Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 117

Mahaćattarisaka sutta
Velika četrdesetica


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


1. Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se on obrati monasima: "Monasi". — "Poštovani gospodine", odgovoriše oni. Onda Blaženi ovako reče:

2. "Monasi, podučiću vas plemenitoj ispravnoj koncentraciji, sa njezinim podrškama i pomagalima. [1] Slušajte i dobro zapamtite šta ću vam reći" – "Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi.. A blaženi ovako nastavi:

3. "Šta je to, monasi, plemenita ispravna koncentracija, sa svojim podrškama i pomagalima, kao što su ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravno življenje, ispravan napor i ispravna svesnost? Ujedinjavanje uma, potpomognuto sa ovih sedam elemenata naziva se plemenita ispravna koncentracija, sa njezinim podrškama i pomagalima."

(RAZUMEVANJE)

4. U svemu tome, monasi, ispravno razumevanje dolazi kao prvo. [2] A kako to ispravno razumevanje dolazi kao prvo? Čovek razume pogrešno razumevanje kao pogrešno razumevanje, a ispravno razumevanje kao ispravno razumevanje: to je njegovo ispravno razumevanje. [3]

5. Šta je, monasi, pogrešno razumevanje? 'Ništa nije dato, ništa prineto i ništa žrtvovano; nema ploda, ni rezultata dobrih i rđavih dela; nema ovog sveta, ni drugog sveta; nema majke, ni oca; nema bića koja se spontano preporađaju; nema dobrih i čestitih asketa i bramana u ovome svetu koji su kroz direktno znanje sami za sebe razumeli i objavljuju ovaj svet i drugi svet'. To je pogrešno razumevanje.

6. Šta je, monasi, ispravno razumevanje? Ispravno razumevanje, kažem vam, jeste dvostruko: postoji ispravno razumevanje sa otrovima, koje donosi zasluge, koje dozreva u vezanosti; [4] i postoji plemenito ispravno razumevanje, bez otrova, transcendentno, koje je deo puta.

7. A koje je to, monasi, ispravno razumevanje sa otrovima, koje donosi zasluge, koje dozreva u vezanosti? 'Postoji ono što je dato, ono što prineto i ono što je žrtvovano; postoji plod i rezultat dobrih i rđavih dela; postoji ovaj svet i drugi svet; postoje majka i otac; postoje bića koja se spontano preporađaju; postoje dobri i čestiti askete i bramani u ovome svetu koji su kroz direktno znanje sami za sebe razumeli i objavljuju ovaj svet i drugi svet'. To je ispravno razumevanje sa otrovima, koje donosi zasluge, koje dozreva u vezanosti.

8. A koje je to, monasi, plemenito ispravno razumevanje, bez otrova, transcendentno, koje je elemenat puta? Mudrost, sposobnost mudrosti, moć mudrosti, istraživanje pojava kao element probuđenja, element puta kao ispravno razumevanje u onome čiji je um plemenit, čiji je um bez otrova, ko je stupio na plemeniti put i ko razvija plemeniti put: [5] to je plemenito ispravno razumevanje, bez otrova, transcendentno, koje je elemenat puta.

9. Onda čovek ulaže napor da napusti pogrešno razumevanje i ovlada ispravnim razumevanjem: i to je njegov ispravan napor. S pažnjom on napušta pogrešno razumevanje, s pažnjom on ovladava i boravi u ispravnom razumevanju: to je njegova ispravna svesnost. Tako ta tri stanja idu i kruže oko ispravnog razumevanja, a to su ispravno razumevanje, ispravan napor i ispravna svesnost. [6]

(NAMERA)

10. U tom pogledu, monasi, ispravno razumevanje dolazi prvo. A kako to ispravno razumevanje dolazi prvo? Kad čovek razume pogrešnu nameru kao pogrešnu nameru i ispravnu nameru kao ispravnu nameru: to je njegovo ispravno razumevanje. [7]

11. A šta je, monasi, pogrešna namera? Namera čulne želje, namera zlovolje i namera okrutnosti: to je pogrešna namera.

12. A šta je, monasi, ispravna namera? Ispravna namera, kažem vam, jeste dvostruko: postoji ispravna namera sa otrovima, koja donosi zasluge, koja dozreva u vezanosti; i postoji ispravna namera koja je plemenita, bez otrova, transcendentna, koja je deo puta.

13. A koja je to, monasi, ispravna namera sa otrovima, koja donosi zasluge, koja dozreva u vezanosti? Namera odustajanja, namera ne-zlovolje i namera ne-okrutnosti: [8] to je ispravna namera sa otrovima… koja dozreva u vezanosti.

14. A koja je to, monasi, ispravna namera koja je plemenita, bez otrova, transcendentna, koja je elemenat puta? Mišljenje (takko), zamišljanje (vitakko), težnja (sankappo), mentalno zadubljenje (appanā), mentalna fiksiranost (byappanā), usmeravanje uma (cetaso abhiniropanā), verbalna tvorevina (vacīsankhāro) u onome čiji um jeste plemenit, čiji je um bez otrova, ko je stupio na plemeniti put i razvija plemeniti put: [9] to je ispravna namera koja je plemenita… koja je elemenat puta.

15. Onda čovek ulaže napor da napusti pogrešnu nameru i ovlada ispravnom namerom: i to je njegov ispravan napor. S pažnjom on napušta pogrešnu nameru, s pažnjom on ovladava i boravi u ispravnoj nameri: to je njegova ispravna svesnost. Tako ta tri stanja idu i kruže oko ispravne namere, a to su ispravno razumevanje, ispravan napor i ispravna svesnost. [10]

(GOVOR)

16. U tom pogledu, monasi, ispravno razumevanje dolazi prvo. A kako to ispravno razumevanje dolazi prvo? Kad čovek razume pogrešan govor kao pogrešan govor i ispravan govor kao ispravan govor: to je njegovo ispravno razumevanje.

17. A šta je, monasi, pogrešan govor? Laganje, zlonameran govor, vređanje i ogovaranje: to je pogrešan govor.

18. A šta je, monasi, ispravan govor? Ispravan govor, kažem vam, jeste dvostruk: postoji ispravan govor sa otrovima, koji donosi zasluge, koji dozreva u vezanosti; i postoji ispravan govor koji je plemenit, bez otrova, transcendentan, koji je deo puta.

19. A koji je to, monasi, ispravan govor sa otrovima, koji donosi zasluge, koji dozreva u vezanosti? Odustajanje od laganja, zlonamernog govora, vređanja i ogovaranja: to je ispravan govor sa otrovima… koji dozreva u vezanosti.

20. A koji je to, monasi, ispravan govor koji je plemenit, bez otrova, transcendentan, koji je elemenat puta? Okretanje od četiri vrste zloupotrebe govora, napuštanje, uzdržavanje, odustajanje od njih u onome čiji um jeste plemenit, čiji je um bez otrova, ko je stupio na plemeniti put i razvija plemeniti put: [11] to je ispravna namera koja je plemenita… koja je elemenat puta.

21. Onda čovek ulaže napor da napusti pogrešan govor i ovlada ispravnim govorom: i to je njegov ispravan napor. S pažnjom on napušta pogrešan govor, s pažnjom on ovladava i boravi u ispravnom govoru: to je njegova ispravna svesnost. Tako ta tri stanja idu i kruže oko ispravnog govora, a to su ispravno razumevanje, ispravan napor i ispravna svesnost.

(DELOVANJE)

22. U tom pogledu, monasi, ispravno razumevanje dolazi prvo. A kako to ispravno razumevanje dolazi prvo? Kad čovek razume pogrešno delovanje kao pogrešno delovanje i ispravno delovanje kao ispravno delovanje: to je njegovo ispravno razumevanje.

23. A šta je, monasi, pogrešno delovanje? Ubijanje živih bića, uzimanje onoga što nije dato i zloupotreba zadovoljstava čula: to je pogrešno delovanje.

24. A šta je, monasi, ispravno delovanje? Ispravno delovanje, kažem vam, jeste dvostruko: postoji ispravno delovanje sa otrovima, koje donosi zasluge, koje dozreva u vezanosti; i postoji plemenito ispravno delovanje, bez otrova, transcendentno, koje je deo puta.

25. A koje je to, monasi, ispravno delovanje sa otrovima, koje donosi zasluge, koje dozreva u vezanosti? Odustajanje od ubijanja živih bića, uzimanja onoga što nije dato i zloupotrebe čulnih zadovoljstava: to je ispravan ispravno delovanje sa otrovima… koje dozreva u vezanosti.

26. A koje je to, monasi, plemenito ispravno delovanje, bez otrova, transcendentno, koje je deo puta? Okretanje od tri vrste zloupotrebe tela, napuštanje, uzdržavanje, odustajanje od njih u onome čiji um jeste plemenit, čiji je um bez otrova, ko je stupio na plemeniti put i razvija plemeniti put: to je plemenito ispravno delovanje … koje je elemenat puta.

27. Onda čovek ulaže napor da napusti pogrešno delovanje i ovlada ispravnim delovanjem: i to je njegov ispravan napor. S pažnjom on napušta pogrešno delovanje, s pažnjom on ovladava ispravnim delovanjem: to je njegova ispravna svesnost. Tako ta tri stanja idu i kruže oko ispravnog delovanja, a to su ispravno razumevanje, ispravan napor i ispravna svesnost.

(ŽIVLJENJE)

28. U tom pogledu, monasi, ispravno razumevanje dolazi prvo. A kako to ispravno razumevanje dolazi prvo? Kad čovek razume pogrešno življenje kao pogrešno življenje i ispravno življenje kao ispravno življenje: to je njegovo ispravno razumevanje.

29. A šta je, monasi, pogrešno življenje? Spletkarenje, ubeđivanje, nagovaranje, omalovažavanje, sticanje radi gomilanja: to je pogrešno življenje. [12]

30. A šta je, monasi, ispravno življenje? Ispravno življenje, kažem vam, jeste dvostruko: postoji ispravno življenje sa otrovima, koje donosi zasluge, koje dozreva u vezanosti; i postoji plemenito ispravno življenje, bez otrova, transcendentno, koje je deo puta.

31. A koje je to, monasi, ispravno življenje sa otrovima, koje donosi zasluge, koje dozreva u vezanosti? Ima slučajeva, monasi, kada plemeniti učenik napušta pogrešno življenje i obezbeđuje sebi život ispravnim življenjem: to je ispravno življenje sa otrovima… koje dozreva u vezanosti

32. A koje je to, monasi, plemenito ispravno življenje, bez otrova, transcendentno, koje je deo puta? Okretanje od pogrešnog življenja, napuštanje, uzdržavanje, odustajanje od njega u onome čiji um jeste plemenit, čiji je um bez otrova, ko je stupio na plemeniti put i razvija plemeniti put: to je plemenito ispravno življenje… koje je elemenat puta.

33. Onda čovek ulaže napor da napusti pogrešno življenje i ovlada ispravnim življenjem: i to je njegov ispravan napor. S pažnjom on napušta pogrešno življenje, s pažnjom on ovladava ispravnim življenjem: to je njegova ispravna svesnost. Tako ta tri stanja idu i kruže oko ispravnog življenja, a to su ispravno razumevanje, ispravan napor i ispravna svesnost.

(VELIKA ČETRDESETICA)

34. U tom pogledu, monasi, ispravno razumevanje dolazi prvo. A kako to ispravno razumevanje dolazi prvo? U onome sa ispravnim razumevanjem, nastaje ispravna namera; [13] u onome sa ispravnom namerom, ispravan govor nastaje; u onome sa ispravnim govorom, ispravno delovanje nastaje; u onome sa ispravnim delovanjem, ispravno življenje nastaje; u onome sa ispravnim življenjem, ispravan napor nastaje; u onome sa ispravnim naporom, ispravna svesnost nastaje; u onome sa ispravnom svesnošću, ispravna koncentracija nastaje; u onome sa ispravnom koncentracijom, ispravno znanje nastaje; u onome sa ispravnim znanjem, ispravno oslobađanje nastaje. Tako, monasi, put učenika u višem vežbanju ima osam elemenata, a onaj arahanta ima deset elemenata. [14]

35. U tom pogledu, monasi, ispravno razumevanje dolazi prvo. A kako to ispravno razumevanje dolazi prvo? U onome sa ispravnim razumevanjem, pogrešno razumevanje je uklonjeno i mnoga štetna stanja uma koja izviru iz pogrešnog razumevanja kao njihovog uzroka su takođe uklonjena, dok mnoga povoljna stanja uma koja izviru iz ispravnog razumevanja kao njihovog uzroka razvojem dolaze do svog vrhunca.

U onome sa ispravnom namerom pogrešna namera je uklonjena i mnoga loša, štetna stanja uma koja izviru iz pogrešne namere kao njihovog uzroka su takođe uklonjena, dok mnoga povoljna stanja uma koja izviru iz ispravne namere kao njihovog uzroka razvojem dolaze do svog vrhunca.

U onome sa ispravnim govorom pogrešan govor je uklonjen… U onome sa ispravnim delovanjem pogrešno delovanje je uklonjeno… U onome sa ispravnim življenjem pogrešno življenje je uklonjeno… U onome sa ispravnim naporom pogrešan napor je uklonjen… U onome sa ispravnom svesnošću pogrešna svesnost je uklonjena… U onome sa ispravnom koncentracijom pogrešna koncentracija je uklonjena… U onome sa ispravnim znanjem pogrešno znanje je uklonjeno… U onome sa ispravnim oslobađanjem pogrešno oslobađanje je uklonjeno i mnoga loša, štetna stanja uma koja izviru iz pogrešnog oslobađanja kao njihovog uzroka su takođe uklonjena, dok mnoga povoljna stanja uma koja izviru iz ispravnog oslobađanja kao njihovog uzroka razvojem dolaze do svog vrhunca.

36. Tako, monasi, postoji dvadeset faktora na strani povoljnog i dvadeset faktora na strani štetnog. [15] Ovaj Dhamma govor o velikoj četrdesetici je krenuo u svoj pohod i ne može ga zaustaviti bilo koji asketa ili braman, ni božanstvo ili Mara, niti Brama ili bilo ko drugi na ovome svetu.

37. Monasi, ako bilo koji asketa ili braman misli da ovaj govor o velikoj četrdesetici treba pobiti ili odbaciti, tada postoji deset valjanih zaključaka na osnovu njegovih tvrdnji koje će pružiti osnovu da on bude pobijen ovde i sada. Ako takav pobija ispravno razumevanje, onda će on slaviti i hvaliti one askete i bramane koji su pogrešnog razumevanja. Ako takav pobija ispravnu nameru, onda će on slaviti i hvaliti one askete i bramane koji su pogrešne namere. Ako takav pobija ispravan govor… ispravno delovanje… ispravno življenje… ispravan napor… ispravnu svesnost… ispravnu koncentraciju… ispravno znanje… ispravno oslobađanje, onda će on slaviti i hvaliti one askete i bramane koji su pogrešnog oslobađanja. Ako bilo koji asketa ili braman misli da ovaj Dhamma govor o velikoj četrdesetici treba pobiti ili odbaciti, tada postoji ovih deset valjanih zaključaka na osnovu njegovih tvrdnji koje će pružiti osnovu da on bude pobijen ovde i sada.

38. Monasi, čak i oni učitelji iz Okkale, Vasse i Bhaññe, [16] koji zastupaju učenje o ne-uzročnosti, učenje o ne-činjenju i učenje o nihilizmu, neće pomisliti da ovaj Dhamma govor o velikoj četrdesetici treba pobiti ili odbaciti. A zašto? Iz straha od osuđivanja, napada i pobijanja,"

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Ariyam sammāsamādhim saupanisam saparikkhāram. Komentar za MN objašnjava "plemenito" ovde kao transcendentno i kaže da je to koncentracija koja pripada transcendentnom putu. A njena "podrška i pomagala", kao što će biti pokazano, jesu drugih sedam elemenata puta. [Natrag]

[2] Pubbangama, dosl. "prethodnik". Komentar za MN kaže da su dve vrste ispravnog razumevanja prethodnica: ispravno razumevanje uvida, koje istražuje tvorevine kao prolazne, bolne i ne-ja; i ispravno razumevanje puta, koji nastaje kao rezultat uvida i deluje na potpuno iskorenjivanje nečistoća uma. Čini se da je ispravno razumevanje uvida kao prethodnica pokazano u pasusima 4, 10, 16, 22 i 28; a ispravno razumevanje puta kao prethodnica u pasusima 34 i 35. [Natrag]

[3] Ovaj iskaz sugeriše, da bismo stekli ispravno razumevanje prirode stvarnosti, neophodno je da smo prvu u stanju da razlikujemo između pogrešnog i ispravnog učenja o prirodi te stvarnosti. Komentar za MN kaže da je ispravno razumevanje uvida to koje razume pogrešno razumevanje kao jedan objekat i to tako što prepoznaje njegove karakteristike prolaznosti itd., a ispravno razumevanje shvata tako što koristi funkciju shvatanja i raščišćavanjem svake konfuzije. [Natrag]

[4] Ovo je obično ispravno razumevanje, povoljan element koji doprinosi povoljnom preporađanju, ali sam po sebi ne može rezultirati nadilaženjem uslovljene egzistencije. [Natrag]

[5] Ova formulacija definiše transcendentno ispravno razumevanje kao mudrost (pañña) koja se nalazi među stvarima neophodnim za probuđenje i to kao dar, moć, element probuđenja i element puta. Ova definicija se oslanja na kognitivnu funkciju, pre nego na objektivan sadržaj razumevanja. Drugde (MN 141.24) ispravno razumevanje puta se definiše kao znanje o četiri plemenite istine. Možemo razumeti da konceptualno shvatanje četiri plemenite istine pripada običnom ispravnom razumevanju, dok direktno prodiranje u istine kroz razumevanje nibbane zajedno sa putem čini transcendentno ispravno razumevanje. [Natrag]

[6] Komentar za MN: Ona stoje uz ispravno razumevanje kao nešto što postoji paralelno sa njom i nešto što joj prethodi. Ispravan napor i ispravna svesnost postoje paralelno sa transcendentnim ispravnim razumevanjem; ispravno razumevanje uvida jeste prethodnica transcendentnom ispravnom razumevanju. [Natrag]

[7] Komentar za MN objašnjava ovo kao ispravno razumevanje uvida koje razume ispravnu nameru na osnovu njezine funkcije i uklanjanjem konfuzije. Međutim, čini se da se radi o mnogo elementarnijem razlikovanju ove dve vrste namere. [Natrag]

[8] Ovo je standardna definicija ispravne namere kao elementa Plemenitog osmostrukog puta; videti Saćća-vibhanga sutta (MN 141.25). [Natrag]

[9] U ovoj definiciji, elemenat namere (sankappa) se identifikuje sa usmeravanjem misli (vitakka), koja se potom specifikuje kao faktor odgovoran za zadubljenje, tako što fiksira i usmerava um ka nekom objektu. U vezi sa usmerenom mišlju kao "verbalnom tvorevinom" videti Ćūlavedalla sutta (MN 44.15). [Natrag]

[10] Komentar za MN: Ovaj iskaz odnosi se isključivo na ko-egzistentne elemente koji prate transcendentnu ispravnu nameru. U preliminarnoj fazi vežbanja, tri obične ispravne namere javljaju se odvojeno, ali u trenutku transcendentnog puta, javlja se jedinstvena ispravna namera, iskorenjujući trostruku pogrešnu nameru. Tako se transcendentna ispravna namera može takođe opisati kao namera odustajanja, ne-zlovolje i ne-okrutnosti. Isti metod važi i za ispravan govor itd. [Natrag]

[11] Dok se običan ispravan govor vežba na četiri različita načina, u skladu sa vrstom pogrešnog govora od kojeg odustajemo, u slučaju transcendentnog puta jedinstveni elemenat ispravnog govora obavlja četvorostruku funkciju presecanja sklonosti ka četiri vrste pogrešnog govora. Isti princip se primenjuje i na ispravno delovanje. [Natrag]

[12] Ovo su pogrešni načini za monahe da dođu do onoga što im je potrebno; oni su objašnjeni u Vsm I, 61-65. Komentar za MN kaže da ovi koji se pominju u sutti nisu jedini načini pogrešnog življenja, koji uključuju svaki takav način zarađivanja za život da se krši pet pravila morala. U AN 5:177 Buda pominje pet vrsta pogrešnog življenja za nezaređene: trgovina oružjem, živim bićima, mesom, opojnim sredstvima (alkohol, droge) i otrovima. [Natrag]

[13] Komentar za MN objašnjava da kod onoga koji ima ispravno razumevanje puta, ispravna namera u pogledu puta nastaje; slično tome, kod onoga koji ima ispravno razumevanje ploda, ispravna namera u pogledu ploda nastaje. Takođe, i naredni elementi sem poslednja dva takođe se odnose na transcendentni put. [Natrag]

[14] Dodatna dva elementa koje poseduje arahant su ispravno znanje, koje se može poistovetiti sa njegovim znanjem da je iskorenio sve nečistoće, i ispravno oslobođenje, koje se može poistovetiti sa njegovim doživljajem oslobođenja od svih nečistoća.
[Natrag]

[15] Dvadeset faktora na strani povoljnog jesu deset ispravnih elemenata i povoljna stanja koja izviru iz svakog od njih; dvadeset faktora na strani štetnog jesu deset pogrešnih elemenata i nepovoljna stanja koja izviru iz svakog od njih. Otuda naziv "velika četrdesetica". [Natrag]

[16] Komentar za MN samo kaže da su oni živeli u zemlji Okkala, ali inače identitet tih ličnosti je nepoznat. [Natrag]