Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 120

Sankhārupapatti sutta
Preporađanje u skladu sa težnjom

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvat­thī­ja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da, poštovani gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, podučiću vas govorom o preporađanju u skladu sa sopstvenom težnjom.1132 Slušajte i dobro zapamtite šta ću vam reći.” – „Da, gospodine”, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

3. „Tako, monasi, monah poseduje poverenje, vrlinu, učenost, velikodušnost i mudrost. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu dobrostojećih plemića!’ Fiksira svoj um na to, učvršćuje se u toj misli, razvija je. Takve težnje i takvo ponašanje, kada se razvijaju i neguju, vode ga do željenog preporađanja. To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.1133

4–5. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu dobrostojećih brahmana! … u društvu dobrostojećih kućedomaćina!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

6. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. On čuje da su božanstva neba četiri velika kralja dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu božanstava neba četiri velika kralja!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

7–11. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da su božanstva neba trideset trojice… Yāma božanstva… božanstva Tusita neba… božanstva koja se oduševljavaju stvaranjem… božanstva koja imaju moć nad tvorevinama drugih bića dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu božanstava koja imaju moć nad tvorevinama drugih bića!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

12. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. On čuje da je Brahmā hiljadu svetova dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brahmā hiljadu svetova gaji nameru da prožme tih hiljadu svetova i prož­me bića koja su se u njima preporodila.1134 Baš kao što bi čovek dobrog vida uzeo orah u ruku i razgledao ga, tako i Brahmā hiljadu svetova gaji nameru da prožme tih hiljadu svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: „Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu Brahme hiljadu svetova!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

13–16. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da je Brahmā dve hiljade svetova… Brahmā tri hiljade… Brahmā četiri hiljade… Brahmā pet hiljada svetova dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brahmā pet hiljada svetova gaji nameru da prožme pet hiljada svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što bi čovek dobrog vida uzeo pet oraha u ruku i razgledao ih, tako i Brahmā pet hiljada svetova gaji nameru da prožme pet hiljada svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu Brahme pet hiljada svetova!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

17. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da je Brahmā deset hiljada svetova dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brahmā deset hiljada svetova gaji nameru da prožme deset hiljada svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što najfiniji dragi kamen beril, ležeći na crvenom brokatu, sija, zrači i blista, tako i Brahmā deset hiljada svetova gaji nameru da prožme deset hiljada svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: „Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu Brahme deset hiljada svetova!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

18. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da je Brahmā sto hiljada svetova dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brahmā sto hiljada svetova gaji nameru da prožme sto hiljadu svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što ukras od najčistijeg zlata, koji je vešt majstor znalački iskovao, ležeći na crvenom brokatu, sija, zrači i blista, tako i Brahmā sto hiljada svetova gaji nameru da prožme sto hiljada svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu Brahme sto hiljada svetova!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

19–32. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da su božanstva sjaja…1135 božanstva ograničenog sjaja… božanstva bezgraničnog sjaja… božanstva neprekidnog sjaja… božanstva slave… božanstva ograničene slave… božanstva bezgranične slave… božanstva blistave slave… božanstva velikog ploda… Avihā božanstva… Atappa božanstva… Sudassa božanstva… Sudassi božanstva… Akaniṭṭha božanstva dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu Akaniṭṭha božanstava!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

33–36. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da su božanstva područja beskrajnog prostora… božanstva područja beskonačne svesti… božanstva područja ničega… božanstva područja ni opažanja ni neopažanja dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu božanstava područja ni opažanja ni neopažanja!’ Fiksira svoj um na to, učvršćuje se u toj misli, razvija je. Takve težnje i takvo ponašanje, kad se razvijaju i neguju, vode do željenog preporađanja. To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

37. I opet, monah poseduje poverenje, vrlinu, učenost, velikodušnost i mudrost. Razmišlja: ‘Oh, kad bih razumevajući sopstvenim neposrednim znanjem, ovde i sada ušao i ostao u oslobođenosti uma i oslobođenosti mudrošću, koje su bez nečistoća, svaki od otrova uklonjen!’ I razumevajući sopstvenim neposrednim znanjem, ovde i sada ulazi i ostaje u oslobođenosti uma i oslobođenosti mudrošću, koje su bez nečistoća, svaki od otrova uklonjen. Monasi, takav monah se više nigde ne preporađa.”1136

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženoga.


Beleške

1132 Termin je sankhāra, koji je drugde prevođen kao „mentalni obrasci”, ali čini se da ovde kontekst zahteva drugačiji prevod, kako bi se preneo nameravani smisao. Ñm je koristio „odrednice”, kao svoj dosledan izbor za sankhārā. MA u početku sankhārupapatti objašnjava kao ponovno javljanje (tj. preporađanje) pukih mentalnih obrazaca, a ne bića ili osobe, ili ponovno javljanje sastojaka bića u novoj egzistenciji kroz kamma-tvorevine. Međutim, u kasnijim pasusima, MA sankārā objašnjava pojmom patthanā, rečju koja nedvosmisleno znači težnju.

1133 MA: „Put” je pet kvaliteta koje predvodi poverenje, zajedno sa težnjom. Onaj ko ima ili pet kvaliteta bez težnje ili težnju bez kvaliteta, nema osiguranu destinaciju. Ona može biti izvesna jedino kad postoje oba ova činioca.

1134 MA objašnjava da postoji pet vrsta prožimanja: prožimanje umom, tj. znanje o mislima bića u hiljadu svetova; prožimanje kasinom, tj. proširivanje slike kasine na hiljadu svetova; prožimanje duhovnim okom, tj. posmatranje hiljadu svetova duhovnim okom; prožimanje svetlošću, što je isto kao i prethodno prožimanje; prožimanje telom, tj. proširivanje aure svoga tela na hiljadu svetova.

1135 Videti fusnotu 426.

1136 MA: Pet nabrojanih kvaliteta dovoljni su za preporađanje u svetu čula, ali za više nivoe preporađanja i razaranje mentalnih otrova, potrebno je više. Oslanjajući se na ovih pet kvaliteta, onaj ko dostigne đhāne, preporađa se u svetu Brahme; ako dostigne nematerijalna postignuća, preporađa se u nematerijalnom svetu; ako razvije uvid i dosegne plod nepovratnika, preporađa se u čistim boravištima; ako dosegne put arahanta, uklanja sve mentalne otrove.