Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn II.13: Sammaparibbađaniya sutta

Sutta nipata II.13

Sammaparibbađaniya sutta
Pravi način života beskućnika


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


 

361. „Pitam mudraca velike mudrosti,
koji je prešao, stigao na drugu obalu, dosegao nibbānu:
Kad dom svoj napusti, odagna svaku žudnju, kako monah
u svetu ovom ispravno da živi životom beskućnika?

362. „Za koga su sva znamenja beznačajna“, reče Blaženi,
„zvezde padalice, snovi ili, pak, neki drugi znaci, [1]
 kad ukloni sve što iz takvog praznoverja proizlazi,
tad monah ispravno živi životom beskućnika.

363. Ako monah napusti čulna zadovoljstva, ovozemaljska ili nebeska,
prevlada ovaj život i razume Učenje; tad ispravno živi životom beskućnika.

364. Ako iza sebe ostavi ogovaranja i spletke, napusti bes i pohlepu,
oslobodi se privlačnosti i odbojnosti, tad ispravno živi životom beskućnika.

365. Ako razori i prijatno i neprijatno, ne poseže ni za jednim,
ne zavisi ni od čega, oslobođen okova, tad ispravno živi životom beskućnika.

366. Ne vidi išta vredno u stvarima, a strast za posedovanjem napustio je;
nit’ zaslepljen, niti vođen drugim, tad ispravno živi životom beskućnika.

367. Ni sa kim u sukobu, rečju, mišlju ili delom, razume Učenje kako treba,
težeći stanju nibbāne; tad ispravno živi životom beskućnika.

368. Nit’ gord nad mišlju: „Poštuju me“, nit’ mrzitelj kada ga zlostavljaju,
primivši hranu ne biva ushićen, tad ispravno živi životom beskućnika.

369. Kad napusti žeđ za rođenjima novim, uzdržan da naudi bilo kome,
nadišao sumnju i iščupao strelu, tad ispravno živi životom beskućnika.

370. Zna šta mu dolikuje i povredio ne bi bilo koga na ovome svetu;
razume Učenje kakvo zaista jeste, tad ispravno živi životom beskućnika.

371. Kad nema bilo skrivenih sklonosti, korenje zla mu sve zatrto;
ugasio žudnje, oslobodio se od njih, tad ispravno živi životom beskućnika.

372. Strasti su u njemu zgasle, sasvim je napustio njihov put,
obuzdan i stišan, tad ispravno živi životom beskućnika.

373. Ispunjen poverenjem, znanjem, put jasno vidi, u sporu ne uzima stranu;
kad ukloni lakomost, bes i zlovolju, tad ispravno živi životom beskućnika.

374. Čisti pobednik što raskinu veo neznanja, usavršen u Učenju, na drugoj obali,
vešt da iskoreni novu kammu, tad ispravno živi životom beskućnika.

375. Kad mir upozna, razume nauk, sagleda kako se čisti talog uma,
uklanjanjem svake vezanosti, tek tada on ispravno živi životom beskućnika.“

376. „Sigurno, Blaženi, da jeste tako: monah koji tako živi, obuzdan,
bez ikakvih okova, takav monah ispravno živi životom beskućnika.“


Beleška

[1] Buda je sva verovanja u dobra i loša znamenja smatrao sujeverjem i potpuno irelevantnim za našu sreću. Tu spadaju i sva izračunavanja „povoljnih“ dana u skladu sa proračunima kretanja nebeskih tela. koja Ono što nam donosi sreću jesu jedino naša dobra dela u prošlosti i sadašnjosti. [Natrag]