Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sutta nipāta 1:5

Ćunda sutta
Kovač Ćunda

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


83. „Pitam mudraca s obiljem znanja,”
(reče kovač Ćunda),
„Budu, gospodara Dhamme, oslobođenog žudnje,
prvog među ljudima, najplemenitijeg među učiteljima;
koliko vrsta asketa ima na ovome svetu? Za odgovor molim.”

84. „Četiri su vrste asketa, a pete nema,
(Ćunda”, reče Blaženi.)
„Objasniću ti svakog ponaosob, kad me već pitaš:
pobednik puta, [1] zatim učitelj puta,
onaj koji na putu živi i onaj koji ga kalja.”

85. „Koga Bude nazivaju pobednikom puta?”
(reče kovač Ćunda).
„Kako se postaje nenadmašni učitelj puta?
Kažite mi o onome ko na putu živi
i potom objasnite toga ko taj put prlja.”

86. „Ko prevladao je sumnju, strele u sebi iščupao,
ko se nibbāni raduje, neokrznut pohlepom,
vodič ovoga sveta, zajedno sa božanstvima u njemu:
za takvog pravednika Bude kažu da je pobednik puta.

87. Onaj ko, znajući u ovom svetu najbolje kao najbolje,
objašnjava i razlaže učenje upravo na ovom mestu,
takav utihnuli mudrac, sumnji iskorenitelj, bez strasti,
jeste drugi među monasima, njega zovu učiteljem puta.

88. A onaj ko u skladu s dobro izloženom Dhammom
živi na putu potpuno obuzdan, zaista sabran,
ko se priklanja neporočnim načinima vrline, njega,
trećeg među monasima, zovu onim ko na putu živi.

89. Samo nalik na druge ispravnih dela,
nametljivac, uništitelj časti porodica, drznik,
nemaran, lažljiv, neobuzdani brbljivac, takav
prerušen u monaha ide unaokolo i tako prlja put.

90. Kada domaćin dobro upućen, mudar,
plemeniti učenik, svakog od njih prozre,
i pošto zna: ‘Svi oni nisu poput njega’,
kad to uvidi, on ne gubi poverenje.
Jer kako se uprljani i neuprljani, čisti i nečisti,
jednakima smatrati mogu?”


Beleška

[1] Maggađina. Komentar ovu vrstu asketa opisuje na sledeći način: „Onaj ko se oslobodio svih nečistoća uz pomoć puta se naziva pobednikom puta“. Međutim, kako ukazuje K. R. Norman, sufiks –đina teško da ovde označava „pobednika“, već je pre dijalekatska forma nastala na osnovu sanskritskog korena đña- (znati). Otuda pre “znalac puta”. [Natrag]