Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn I.5: Ćunda sutta

Sutta nipata I.5

Ćunda sutta
Kovač Ćunda


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


83. (Kovač Ćunda:) „Pitam mudraca s obiljem znanja,
Budu, gospodara Dhamme, oslobođenog žudnje,
prvog među ljudima, najplemenitijeg među učiteljima;
koliko vrsta asketa ima na ovome svetu?“

84. (Buda Ćundi:) „Ćunda, četiri su vrste asketa, a pete nema.
Objasniću ti svakog ponaosob, kad me već pitaš:
onaj ko razume put. [1] onaj koji ga podučava,
onaj koji na putu živi i onaj koji taj put kalja.“

85. (Kovač Ćunda:) „Koga Bude nazivaju onim ko razume put?
Kako neko postaje nenadmašni učitelj puta?
Kažite mi o onome ko na putu živi
i potom objasnite toga ko put prlja.“

86. „Ko prevladao je sumnju, patnje se oslobodio,
ko se nibbāni raduje, neokrznut pohlepom,
vodič i ljudima i bogovima –
za takvoga Bude kažu da put je razumeo.

87. Onaj ko, znajući u ovom svetu najbolje kao najbolje,
objavljuje i izlaže učenje upravo na tom mestu,
takav mudrac, sumnji iskorenitelj, bez požuda,
naziva se drugim među monasima, učiteljem puta.

88. Onaj ko na dobro izloženoj stazi učenja,
na putu živi potpuno obuzdan, zaista sabran,
ko pažljivo sledi stazu vrline, takav je
treći među monasima, onaj ko na putu živi.

89. Samo nalik na one sa ispravnim zavetom,
nametljivac, uništitelj časti porodica, drznik,
nemaran, lažljiv, neobuzdani brbljivac, takav
prerušen u monaha ide unaokolo i tako prlja put.

90. Kada domaćin, upućen, mudar plemeniti učenik,
Razume da svi oni nisu isti, kad to uvidi, on ne gubi poverenje.
Jer kako se uprljani i neuprljani, čisti i nečisti,
jednakima smatrati mogu?“


Beleška

[1] Maggađina. Komentar ovu vrstu asketa opisuje na sledeći način: "Onaj ko se oslobodio svih nečistoća uz pomoć puta se naziva pobednikom puta". Međutim, kako ukazuje K. R. Norman, sufiks -đina teško da ovde označava "pobednika", već je pre dijalekatska forma nastala na osnovu sanskritske reči đña (znati). [Natrag]