Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn II.12: Nigrodhakappa sutta

Sutta nipata II.12

Nigrodhakappa sutta
Govor o Nigrodha Kappi


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. [1] Jednom je prilikom Blaženi boravio u okolini Āḷavija, kraj hrama po imenu Aggāḷava. A poštovani Nigrodakapa, učitelj poštovanog Vaṅgīse, upravo je nešto pre toga bio dostigao konačno utrnuće.  [2] I onda se poštovanom Vaṅgīsi, dok je meditirao u osami, u umu pojavi ovakva misao: „Je li moj učitelj dosegao konačno utrnuće ili nije?“ Pa onda, uveče, poštovani Vaṅgīsa izađe iz osame, te otide do Blaženog. Kad je stigao, pokloni se on Blaženom, pa sede sa strane. Sedeći tako sa strane, poštovani Vaṅgīsa ovako reče Blaženom:

„Dok sam meditirao u osami, u umu mi se pojavi ovakva misao: ’Je li moj učitelj dosegao konačno utrnuće ili nije?’“ Zatim poštovani Vaṅgīsa ustade sa svog mesta, pa pošto je prebacio ogrtač preko jednog ramena, sklopljenih ruku se obrati Blaženom u stihovima:

345. „Pitamo učitelja nenadmašne mudrosti, što ovde sumnje razvejava:
U Aggāḷavi umre monah, nadaleko znan i čuven, utrnu li on sasvim?

346. Nigroda Kappa beše ime, koje Blaženi dade tom bramanu.
Oslobođenju Predan, istrajan, živeo je poštujući pravila, postojan u viđenju istine.

347. Sakyanine svevideći, i mi želimo da znamo o tome učeniku tvom.
Naše uši su spremne, učitelju naš, nenadmašan u znanju.

348. Odagnaj nam sumnju rečima svojim, reci nam, mudri, dal’ utrnu on.
Govori među nama svevideći, poput Sakke hiljaduokog među bogovima.

349. Kakvi god okovi bili, putevi obmane, neznanje što sumnju izaziva,
svaki raskinut je kad Tathagati priđemo, jer to oko najjasnije je među ljudima.

350. Ako neko poput tebe ne razveje strasti, kao što vetar razveje oblake,
čitav svet u tamu zavijen ostao bi, čak i najmudriji zablistao ne bi.

351. Mudraci su lučonoše. Baš takav si, mislim, upravo i ti, heroju.
Dođosmo do onoga ko vidi i zna, da nam otkrije Kappinu sudbinu.

352. Pusti glas bez oklevanja, kao što labud ispruži svoj vrat
i krikne nežno i milozvučno. A mi ćemo pažljivo saslušati.

353. Molimo tebe koji si prevazišao rođenje i smrt, da objaviš Dhammu.
Međ’ smrtnicima niko ne ispuni sve želje; al’ Tathāgatu nek vodi mudrost.

354. Prihvatamo ispravno objašnjenje, što dade onaj potpune mudrosti.
Poslednju molbu upućujemo. Ti koji znaš, ne drži nas u neznanju, o mudrače.

355. Znajući plemenito učenje od vrha do dna, o ti neiscrpne energije,
ne ostavi nas u neznanju. Kao što žedan u vreo dan za vodom žudi,
tako i mi žudimo za rečima tvojim. Zapljusni nas mudrošću svojom.

356. Sigurno svetački život Kappin ne beše uzalud. Dostiže li on utrnuće,
potpuno ili još nešto ostade? Kako je oslobođen, to žudimo da čujemo.“

357. „Preseče on žudnju za svakim likom i oblikom“, [Blaženi reče]
„Kaṇhinu  [3] bujicu strasti, što dugo je u njemu tekla.
Potpuno otišao je na mesto iza rođenja i smrti.“
Tako reče Blaženi, prvi među petoricom. [4]

358. „Saslušavši tvoje reči, najveći među mudracima, zadovoljan sam.
Pitanje zaista ne beše uzalud. Ovaj braman me obmanuo nije.

359. Kako je govorio, tako je učenik Blaženog i postupao.
Tako rascepa mrežu što je čarobnjak Mara razape nadaleko.

360. O Blaženi, Kappiya vide početak vezivanja i zaista umače
van domašaja smrti, na mesto na koje se tako teško stiže.


Beleške

[1] Ovaj govor se zove i Nigrodhakappa sutta. [Natrag]

[2] Nibbāna. [Natrag]

[3] Drugo ime za Maru, personifikaciju smrti. [Natrag]

[4] Buda se smatra učiteljem i vođom grupe od pet učenika, koji su saslušali njegovu prvu propoved. Drugo tumačenje pojma pañćaseṭṭho, „prvi među pet“, jeste da je on potpuni gospodar svojih pet čula. [Natrag]