Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 134

Lomasakangiyabhaddekaratta sutta
Lomasakangiya i jedna izvanredna noć


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme poštovani Lomasakangiya je živeo u Sakya zemlji, u Kapilavatthuu, u Nigrodha parku. [1]

2. Onda, kada je noć već poodmakla,, mlado božanstvo Ćandana divnog sjaja, kojim je osvetlilo čitav Nigrodha park, dođe do poštovanog Lomasakangiye. Stojeći sa strane, mlado božanstvo Ćandana mu ovako reče:

„Monaše, da li se sećaš sažetka i razjašnjenja govora ’Jedna izvanredna noć’?“

„Prijatelju, ne sećam se sažetka i razjašnjenja govora ’Jedna izvanredna noć’. Ali, prijatelju, da li se ti sećaš sažetka i razjašnjenja govora ’Jedna izvanredna noć’?“

„Monaše, ni ja se ne sećam sažetka i razjašnjenja govora ’Jedna izvanredna noć’. Ali, monaše, da li se sećaš stihova iz govora ’Jedna izvanredna noć’?“

„Prijatelju, ne sećam se stihova iz govora ’Jedna izvanredna noć’. Ali, prijatelju, da li se ti sećaš stihova iz govora ’Jedna izvanredna noć’?“

„Monaše, ja se sećam stihova iz govora ’Jedna izvanredna noć’.“

„Ali, prijatelju, kako se to sećaš stihova iz govora ’Jedna izvanredna noć’?“

„Monaše, jednom je Blaženi živeo među božanstvima na nebu Trideset trojice, na steni od crvenog mermera, u podnožju Pariććhattaka drveta. [2] Tu je Blaženi božanstvima na nebu Trideset trojice odrecitovao sažetak i objašnjenje govora ’Jedna izvanredna noć’:

3. Neka čovek ne oživljava prošlost,
niti na budućnosti svoje nade gradi;
jer prošlost je daleko iza njega,
a do budućnosti još stigao nije.
Umesto toga, neka sa uvidom motri
svako stanje koje se javi;
neka ga zna i bude u njega siguran,
nepobedivo, nepokolebljivo.
Napor mora učiniti danas;
jer, ko zna, već sutra smrt možda stiže.
Sa smrću nagodbe nema,
da ona i horde njene ostanu podalje;
ali onaj ko tako živi marljivo,
neumorno, danju i noću –
njega je Mirni mudrac nazvao –
onaj koji ima jednu izvanrednu noć.“

4. Monaše, ja se tako sećam stihova iz govora ’Jedna izvanredna noć’. Monaše, nauči sažetak i objašnjenje govora ’Jedna izvanredna noć’. Monaše, zapamti sažetak i objašnjenje govora ’Jedna izvanredna noć’. Monaše, sažetak i objašnjenje govora ’Jedna izvanredna noć’ jesu korisni, jer pripadaju temeljima svetačkog života.“

Tako reče mlado božanstvo Ćandana, pa istog trenutka nestade.

5. Onda, kad svanu jutro, poštovani Lomasakangiya pospremi svoju ćeliju, uzme zdelu i gornji ogrtač i krete od mesta do mesta u pravcu Sāvatthija. Kada je stigao u Sāvatthi, otide do Blaženog u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Pošto mu se poklonio, sede sa strane, ispriča Blaženom sve što se dogodilo, te reče: „Bilo bi dobro, poštovani gospodine, ako bi mi Blaženi izložio sažetak i razjašnjenje govora ’Jedna izvanredna noć’.“

6. „Monaše, da li ti znaš to mlado božanstvo?“

„Ne, poštovani gospodine.“

„Monaše, ime tom mladom božanstvu jeste Ćandana. On motri na Dhammu, posvećuje joj pažnju, razmatra je svim svojim umom, sluša ušima koje su željne da čuju. Zato, monaše, dobro slušaj i zapamti  ono što ću ti reći.“

„Da, poštovani gospodine“, odgovori poštovani Lomasakangiya Blaženom. A Blaženi ovako reče:

7. Neka čovek ne oživljava prošlost,
niti na budućnosti svoje nade gradi;
jer prošlost je daleko iza njega,
a do budućnosti još stigao nije.
Umesto toga, neka sa uvidom motri
svako stanje koje se javi;
neka ga zna i bude u njega siguran,
nepobedivo, nepokolebljivo.
Napor mora učiniti danas;
jer, ko zna, već sutra smrt možda stiže.
Sa smrću nagodbe nema,
da ona i horde njene ostanu podalje;
ali onaj ko tako živi marljivo,
neumorno, danju i noću –
njega je Mirni mudrac nazvao –
onaj koji ima jednu izvanrednu noć.

8. A kako to, monasi čovek oživljava prošlost? Ushićenje neguje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav materijalni oblik'. Ushićenje neguje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav osećaj'… 'U prošlosti sam imao takav i takav opažaj'…  'U prošlosti sam imao takve i takve mentalne obrasce'… 'U prošlosti sam imao takvu i takvu svest'. Tako čovek oživljava prošlost.

9. A kako to, monasi, čovek ne oživljava prošlost? Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav materijalni oblik'. Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'U prošlosti sam imao takav i takav osećaj'… 'U prošlosti sam imao takav i takav opažaj'…  'U prošlosti sam imao takve i takve mentalne obrasce'… 'U prošlosti sam imao takvu i takvu svest'. Tako čovek ne oživljava prošlost.

10. A kako to, monasi, čovek svoje nade gradi na budućnosti? Ushićenje neguje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav materijalni oblik'. Ushićenje neguje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav osećaj'… 'Neka u budućnosti imam takav i takav opažaj'…  'Neka u budućnosti imam takve i takve mentalne obrasce'… 'Neka u budućnosti imam takvu i takvu svest', pronalazi zadovoljstvo u tome. Tako čovek svoje nade gradi na budućnosti.

11. A kako to, monasi, čovek svoje nade ne gradi na budućnosti? Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav materijalni oblik'. Ne neguje ushićenje razmišljajući: 'Neka u budućnosti imam takav i takav osećaj'… 'Neka u budućnosti imam takav i takav opažaj'…  'Neka u budućnosti imam takve i takve mentalne obrasce'… 'Neka u budućnosti imam takvu i takvu svest'. Tako čovek svoje nade ne gradi na budućnosti.

12. A kako to, monasi, čovek biva pobeđen u pogledu stanja sada nastalih? Tako, monasi, loše upućen čovek, onaj ko ne prepoznaje plemenite, nije vešt i uvežban u njihovom učenju, onaj ko ne prepoznaje čestite, nije vešt i uvežban u njihovom učenju, smatra da je materijalni oblik sopstvo ili da sopstvo poseduje materijalni oblik ili da su materijalni oblici u sopstvu ili da je sopstvo u materijalnom obliku. On smatra da je osećaj sopstvo… da je opažaj sopstvo… da su mentalni obrasci sopstvo… da je svest sopstvo ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. Na taj način čovek biva pobeđen u pogledu stanja sada nastalih."

13. A kako je to, monasi, čovek nepobediv u pogledu stanja sada nastalih? Tako, monasi, dobro upućen čovek, onaj ko prepoznaje plemenite, vešt je i uvežban u njihovom učenju, onaj ko prepoznaje čestite, vešt je i uvežban u njihovom učenju, ne smatra da materijalni oblik jeste sopstvo ili da sopstvo poseduje materijalni oblik ili da su materijalni oblici u sopstvu ili da je sopstvo u materijalnom obliku. On ne smatra da je osećaj sopstvo… da je opažaj sopstvo… da su mentalni obrasci sopstvo… da je svest sopstvo ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. Na taj je način čovek nepobediv u pogledu stanja sada nastalih."

14. Neka čovek ne oživljava prošlost…
onaj koji ima jednu izvanrednu noć.

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, poštovani Lomasakangiya se obradova rečima Blaženog.


Beleške

[1] Prema komentaru za That. pošt. Lomasakangiya je bio monah u vreme Bude Kassape. Pošto je Buda Kassapa podučio Bhaddekaratta suttu, neki monah je o njoj govorio Lomasakangiyi. Pošto nije mogao da je razume, uzviknuo je: „Neka u budućnosti i ja budem u stanju da te podučim toj sutti“. A ovaj drugi odgovori: „Neka bude prilike da te za nju pitam“. U sadašnjem dobu Lomasakangiya se rodio u Sakya porodici, u Kapilavatthuu, dok je ovaj drugi monah bio božanstvo Ćandana. [Natrag]

[2] Komentar za MN objašnjava da se ovo dogodilo u sedmoj godini posle Budinog probuđenja, u vreme kada je tromesečni period monsuna provodio na nebu Trideset trojice i podučavao Abhidhammi božanstva koja su se okupila iz deset hiljada svetova. [Natrag]