Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn III.7: Sela sutta

Sutta nipata III.7

Sela sutta
Govor Seli


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


Ovako sam čuo. Jednom je Buda putovao u društvu velike grupe monaha i stigao do pijace u gradu Apana, u zemlji Angutara. A jedan asketa duge, upletene kose po imenu Kenija doču ovako: "Poštovani Gotama, potomak klana Sakja, koji je napustio svoju porodicu, stigao je u Apanu". I čuo je i ove reči hvale: "Blaženi je takav pošto je usavršen, potpuno probuđen, opremljen mudrošću i ispravnim ponašanjem, uzvišen, poznavalac svetova, nenadmašni vodič i učitelj ljudima i bogovima, prosvetljen i blažen." On je sopstvenim naporom uvideo Istinu (Dhamma), obznanio je svetu ljudi i bogova, uključujući askete i bramane. On podučava istini, dobroj na početku, dobroj u sredini i dobroj na kraju, bremenitoj značenjem, bogatoj rečima i potpuno zaokruženoj. On podučava savršenom, čistom životu. Dobro je, zaista, videti takve svece!"

Zatim asketa Kenija otide da vidi Budu i pošto je razmenio sa njim pozdrave, sede sa strane. Buda ga razveseli svojim govorom, na šta Kenija pozva Budu da, zajedno sa svojom monaškom pratnjom, sutra dođe na obrok u njegov ašram. Međutim, Buda ga upozori da sa njim ima mnogo monaha i podseti Keniju na njegove bliske veze sa bramanima. Nimalo zbunjen, Kenija ostane pri svom pozivu i pošto ga je i treći put zamolio, Buda se ćutanjem saglasi sa njegovim pozivom. Na to se Kenija vrati do svoga ašrama i pozva prijatelje, sluge i rođake da mu pomognu u spremanju hrane za monahe kada krenu u prošnju. Svi oni obaviše neki od poslova, a sam Kenija podiže kružnu šatru.

U to je vreme u Apani živeo braman po imenu Sela. Dobro je poznavao tri Vede, rečnik, stihove, retoriku, etimologiju, istoriju, vičan metrici, gramatici, vešt polemičar i znalac fiziognomije. Podučavao je 300 mladića i bio je prijatelj sa Kenijom.

Onda braman Sela, praćen sa 300 učenika, otide do ašrama u kojem je živeo asketa Kenija. I vide Sela kako neki kopaju mesto za vatru, drugi cepaju drva, neki peru posuđe, drugi postavljaju lonce sa vodom, neki pripremaju sedišta, a Kenija postavlja kružni paviljon. Videći asketu Keniju, ovako reče:

"Hoće li to, poštovani Kenija, biti dolazak mlade ili ispraćanje kćeri koja odlazi u mladoženjinu kuću ili će biti prineta velika žrtva ili je Senija Bimbisara, kralj Māgadhe, zajedno sa svojom mnogobrojnom vojskom, pozvan sutra na ručak?"

"Neće, poštovani Sela, biti ni dolazak mlade, ni ispraćanje kćeri koja odlazi u mladoženjinu u kuću, niti je Senija Bimbisara, kralj Māgadhe, zajedno sa svojom mnogobrojnom vojskom, pozvan sutra na ručak, već pripremam veliko prinošenje hrane. Asketa Gotama, potomak klana Sakja, koji je napustio svoju porodicu, stigao je u Apanu. Njega sam, zajedno sa velikom grupom monaha, pozvao da sutra dođe na obrok. O njemu se raširio ovakav glas: 'Blaženi je takav pošto je usavršen, potpuno probuđen, opremljen mudrošću i ispravnim ponašanjem, uzvišen, poznavalac svetova, nenadmašni vodič i učitelj ljudima i bogovima, prosvetljen i blažen."

"I ti , poštovani Kenija, kažeš 'Probuđeni (Buddho)!' "

"Da, poštovani Sela, kažem 'Probuđeni'."

Onda se bramanu Seli javi ovakva misao: "Reč 'Buddho' zaista je retka. Ali u našim Vedama nabrojana su trideset dva znaka velikog čoveka. Za takvog čoveka postoje samo dva puta: ako vodi domaćinski život, postaće kralj, car, pravedan vladar. Ako, međutim, napusti svoje domaćinstvo radi beskućničkog života, postaće svetac, potpuno probuđen, onaj koji je uklonio ljušturu nečistoća." "O, Kenija, gde sada boravi Buda?" "Tamo je gde je, o Sela, pojas šuma."

Onda Sela, zajedno sa 300 mladića, otide do Bude i, zapazivši znake velikog čoveka na njegovom telu, pozdravi ga prikladnim stihovima:

1. O, Budo, ti imaš savršeno telo, blistav si, naočit, zlatne boje; imaš bele zube i energičnost.

2. Ako postoje znaci čoveka koji je plemenitog porekla, svi ti znaci velikog čoveka na tvome su telu.

3. Imaš blistave oči, privlačnu spoljašnjost; visok si, uspravan, veličanstven; sijaš kao sunce u sred grupe monaha.

4. Monah si prijatnog izgleda, koža ti je poput zlata; šta je toliko povoljno u životu askete kad poseduješ tako prekrasan stas?

5. Zaslužuješ da budeš kralj, car, gospodar čiji pohodi stižu do krajnjih granica četiri mora, gospodar Jambu gaja [tj. Indije].

6. Ratnici i imućni kraljevi tebi su predani; O, Gotama, na pravi način iskoristi svoju moć kao kralj and kraljevima, gospodar nad ljudima!

7. Ja sam kralj, o Sela, kralj nad Učenjem o istini; točak pokrećem čistim delima — taj točak je nezaustavljiv.

Sela:

8. Kažeš da si potpuno probuđen, kralj Istine; o, Gotama, ti kažeš: 'Točak pokrećem čistim delima'.

9. Ko je tvoj general, ko je tvoj učenik?Ko je sledbenik učitelja? Ko će nadalje okretati točak Istine koji ti pokrenu?

Buda:

10. O, Sela, Sāriputta će nadalje okretati nenadmašni točak Istine koji ja pokrenuh; on hodi stopama Tatagate.

11. Ja znam ono što treba znati, ja negujem ono što negovati treba; šta uništiti treba ja sam uništio. Zato, o bramanu, ja sam Buda.

12. O, bramanu, ukroti svoje sumnje u mene, imaj poverenja u mene! Retkost je videti potpuno prosvetljene.

13. O, bramane, od onih čija pojava je retkost za tebe da je vidiš ja sam predstavnik, nenadmašni iscelitelj.

14. Istaknut, bez takmaca, pokoritelj Mare i njegove armije, savladavši sve neprijatelje radujem se, siguran sa svih strana.

Sela:

15. O, prijatelji, obratite pažnju šta svevideći kaže! On je iscelitelj, veliki heroj i rik mu je poput lavljeg u šumi.

16. Gledajući ga, tako istaknutog, bez takmaca, pokoritelja Mare i njegove armije, ko može odoleti da ne bude ushićen, čak i ako je tamnog porekla? [1]

17. Onaj ko želi, neka me sledi; onaj ko ne želi, neka ide svojim putem, jer ja ću se sada pridružiti redu koji vodi izvanredni, mudrac.

Selini sledbenici:

18. Ako te izlaganje potpuno probuđenog oduševljava, i mi ćemo se pridružiti redu koji vodi izvanredni, mudrac.

Sela:

19. Ovih 300 bramana, sklopljenih ruku, kažu: "Vežbaćemo se u čistom životu predvođeni potpuno usavršenim".

Buda:

20. Sela, čisti život sam dobro objasnio: vidljiv je ovde i sada, donosi rezultat bez odlaganja; nije uzalud ako neko postane monah, jer tada može marljivo sebe da vežba.

Zatim braman Sela, zajedno sa svojom grupom, pristupi Redu i primi više zaređenje od Bude.

U međuvremenu, asketa Kenija obavesti Budu da je ručak spreman. Onda on ode do Kenijinog boravišta, zajedno sa monasima koji su ga pratili, gde ih poslužiše izvanrednim jelima. Kada završiše obed, Buda ushiti Keniju sledećim rečima:

21. "Kod prinošenja žrtve vatra je najvažnija; u himnama Savitri je najvažnija ličnost; među ljudima kralj je najvažniji; a među vodenim tokovima more je najvažnije.

22. Među planetama Mesec je najvažniji; među predmetima koji gore Sunce je najvažnije; među onima koji donose zasluge, monaška zajednica jeste najvažnija."

Onda se Buda, obradovavši Keniju ovim stihovima, udalji. A poštovani Sela se, zajedno sa svojim pratiocima, povuče u osamu i marljiv i odlučan, zahvaljujući sopstvenom razumevanju, za kratko vreme, u istom tom životu, dostiže ono najviše savršenstvo svetačkog života zbog kojega sinovi dobrih porodica napuštaju svoj dom i postaju beskućnici. Nema više preporađanja; proživljen je svetački život, učinjeno je što je trebalo učiniti i ništa više ne preostade u ovome životu. Tako Sela i njegovi pratioci postadoše arahanti. Onda otidoše do Bude i pošto su ga pozdravili, obratiše mu se u stihovima:

23. "Pre osam dana uzesmo te za utočište; o poštovani gospodine, sedam noći vežbasmo po tvojim uputstvima.

24. Ti si Buda; ti si učitelj; ti si utihnuli mudrac koji savlada Maru; presekavši sve loše sklonosti, prešao si bujicu postojanja i poveo sva bića na drugu obalu.

25. Sve predmete vezanosti prevazišao si; mentalne nečistoće uklonio si; ti si lav što se otrže iz klopke: za sobom ostavio si strah i nedoumicu.

26. Ovih 300 monaha stoje ovde sklopljenih ruku; O heroju, zajedno sa nagama [2], klanjamo ti se do nogu!"


Beleške

[1] Bramani tvrde da su jedino oni blede boje kože (varna), dok tri ostale kaste indijskog društva, ratnici (kšatrije), trgovci (vaišje) i radnici (šudre) — jesu tamne puti. Buda je rođen u kasti ratnika i otuda naziv "tamnog porekla" (kanabhijaliko). [Natrag]

[2] Vrsta demona obdarenih čudotvornim moćima. Ovde se ovaj termin koristi figurativno u značenju "svetaca" ili "oslobođenih". [Natrag]