Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn V: Prolog

Sutta nipata V

Prolog


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Uvod

Iz lijepog grada u zemlji Kósala krenuo je na jug
i bez kakve želje brahman usavršen u znanju svetih izreka.

U području Asake, u blizini Alake, živio je tada
na obali rijeke Gódhavari od voća i milostinje.
U blizini bješe prostrano naselje.
Od uroda žetve on tamo izvrši žrtvene obrede.
Kad je prinio žrtvu, vrati se u svoj ašram.
A1' baš kad tamo stiže, naiđe drugi brahman,
ranjavih nogu, drhtav, trulih zubi, prljav.
Pristupi i zatraži ucjenu, pet stotina.
Bavari kad ga vidje ponudi mu da sjedne,
upita koja ga je sreća dovela amo, pa reče:

– Sve poklona vrijedno već sam razdijelio.
O, vjeruj mi, brahmane, da nemam pet stotina.

– Ako moju molbu gospodin ne zadovolji,
za sedam će mu dana prsnuti glava u sedam dijelova.

– Služeći se prevarom, izusti strašnu kletvu.
A Bavari, kad je ču, ostade zaprepašten.
Prostrijeljen žalošću kopnio je bez jela.
U takvom se stanju duh ne krijepi zadubljenjem.
Potresenog stravom opazi ga jedno dobrostivo božanstvo,
pristupi mu, pa ga ovako oslovi:

– Varalica je to, lakom za novcima.
O glavi taj ne zna ništa, ni o komadanju glave.

– A zna li tvoja svetost da odgovori na pitanje
O glavi i pucanju glave, da ti poslušam riječ?

– E, to ne znam ni ja, toliko znanja nemam.
Šta je glava i kako se komada, to razumiju samo Pobjednici.

– Ko na ovom krugu zemaljskom zna šta je glava i kako se komada
to mi bar reci, božanska svetlosti!

– Iz grada Kapilavatthu je izišao vodič svijeta,
potomak kraljeva Okkaka, Sakyin sin, prosvjetitelj.
On je, brahmane, potpuno probuđen nadmašitelj stvarnosti.
Razumijevši sve, stekao je snagu da prozre cjelinu stvarnosti.
Stvarnosti je dosegao do kraja,
riješio se uporišta. Tako se je oslobodio.
I taj budni, blaženi, vidoviti sad svijetu razjašnjava istinu.
Njemu se obrati pa pitaj, on će ti to protumačiti.

Kad Bavari ču riječ "probuđen",
zanos ga obuze, briga se rasprši, prože ga blaženstvo.
I tako obuzet srećom Bavari zapita to božanstvo u zanosu:

– U kojem selu, u kojem li gradu, u kojoj je zemlji
sad vodič svijeta,
da otidemo da se poklonimo potpuno budnom, najčovječnijemu?

– U Savatthiju, prestolnici Kósale,
sad je pobjednik bogat znanjem i izvrsnom mudrošću,
sin Sakyin, rasterećen i pročišćen, najmoćniji među ljudima.
On zna šta je to glava i kako se komada.

Bavari tad sazva učenike, brahmane usavršene u znanju svetih izreka.

– Dođite, mladići, poslušajte šta ću vazn reći!
Onaj čija se pojava u svijetu rijetko susreće
sada se pojavio u svijetu.
Dobar se glas o njemu širi da je potpuno probuđen.
Požurite zato u Savatthi da vidite najčovječnijega!

– Kako ćemo, brahmane, kad ga vidimo, znati da je to Budni?
Razjasni nam, jer ne znamo po čemu da ga poznamo.

– U svetim je spisima sačuvana predaja o obilježjima velikog čovjeka.
Nabrojano ih je ukupno trideset dva.
Na čijem su tijelu ti znaci velikana,
pred njim su dva puta, treće mogućnosti nema:
Ako se prikloni svjetovnom životu, tad će zavladati cijelim svijetom
bez mača i bez nasilja, osvjedočenjem istine.
A ako napusti dom i postane beskućnik,
tad postaje savršen veličanstveni buddho koji razotkriva koprenu.

(Šesnaest učenika otiđu da posjete Buddhu. Njihov predvodnik Ađito, pošto je ustanovio obilježja velikog čovjeka, prvi izriče pozdrave svog učitelja Bavarija Budnome.)

– Brahman Bavari i njegovi učenici, gospodine,
u radosnom zanosu duha izražavaju štovanje do nogu vidovitoga.

– Nek sreća prati brahmana Bavarija i njegove učenike,
a i ti da budeš sretan i dugo da proživiš, mladiću!
A sad vam se pruža prilika da iznesete sve sumnje,
Bavarijeve, tvoje i cijele družine.
Pitajte sve što god vam srce želi!

Kad mu je Budni tako dozvolio,
Ađito zahvali sklopljenim rukama, sjedne i postavi prvo pitanje: