Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V.8: Hemaka-manava-puććha

Sutta nipata V.8

Hemaka-manava-puććha
Pitanja mladog brahmana Hemaka


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


– Što god su mi razjašnjavali prije
nego doznah za Gotamino učenje
– kako je bilo i kako će biti –
sve je to puka vjera u predaju,
gomila ispraznog nadmudrivanja,
i zato me nije zadovoljilo.

A ti mi sad, utihnuli mudrače, pokaži
istinu koja dokončava čežnju,
pa kad je shvatim da pažljivo živim
i odolim priljubljenosti svijetu.

– Ovdje treba poraziti, Hemako,
poriv volje ka primamnim stvarima,
bilo da im je lik zoran ili čujan
il' osjetan na koji drugi način.
To je nepokolebiv put utrnuća (nibbanam).
Ko to pažljivo shvati, dotinjat će
neposredno već u ovom životu,
jer pažljivi su smireni i umakli privlačnosti svijeta.