Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 120

Sankhārupapatti sutta
Preporađanje u skladu sa težnjom

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da, poštovani gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, podučiću vas govorom o preporađanju u skladu sa sopstvenom težnjom. Slušajte i dobro zapamtite šta ću vam reći.” – „Da, gospodine”, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

3. „Tako, monasi, monah poseduje poverenje, vrlinu, učenost, velikodušnost i mudrost. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu dobrostojećih plemića!’ Fiksira svoj um na to, učvršćuje se u toj misli, razvija je. Takve težnje i takvo ponašanje, kada se razvijaju i neguju, vode ga do željenog preporađanja. To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

4–5. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu dobrostojećih brahmana! … u društvu dobrostojećih kućedomaćina!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

6. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. On čuje da su božanstva neba četiri velika kralja dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu božanstava neba četiri velika kralja!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

7–11. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da su božanstva neba trideset trojice… Yāma božanstva… božanstva Tusita neba… božanstva koja se oduševljavaju stvaranjem… božanstva koja imaju moć nad tvorevinama drugih bića dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu božanstava koja imaju moć nad tvorevinama drugih bića!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

12. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. On čuje da je Brahmā hiljadu svetova dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brahmā hiljadu svetova gaji nameru da prožme tih hiljadu svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što bi čovek dobrog vida uzeo orah u ruku i razgledao ga, tako i Brahmā hiljadu svetova gaji nameru da prožme tih hiljadu svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: „Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu Brahme hiljadu svetova!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

13–16. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da je Brahmā dve hiljade svetova… Brahmā tri hiljade… Brahmā četiri hiljade… Brahmā pet hiljada svetova dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brahmā pet hiljada svetova gaji nameru da prožme pet hiljada svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što bi čovek dobrog vida uzeo pet oraha u ruku i razgledao ih, tako i Brahmā pet hiljada svetova gaji nameru da prožme pet hiljada svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu Brahme pet hiljada sveto­va!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

17. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da je Brahmā deset hiljada svetova dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brahmā deset hiljada svetova gaji nameru da prožme deset hiljada svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što najfiniji dragi kamen beril, ležeći na crvenom brokatu, sija, zrači i blista, tako i Brahmā deset hiljada svetova gaji nameru da prožme deset hiljada svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: „Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporodim u društvu Brahme deset hiljada svetova!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

18. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da je Brahmā sto hiljada svetova dugovečan, lep i uživa u ogromnoj sreći. Takođe, Brahmā sto hiljada svetova gaji nameru da prožme sto hiljadu svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Baš kao što ukras od najčistijeg zlata, koji je vešt majstor znalački iskovao, ležeći na crvenom brokatu, sija, zrači i blista, tako i Brahmā sto hiljada svetova gaji nameru da prožme sto hiljada svetova i prožme bića koja su se u njima preporodila. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti mogao da se preporo­dim u društvu Brahme sto hiljada svetova!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

19–32. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da su bo­žanstva sjaja… božanstva ograničenog sjaja… božanstva bezgraničnog sjaja… božanstva neprekidnog sjaja… božanstva slave… božanstva ogra­ničene slave… božanstva bezgranične slave… božanstva blistave slave… božanstva velikog ploda… Avihā božanstva… Atappa božanstva… Sudassa božanstva… Sudassi božanstva… Akaniṭṭha božanstva dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu Akaniṭṭha božanstava!’ Fiksira svoj um na to… To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

33–36. I opet, monah poseduje poverenje… i mudrost. Čuje da su božanstva područja beskrajnog prostora… božanstva područja beskonačne svesti… božanstva područja ničega… božanstva područja ni opažanja ni neopažanja dugovečna, lepa i uživaju u ogromnoj sreći. Onda razmišlja: ‘Oh, kad bih posle sloma tela, posle smrti, mogao da se preporodim u društvu božanstava područja ni opažanja ni neopažanja!’ Fiksira svoj um na to, učvršćuje se u toj misli, razvija je. Takve težnje i takvo ponašanje, kad se razvijaju i neguju, vode do željenog preporađanja. To je, monasi, način, put koji vodi takvom preporađanju.

37. I opet, monah poseduje poverenje, vrlinu, učenost, velikodušnost i mudrost. Razmišlja: ‘Oh, kad bih razumevajući sopstvenim neposrednim znanjem, ovde i sada ušao i ostao u oslobođenosti uma i oslobođenosti mudrošću, koje su bez nečistoća, svaki od otrova uklonjen!’ I razumevajući sopstvenim neposrednim znanjem, ovde i sada ulazi i ostaje u oslobođenosti uma i oslobođenosti mudrošću, koje su bez nečistoća, svaki od otrova uklonjen. Monasi, takav monah se više nigde ne preporađa.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženoga.