Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V.3: Puññaka-mānava-puććhā

Sutta nipata V.3

Puññaka-mānava-puććhā
Pitanja mladog brahmana Puññake


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


– Nepristrasnom koji gleda do korijena
dođosmo da ga upitamo i ovo:
Zbog čega mudraci Manuova roda,
ratnici i brahmani prinose svuda
bogovima žrtve na ovom svijetu?
To te molim, Blaženi, da mi razjasniš.

Svi ti mudraci Manuovi potomci –
Blaženi odvrati Puññaku –
ratnici i brahmani prinose svuda
bogovima žrtve na ovom svijetu
iz želje, Puññako, za ovim životom.
Nemoć i starost ih nagone da prinose žrtve.

A da li svi ti mudraci Manuovi potomci –
nastavi pitati Puññako –
ratnici i brahmani koji prinose
žrtve bogovima na ovom svijetu
revno i neumorno, o premudri,
nadmašuju moć rođenja–i–starenja?
To te molim, Blaženi, da mi razjasniš.

– Oni u nadi hvalospjeve poje,
broje brojanice i žrtvuju žrtve –
Blaženi odvrati Puññaku–
i molitve melju da postignu ono što žele;
dok žrtve žrtvuju, vesele se užitku života.
A ja ti kažem da ne nadmašuju
ni moć rođenja niti starenja.

– Ako oni posredstvom žrtvovanja –
nastavi pitati Puññako –
ne nadmašuju rođenje ni starost,
ko onda u ovom svijetu, ljudskom i božanskom,
može da prevlada rođenje–i–starost, gospodine?
To te molim, Blaženi, da mi razjasniš.

– Ko u svijetu prozre uspon i pad –
Blaženi odvrati Puññaku –
koga ne potresa ništa na svijetu,
ko je stišan, razbistren, nepomućen pohlepom,
svladao je rođenje–i–starost – tako ti kažem, Punnako.


Napomena: U sutti AN IV:41 Buda označava četiri načina razvijanja koncentracije. "Postoji koncentracija koja, kad se razvija i održava, vodi do prijatnog boravišta ovde i sada. Postoji koncentracija koja, kad se razvija i održava, vodi do dostizanja znanja i uvida. Postoji koncentracija koja, kad se razvija i održava, vodi do sabranosti i budnosti. Postoji koncentracija koja, kad se razvija i održava, vodi do okončanja mentalnih izliva." (Detaljnije videti AN IV:41) Buda tada dodaje da je poslednje stihove ove pesme izgovorio u vezi sa ova četiri načina razvijanja koncentracije.