Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn IV.14: Tuvataka sutta

Sutta nipata IV.14

Tuvataka sutta
Brzo


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Pitam potomka Sunca, velikog znalca,
o osami i stanju spokojstva.
Kojim uvidom monah oslobođen biva,
ničim nevezan za ovaj svet?"

"Treba da potpuno iščupa
svaki koren komplikovanja – klasifikovanja:
'Ja sam mislilac.' [1]
Bez prestanka da vežba,
sabran da obuzda svaku želju u sebi.
Kakvu god istinu da shvati, u sebi il' spolja,
ne treba njome da zarobljen bude,
jer to se među mudrima slobodom ne zove.
I zbog svega toga nek' o sebi ne misli kao o boljem,
lošijem ili ravnom.
Čulima podstican na načine mnoge
nek ne održava čaroliju sopstva.
U sebi miran,
nek' monah ni od koga mir ne traži i ni od čega.
Jer onaj kojim mir vlada, ništa prigrabio nije,
pa šta da odbaci onda?
Ništa što bi činilo "ja"
pa otkuda onda "ne-ja"? [2]

Kao što je u dubini mora sasvim mirno,
bez i najmanjeg talasa,
isto tako i monah — nepomućen, spokojan —
nek ne pokreće sebe nikuda."

"Onaj čije oči su otvorene
opisao je Dhammu koju vidi,
otklanjajući opasnost.
Pa reci nam sada, gospodine, praksu:
pravila discipline i koncentracije."

"Ne treba biti nepažljiva pogleda,
svoje uši zatvoriti za seoska naklapanja,
ne žudeti za ukusima i ništa na ovome svetu
ne smatrati svojim.
Zapljusnut bolom ne kukaj,
ne priželjkuj nigde ništa da nestane il' nastane,
ne zadrhti od straha.
Primajući hranu i piće, lek i odeću,
ne pravi skrivenu zalihu od toga.
Niti nesrećan budi, kad toga za tebe nema.
Sabran, a ne nepromišljen uzdrži se od nespokojstva,
nepažljiv ne budi, živeći na tihom mestu.
Ne preterujući u spavanju, marljiv, predan budnosti,
napusti lenjost, obmanu, razonodu, zabavu
razvrat i sve što uz to ide,
ne praktikuj vradžbine, tumačenje oznaka na telu, snova,
zvezda, životinjskih krikova;
ne upuštaj se u lečenje bolesti ili neplodnosti.

Monah ne treba da drhti pred pokudom
niti se gordi pred pohvalom;
nek' odloži sebičnost, pohlepu,
ogovaranje, ljutnju;
ne treba da kupuje i prodaje,
niti da se ruga ikome igde;
ni da boravi u selu
ili budi ljudima nadu u dobitak neki.

Monah nek' se ne hvališe
i govori sa skrivenom namerom,
ne treba drsko da zbori
nit' da se svađa sa bilo kime;
od obamne nek se podalje drži
i svesne prevare;
druge nek ne kritikuje zbog njihovog
života, uvida, pravila ili običaja.
Izazvan bujicom reči od drugih asketa ili običnih ljudi,
on ne odgovara srdito, jer ti što uzvraćaju spokojni nisu.

Znajući za ovo učenje,
znatiželjan monah trebalo bi njime rukovođen
da marljivo vežba, sabran.
Uvidevši nibbanu kao mir, nek ne bude nepažljiv
prema poruci Gotame — jer on, pobednik nad pobednicima,
uvideo je Dhammu, ne tako što drugi su mu rekli,
već neposredno, sam za sebe.
Zato, sabran, neprestano sebe vežbaj
onako kako te Blaženi pouči",
reče Blaženi.


Beleške

[1] O komplikovanju – klasifikovanju i njihovoj ulozi u stvaranju konflikta videti Sn IV:11 i uvod u MN 18. Stav "Ja sam mislilac" leži u korenu tih klasifikacija i u sadašnji trenutak uvodi skup distinkcija — ja/ne-ja, biće/ne-biće, mislilac/misao, identitet/ne-identitet — što kasnije može prerasti u mentalni i fizički konflikt. Obmana svojstvena ovom stavu tako okiva um. Da bismo se oslobodili, moramo naučiti da istražujemo ove distinkcije — koje u početku uzimamo kao nešto što se samo po sebi razume — kako bismo uvideli da su one samo pretpostavke a ne nerazdvojni deo iskustva, kako bi nam bilo lakše ako uspemo da ih se otarasimo. [Natrag]

[2] "Prigrabljeno/odbačeno, ja/ne-ja" — igra rečima atta/nirattam. [Natrag]


Videti takođe: DN 2; AN IV:37