Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 131

Bhaddekaratta sutta
Jedna izvanredna noć

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo.  Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da, gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, podučiću vas sažetkom i razjašnjenjem govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’ Slušajte i dobro zapamtite šta ću vam reći.” – „Da, gospodine”, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

3.  „Neka čovek ne ide za prošlošću,
niti na budućnosti svoje nade gradi;
jer prošlost je daleko iza njega,
a do budućnosti još stigao nije.
Umesto toga, neka s uvidom motri
svako stanje koje se javi;
neka ga zna i bude u njega siguran,
nepobedivo, nepokolebljivo.
Napor moraš uložiti danas,
jer ko zna, već sutra smrt možda stiže.
Sa smrću nagodbe nema,
da ona i horde njene ostanu podalje;
ali onaj ko tako živi marljivo,
neumorno, danju i noću –
njega Mirni mudrac nazva –
onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.

4. A kako, monasi čovek oživljava prošlost? Pronalazi oduševljenje u razmišljanju: ‘U prošlosti sam imao takav i takav materijalni oblik.’ Pronalazi oduševljenje u razmišljanju: ‘U prošlosti sam imao takav i takav osećaj’… ‘U prošlosti sam imao takav i takav opažaj’… ‘U prošlosti sam imao takve i takve mentalne obrasce’… ‘U prošlosti sam imao takvu i takvu svest.’ Tako čovek oživljava prošlost.

5. A kako, monasi, čovek ne oživljava prošlost? Ne pronalazi odu­ševljenje razmišljajući: ‘U prošlosti sam imao takav i takav materijalni oblik.’ Ne pronalazi oduševljenje razmišljajući: ‘U prošlosti sam imao takav i takav osećaj’… ‘U prošlosti sam imao takav i takav opažaj’… ‘U prošlosti sam imao takve i takve mentalne obrasce’… ‘U prošlosti sam imao takvu i takvu svest.’ Tako čovek ne oživljava prošlost.

6. A kako, monasi, čovek svoje nade gradi na budućnosti? Pronalazi oduševljenje u razmišljanju: ‘Neka u budućnosti imam takav i takav ma­terijalni oblik.’ Pronalazi oduševljenje u razmišljanju: ‘Neka u buduć­nosti imam takav i takav osećaj’… ‘Neka u budućnosti imam takav i takav opažaj’… ‘Neka u budućnosti imam takve i takve mentalne obrasce’… Pronalazi oduševljenje u razmišljanju: ‘Neka u budućnosti imam takvu i takvu svest.’ Tako čovek svoje nade gradi na budućnosti.

7. A kako, monasi, čovek svoje nade ne gradi na budućnosti? Ne pro­nalazi oduševljenje razmišljajući: ‘Neka u budućnosti imam takav i takav materijalni oblik.’ Ne pronalazi oduševljenje razmišljajući: ‘Neka u buduć­nosti imam takav i takav osećaj’… ‘Neka u budućnosti imam takav i takav opažaj’… ‘Neka u budućnosti imam takve i takve mentalne obrasce’… ‘Neka u budućnosti imam takvu i takvu svest.’ Tako čovek svoje nade ne gradi na budućnosti.

8. A kako je, monasi, čovek pobeđen u pogledu stanjâ sada nastalih? Tako, monasi, neuk, običan čovek, koji ne poštuje plemenite, neupućen je i bez prakse u njihovom učenju, koji ne poštuje istinske ljude, neupućen je i bez prakse u njihovom učenju, smatra da je materijalni oblik sopstvo ili da sopstvo poseduje materijalni oblik ili da su materijalni oblici u sopstvu ili da je sopstvo u materijalnom obliku. Smatra da je osećaj sopstvo… da je opažaj sopstvo… da su mentalni obrasci sopstvo… da je svest sopstvo ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. Na taj način je čovek pobeđen u pogledu stanjâ sada nastalih.”

9. A kako je, monasi, čovek nepobediv u pogledu stanjâ sada nastalih? Tako, monasi, dobro upućen plemeniti učenik, koji poštuje plemenite, upućen je u njihovo učenje i u njemu uvežban, koji poštuje istinske ljude, upućen je u njihovo učenje i u njemu uvežban, ne smatra da materijalni oblik jeste sopstvo ili da sopstvo poseduje materijalni oblik ili da su materijalni oblici u sopstvu ili da je sopstvo u materijalnom obliku. Ne smatra da je osećaj sopstvo… da je opažaj sopstvo… da su mentalni obrasci sopstvo… da je svest sopstvo ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. Na taj je način čovek nepobediv u pogledu stanjâ sada nastalih.”

10. Neka čovek ne oživljava prošlost… onaj ko je imao jednu izvan­rednu noć.

11. U vezi s tim je rečeno: ‘Monasi, podučiću vas sažetkom i razjašnjenjem govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženoga.