Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sutta nipata II.14

Dhammika sutta
Dhammika

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tada nezaređeni sledbenik Dhammika, praćen sa pet stotina drugih nezaređenih sledbenika, dođe do Blaženog, pokloni mu se i sedne sa strane. Sedeći tako, nezaređeni sledbenika Dhammika obrati se Blaženom ovim stihovima:

378. „Pitam Gotamu premudroga:
Kako dobar učenik treba da postupa,
onaj što dom svoj napustio je,
a kao nezaređeni što u kući živi?

379. Jer ti jasno razumeš smer
sveta ovoga, sa njegovim božanstvima.
Nema ti ravnog u otkrivanju skrivenog značenja,
s pravom te izvanrednim Budom zovu.

380. Neposredno iskusivši svako znanje,
iz milosrđa prema živim bićima otkrivaš Dhammu.
Obmanu si uklonio, svevideći postao
i tako pročišćen, čitav ovaj svet obasjavaš.

381. Erāvaṇa, nāga kralj, došao je pred tebe
kad čuo je da te ‘Pobednikom’ zovu.
Pošto ste porazgovarali, udaljio se;
„Izvanredno“, reče, ushićen onim što čuo je.

382. I kralj Vessavaṇa Kuvera došao je,
sa mnogim pitanjima o Dhammi.
Postavi ih i na svako odgovorio si, mudrače.
Saslušavši te, i on ushićen bio je.

383. Sledbenici drugih tradicija skloni debatama,
bilo da su āđīvike ili pak nigaṇṭhe,
ne uspevaju da te u mudrosti nadmaše,
k’o što i onaj što sedi ne pretiče drugog koji korača.

384. Svi brahmani skloni debatama,
kao i neki drugi, stariji brahmani,
svi od tebe tumačenje značenja očekuju,
isto je drugima što sebe veštim u debati smatraju.

385. Ovu Dhammu, suptilnu i okrepljujuću,
na tako divan način objavio si, o Blaženi.
svako želi samo nju da čuje: zato te molimo,
izloži nam je, najviši Budo.

386. Svi ovi monasi što sede unaokolo
i nezaređeni takođe [žele] da je saslušaju.
Dhammu u koju proniknu prečisti neka čuju,
baš kao i božanstva Vāsavine dobro izgovorene reči.” [1]

387. „Saslušajte me, monasi, objaviću vam
pročišćujuću Dhammu; dobro je zapamtite.
Promišljena osoba, koja vidi šta je dobro,
neka postupa kako monahu dolikuje.

388. Monah nek ne luta kad mu vreme nije;
a kada jeste, nek isprosi hranu u najbližem selu.
Onaj ko svako malo luta lako vezanosti stvara
i zato probuđeni ne idu naokolo kad tome vreme nije.

389. Oblici i zvukovi, ukusi i mirisi,
kao i dodiri, bića do ludila dovode.
Uklonivši žudnju za tim stvarima,
u pravo vreme neka krene radi jutarnjeg obroka.

390. Onda, pošto je hranu za taj dan isprosio,
vrativši se u boravište svoje, nek sedne u osami.
Posmatrajući sebe, neka ne dozvoli da um njegov
na sve strane luta, neka zaista sabran bude.

391. Ako razgovara sa učenikom,
sa bilo kim drugim, s drugim monahom možda,
neka govori o uzvišenoj Dhammi;
ne upušta se u spletke i kritikovanje drugih.

392. Ima onih koji se u raspravama nadmeću,
ali mi ovde ne hvalimo takve što mudrosti im manjka.
Vezanosti nastale sad tu sad tamo u njima bujaju,
jer umovi njihove sve dalje i dalje putuju.

393. Isprošena hrana, boravište s ležajem i mestom za sedenje,
kao i vodom da svoj ogrtač opere:
kad sasluša Dhammu koju je podučavao Srećni,
učenik onoga ko premudar je,
sve to što ima nek s merom koristi.

394. Jer u pogledu hrane isprošene, boravišta
i vode da svoj ogrtač opere,
monah za te stvari prianjati neće,
kao ni kap vode za list lotosov.

395. A sad ću vam izložiti dužnosti kućedomaćina,
šta da čini kako bi dobar učenik bio.
Jer sve dužnosti monaha
ne može slediti onaj ko imetka ima.

396. Odloživši batinu pred svakim stvorom,
pred snažnim i slabim na ovome svetu,
neka ne ubija živa bića i ne bude razlog ubijanju,
neka druge na ubijanje ne nagovara.

397. Dalje, učenik ne treba da svesno
uzima bilo šta što mu nije dato.
Neka ne bude uzrok krađi i neka je ne odobrava;
nigde ništa neka ne uzima što mu dato nije.

398. Mudar čovek izbegava svako nečisto delo,
isto kao što beži od užarene lomače.
I ako nije u stanju da živi u celibatu,
neka barem tuđoj ženi ne odlazi.

399. Našavši se na sudu ili u društvu ljudi,
ne treba da izgovori bilo kakvu laž.
Nek laganje ne odobrava, niti druge nagovara.
Potpuno neka izbegava laganje.

400. Nezaređeni koji je sebe za Dhammu vezao
neka nikakav alkohol ne pije.
Opijanje ne odobrava, niti druge nagovara,
shvatajući da ono uvek ludilom okončava.

401. Kada im piće razum oduzme, budale loše stvari čine,
druge nepromišljene ljude podstiču da rade isto.
Ovakve puteve u propast, drage samo neznalicama,
izbegavati treba, jer ludilom i obmanom okončaju.

402. Ne ubij nijedno živo biće, ne uzimaj što ti dato nije;
ne govori laži, niti pij alkohol.
Odustani od snošaja, kao i od dêla koja te prljaju,
ne jedi hranu noću i van propisanog vremena

[1] Vāsava je još jedno ime za Sakku, vladara među božanstvima. [Natrag]