Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 123

Aććariya-abbhūta sutta
Izvanredno i čudesno

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đeti­nom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika.

2. U to vreme je grupa monaha sedela u dvorani za okupljanje, gde su se našli posle povratka iz prošenja hrane i pošto su jeli, te se ovakav razgovor zapodenu: „Izvanredno je, prijatelji, čudesno je kako je moćan i silan Tathāgata! Jer on je u stanju da zna o Budama iz prošlosti – koji su dosegli krajnju nibbānu, raskrčili [šikaru] misli, izašli iz kruga, okončali kruženje i nadišli svaku patnju – zna kako su se rodili, koje im je bilo ime, koje poreklo, koje vrline, koje [stanje] koncentracije, koja mudrost, koje življenje [u dostignućima], koje je njihovo izbavljenje”.

Kad to bi rečeno, poštovani Ānanda reče monasima: „Prijatelji, Tathā­gate su izvanredne, izvanrednih osobina. Tathāgate su čudesne, čudesnih osobina.”

Međutim, njihov razgovor bi prekinut, jer je Blaženi uveče izašao iz osame, otišao do dvorane za okupljanje i seo na pripremljeno mesto. „Mo­nasi, radi kakvog razgovora ste se ovde okupili? U kakvom sam vas to razgovoru prekinuo?”

„Poštovani gospodine, sedeli smo u dvorani za okupljanje, gde smo se našli posle povratka iz prošenja hrane i pošto smo jeli, te se ovakav razgovor zapodenu: ‘Izvanredno je, prijatelji, čudesno je… koje je njihovo izbavljenje.’ Kad to bi rečeno, poštovani Ānanda nam reče: ‘Prijatelji, Tat­hāgate su izvanredne, izvanrednih osobina. Tathāgate su čudesne, čudesnih osobina.’ O tome smo raspravljali sedeći ovde. I u takvoj raspravi smo prekinuti kad je Blaženi stigao.”

Onda se Blaženi obrati poštovanom Ānandi: „Pošto je tako, Ānanda, objasni podrobnije izvanredne i čudesne osobine Tathāgate.”

3. „Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: ‘Svestan i s jasnim razumevanjem, Ānanda, pojavio se Bodhisatta na Tusita nebu.’ To da se svestan i s jasnim razumevanjem Bodhisatta pojavio na Tusita nebu – to sam zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

4. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženog: ‘Svestan i s jasnim razu­mevanjem, ostao je Bodhisatta na Tusita nebu.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

5. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Čitav svoj životni vek ostao je Bodhisatta na Tusita nebu.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

6. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Svestan i s jasnim razumevanjem  umro  je  Bodhisatta  na Tusita  nebu  i  sišao  u  matericu svoje majke.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

7. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Pošto je preminuo na Tusita nebu, Bodhisatta se, svestan i s jasnim razumevanjem, preporodio u materici svoje majke. Tada se velika, nemerljiva svetlost pojavila u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārama i Brahmama, zajedno sa poko­lenjem isposnika i brahmana, plemenitih i običnih ljudi. I čak u tom bez­ danom prostoru između svetova, praznom, sumornom i potpuno mračnom, gde mesec i sunce, koliko god bili moćni i sjajni, ne mogu učiniti da nji­hova svetlost prodre – i tu se velika, nemerljiva svetlost koja nadmašuje sjaj božanstava pojavila. A bića koja su se tamo preporodila, ugledaše jedna druge u tom svetlu: „Zaista, i drugih bića ovde ima.” Čitav sistem deset hiljada svetova se zatresao, zaljuljao i zadrhtao i u njemu se velika, nemerljiva svetlost koja nadmašuje sjaj božanstava pojavila.’ To sam tako­đe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

8. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Kad je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke, četiri mlada božanstva dođoše da ga čuvaju na sve četiri strane sveta, tako da nijedno ljudsko ili neljudsko biće, niti bilo ko drugi, ne može da povredi Bodhisattu ili njegovu majku. To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

9. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Kada je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke, ona je postala izuzetno čedna, odustala je od ubijanja, od uzimanja onoga što joj nije dato, od zloupotrebe čulnih zadovoljstava, od zloupotrebe govora i konzumiranja svega što izaziva stanje omamljenosti.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

10. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Kada je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke, nijedna strašću ispunjena misao vezana za muškarce nije se javila u njoj i ona sama bila je nedostupna bilo kojem muškarcu obuzetom strašću.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

11. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Kada je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke, ona je stekla pet struna zadovoljstva čula i njima obasuta i opskrbljena, uživala je.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

12. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Kada je Bodhisatta sišao u matericu svoje majke, nikakav bol nije se javio u njoj; bila je radosna i oslobođena svake tegobe. Videla je Bodhisattu u svojoj materici, sa svim njegovim udovima, bez ikakvog nedostatka. Kao kada bi plava, žuta, crvena, bela ili braon nit bila provučena kroz divan dragi kamen beril, boje najčistijeg mora, sa osam stranica, dobro obrađen, a čovek dobrog vida uzme ga u ruku i ovako o njemu kaže: „Ovo je divan dragi kamen beril, boje najčistijeg mora, sa osam stranica, dobro obrađen, kroz koji je provučena plava, žuta, crvena, bela ili braon nit”; isto tako, kada je Bodhi­satta sišao u matericu svoje majke… ona je videla Bodhisattu u svojoj ma­terici, sa svim njegovim udovima, bez ikakvog nedostatka.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

13. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Sedam dana posle rođenja Bodhisatte, njegova majka je umrla i ponovo se rodila na Tusita nebu.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

14. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Druge žene su se po­rađale pošto su dete nosile u materici devet ili deset meseci, ali ne i Bodhi­sattina majka. Bodhisattina majka se porodila pošto ga je nosila u materici tačno deset meseci.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

15. Čuo  sam  i  naučio  ovako  iz  usta  Blaženoga:  ‘Druge  žene  su se porađale tako što su sedele ili ležale, ali ne i Bodhisattina majka. Bodhisattina majka se porodila tako što je stajala.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

16. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Kada je Bodhisatta izašao iz majčine materice, prvo su ga božanstva prihvatila, potom ljudska bića.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaže­noga.

17. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Kada je Bodhisatta izašao iz majčine materice, nije odmah stao na zemlju. Četiri mlada božan­stva ga prihvatiše i prineše majci ovim rečima: „Raduj se, o kraljice, rodila si sina velike moći.”’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

18. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Kada je Bodhisatta izašao iz majčine materice, izašao je neuprljan, neumazan vodom ili sluzi ili krvlju, niti bilo kakvom drugom nečistoćom; beše čist i blistav. Kao kad bi dragulj bio stavljen na svilu iz Kāsija, on ne bi uprljao tu svilu, niti svila dragulj. A zašto? Zato što su oboje čisti. Zato, kada je Bodhisatta izašao… beše čist i blistav.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu oso­binu Blaženoga.

19. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Kada je Bodhisatta izašao iz majčine materice, dva mlaza vode odjednom potekoše s neba, jedan hladan, a drugi topao, kako si se Bodhisatta i njegova majka okupali.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

20. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Čim je Bodhisatta rođen, čvrsto se oslonio na sopstvene noge; potom je načinio sedam kora­ka ka severu i dok je beli suncobran lebdeo nad njim, pogledao je na sve četiri strane sveta i onda izrekao reči Predvodnika stada: „Ja sam najviši na svetu, najbolji na svetu, prvi na svetu. Ovo je moje poslednje rođenje. Za mene nema novog bivanja.”’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.

21. Čuo sam i naučio ovako iz usta Blaženoga: ‘Kada je Bodhisatta izašao iz majčine materice, tada se velika, nemerljiva svetlost koja nadma­šuje i sjaj božanstava pojavila u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārama i Brahmama, zajedno sa pokolenjem isposnika i brahmana, ple­menitih i običnih ljudi. I čak u tom bezdanom prostoru između svetova, praznom, sumornom i potpuno mračnom, gde Mesec i Sunce, koliko god bili moćni i sjajni, ne mogu učiniti da njihova svetlost prodre – i tu se ve­lika, nemerljiva svetlost koja nadmašuje sjaj božanstava pojavila. A bića koja su se tamo preporodila ugledaše jedna druge u tom svetlu: „Zaista, i drugih bića ovde ima.” Čitav sistem deset hiljada svetova se zatresao, zaljuljao i zadrhtao i u njemu se velika, nemerljiva svetlost koja nadmašuje i sjaj božanstava pojavila.’ To sam takođe zapamtio kao izvanrednu i čude­snu osobinu Blaženoga.”

22. „Pošto je to tako, Ānanda, onda zapamti i ovo kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga: Ovde, Ānanda, Tathāgata zna osećaje kada nastaju, kad traju, kad nestaju; opažaje zna kada nastaju, kad traju, kad nestaju; misli zna kada nastaju, kad traju, kad nestaju. I to, Ānanda, zapamti kao izvanrednu i čudesnu osobinu Blaženoga.”

23. „Poštovani gospodine, pošto Tathāgata zna osećaje kada nastaju, kad traju, kad nestaju; opažaje zna kada nastaju, kad traju, kad nestaju; misli zna kada nastaju, kad traju, kad nestaju – i to ću zapamtiti kao izvan­rednu i čudesnu osobinu Blaženoga.”

Tako reče Ānanda. Učitelj se saglasi s time. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima poštovanog Ānande.