.
Napustivši strast za zadovoljstvima čula, do sveta Brame on stiže.
Iako rođen u najnižoj kasti, ipak se preporodio u nebeskom svetu.

140. Bramani, iako rođeni u porodici znalaca, iako tradiciju poznaju,
vrlo često se videti mogu kako neke loše stvari rade.

141. U životu ovome ih kritika čeka, a u narednom loše odredište.
Ni takvo rođenje ih ne spašava od kritike, a ni od zle sudbine.

142. Niko rođenjem otpadnik ne postaje, niko rođenjem ne postaje plemenit,
Delima se otpadnik postaje, delima se postaje plemenit.“

Kada ovo bi izgovoreno, braman Aggikabhāradvāđa uzviknu: „Odlično, poštovni Gotamo! Odlično, poštovni Gotamo! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami, tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama – na više različitih načina – razjasnio Dhammu. Uzimam poštovanog Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka me poštovani Gotama prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!“