Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V.11: Đatukanni-mānava-puććhā

Sutta nipata V.11

Đatukanni-mānava-puććhā
Pitanja mladog brahmana Đatukanina


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Đatukanin:
Čuvši da postoji heroj — kojeg putenost ne opčinjava,
što bujicu je prešao — dođoh sa pitanjem:
Reci mi o tom stanju mira,
o ti najprodornijeg pogleda, o Blaženi,
reci mi kako je zaista ono.
Jer Blaženi živi prevladavši putenost,
kao blistavo sunce, što zrači ka Zemlji.
Ograničen mi je uvid, o ti čiji uvid je dubok.
Poduči me Dhammi, napuštanju ovde rođenja i starosti.

Buda:
Savladaj pohlepu za zadovoljstvima čula,
i sagledaj odvraćenost kao spokojstvo.
Ni za čim ne poseži a ništa ni ne odbacuj.
Odagnaj ono što je pre, i ne snevaj ništa što je posle.
Ako se ne vezuješ za ono što je između, [1]
ići ćeš svuda, spokojan.
Onaj ko je potpuno lišen žudnje za imenom i oblikom.
Braman nema mentalnih izliva koji bi ga odveli pod vlast Mare.


Beleška

[1] Prema Nd.II, "pre" označava nečistoće koje se odnose na prošlost; "posle" za nečistoće koje se odnose na budućnost, a "između" na pet sastojaka — telo, osećaj, opažaj, izraze volje i svest — u sadašnjosti. [Natrag]