Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 110

Ćūlapunnama sutta
Kratki govor u noći punog meseca

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvat­thī­ja, u Istočnom parku, u palati Migārine majke.

2. Tako je na dan predanosti, u noći punog meseca, Blaženi sedeo na otvorenom, okružen grupom monaha. Prešavši pogledom po okupljenima, ovako im se obrati:

3. „Monasi, da li bi rđav čovek1045 prepoznao rđavog čoveka: ‘Ova osoba je rđav čovek?’” – „Ne, poštovani gospodine.” – „Dobro je, monasi. Nemoguće je, ne može biti da jedan rđav čovek prepozna drugog rđavog čoveka: ‘Ova osoba je rđav čovek.’ No, da li bi rđav čovek prepoznao čestitog čoveka: ‘Ova osoba je čestit čovek?’” – „Ne, poštovani.” – „Dobro je, monasi. Nemoguće je, ne može biti da jedan rđav čovek prepozna drugog čestitog čoveka: ‘Ova osoba je čestit čovek.’

4. Monasi, rđav čovek poseduje loše osobine, druži se kao rđav čovek, ima namere rđavog čoveka, savetuje kao rđav čovek, govori kao rđav čovek, postupa kao rđav čovek, zastupa gledišta kao rđav čovek i daruje kao rđav čovek.

5. A kako to rđav čovek poseduje loše osobine? Tako što rđav čovek nema poverenje, nema stida, nema strah od rđavih dela; neuk je, lenj, zaboravan i nepromišljen. Tako rđav čovek poseduje loše osobine.

6. A kako se to rđav čovek druži kao rđav čovek? Tako što rđav čovek ima za prijatelje i drugove one askete i brahmane koji nemaju poverenja, nemaju stida, nemaju strah od činjenja rđavih dela; neuki su, lenji, zaboravni i nepromišljeni. Tako se rđav čovek druži kao rđav čovek.

7. A kako to rđav čovek ima namere rđavog čoveka? Tako što rđav čovek gleda kako da naudi sebi, kako da naudi drugima, kako da naudi i sebi i drugima. Tako rđav čovek ima namere rđavog čoveka.

8. A kako to rđav čovek savetuje kao rđav čovek? Tako što rđav čovek savetuje na sopstvenu štetu, na štetu drugih, na štetu i svoju i drugih. Tako rđav čovek savetuje kao rđav čovek.

9. A kako to rđav čovek govori kao rđav čovek? Tako što rđav čovek govori reči koje su laž, maliciozne, grubost i ogovaranje. Tako rđav čovek govori kao rđav čovek.

10. A kako to rđav čovek postupa kao rđav čovek? Tako što rđav čovek ubija živa bića, uzima ono što mu nije dato i čini loša dela zaveden čulnim zadovoljstvima. Tako rđav čovek postupa kao rđav čovek.

11. A kako to rđav čovek zastupa gledišta kao rđav čovek? Tako što se rđav čovek drži ovakvog gledišta: ‘Nema ničeg datog, ničeg prinetog i ničeg žrtvovanog; nema ploda, ni rezultata dobrih i loših dela; nema ovog sveta, ni drugog sveta; nema majke, ni oca; nema bića koja se spontano preporađaju; nema dobrih i čestitih asketa i brahmana u ovome svetu koji su kroz neposredno znanje sami za sebe razumeli i objavljuju ovaj svet i drugi svet.’ Tako rđav čovek zastupa gledišta kao rđav čovek.

12. A kako to rđav čovek daruje kao rđav čovek? Tako što rđav čovek daruje nepažljivo, daruje ne svojom rukom, daruje bez pokazivanja poštovanja, daruje ono što je za bacanje, daruje kao da je to nevažno. Tako rđav čovek daruje kao rđav čovek.

13. Rđav čovek – koji poseduje takve loše osobine, druži se kao rđav čovek, ima namere rđavog čoveka, savetuje kao rđav čovek, govori kao rđav čovek, postupa kao rđav čovek, zastupa gledišta kao rđav čovek i daruje kao rđav čovek – posle sloma tela, posle smrti ponovo se rađa na odredištu rđavog čoveka. A šta je odredište rđavog čoveka? To je čistilište ili životinjski svet.

14. Monasi, da li bi čestit čovek prepoznao čestitog čoveka: ‘Ova osoba je čestit čovek?’” – „Da, poštovani gospodine.” – „Dobro je, monasi. Moguće je da čestit čovek prepozna čestitog čoveka: ‘Ova osoba je čestit čovek.’ No, da li bi čestit čovek prepoznao lošeg čoveka: ‘Ova osoba je loš čovek?’” – „Da, poštovani.” – „Dobro je, monasi. Moguće je da čestit čovek prepozna lošeg čoveka: ‘Ova osoba je loš čovek.’

15. Monasi, čestit čovek poseduje dobre osobine; druži se kao čestit čovek, ima namere čestitog čoveka, savetuje kao čestit čovek, govori kao čestit čovek, postupa kao čestit čovek, zastupa gledišta kao čestit čovek i daruje kao čestit čovek.

16. A kako to čestit čovek poseduje dobre osobine? Tako što čestit čovek ima poverenje, ima stida, ima strah od rđavih dela; učen je, vredan, sabranog uma i mudar. Tako čestit čovek poseduje dobre osobine.

17. A kako se to čestit čovek druži kao čestit čovek? Tako što čestit čovek ima za prijatelje i drugove one askete i brahmane koji imaju poverenja, imaju stida, imaju strah od činjenja loših dela; učeni su, vredni, sabranog uma i mudri. Tako se čestit čovek druži kao čestit čovek.

18. A kako to čestit čovek ima namere čestitog čoveka? Tako što čestit čovek gleda kako da ne naudi sebi, kako da ne naudi drugima, kako da ne naudi ni sebi ni drugima. Tako čestit čovek ima namere čestitog čoveka.

19. A kako to čestit čovek savetuje kao čestit čovek? Tako što čestit čovek ne savetuje na sopstvenu štetu, na štetu drugih, na štetu i svoju i drugih. Tako čestit čovek savetuje kao čestit čovek.

20. A kako to čestit čovek govori kao čestit čovek? Tako što čestit čovek odustaje od reči koje su laž, maliciozne, grubost i ogovaranje. Tako čestit čovek govori kao čestit čovek.

21. A kako to čestit čovek postupa kao čestit čovek? Tako što čestit čovek odustaje od ubijanja živih bića, uzimanja onoga što mu nije dato i činjenja loših dela zaveden čulnim zadovoljstvima. Tako čestit čovek postupa kao čestit čovek.

22. A kako to čestit čovek zastupa gledišta kao čestit čovek? Tako što se čestit čovek drži ovakvog gledišta: ‘Postoji dato, postoji prineto i žrtvovano; postoje plod i rezultati dobrih i loših dela; postoji ovaj svet, a i drugi svet; postoje majka i otac; postoje bića koja se spontano preporađaju; postoje dobri i čestiti askete i brahmani u ovome svetu koji su kroz neposredno znanje sami za sebe razumeli i objavljuju ovaj svet i drugi svet.’ Tako čestit čovek zastupa gledišta kao čestit čovek.

23. A kako to čestit čovek daruje kao čestit čovek? Tako što čestit čovek daruje pažljivo, daruje svojom rukom, daruje s poštovanjem, daruje ono što vredi, daruje kao da je to važno. Tako čestit čovek daruje kao čestit čovek.

24. Čestit čovek – koji poseduje takve dobre osobine, druži se kao čestit čovek, ima namere čestitog čoveka, savetuje kao čestit čovek, govori kao čestit čovek, postupa kao čestit čovek, zastupa gledišta kao čestit čovek i daruje kao čestit čovek – posle sloma tela, posle smrti, ponovo se rađa na odredištu čestitog čoveka. A šta je odredište čestitog čoveka? To je veličina među božanstvima i veličina među ljudskim bićima.

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženoga.


Beleške

1045 Asappurisa. MA objašnjava ovaj termin pomoću pāpapurisa, zao čovek.