Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 134

Lomasakangiyabhaddekaratta sutta
Lomasakangiya i jedna izvanredna noć

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. U to vreme poštovani Lomasakangiya živeo je u zemlji Sakyana, kraj Kapilavatthua, u Nigrodhinom gaju.

2. Kad je noć poodmakla, mlado božanstvo Ćandana, divnog izgleda koje je obasjalo čitav Nigrodhin park, dođe do poštovanog Lomasakangiye i stade sa strane. Stojeći tako, mlado božanstvo Ćamdana mu reče:

„Monaše, da li se sećaš sažetka i razjašnjenja govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć?’”

„Prijatelju, ne sećam se sažetka i razjašnjenja govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’ Ali, prijatelju, da li se ti sećaš sažetka i razjašnjenja govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć?’”

„Monaše, ni ja se ne sećam sažetka i razjašnjenja govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’ Ali, monaše, da li se sećaš stihova iz govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć?’”

„Prijatelju, ne sećam se stihova iz govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’ Ali, prijatelju, da li se ti sećaš stihova iz govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć?’”

„Monaše, sećam se stihova iz govora ‘Onaj ko je imao jednu izvan­rednu noć.’”

„Ali, prijatelju, kako se sećaš stihova iz govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć?’”

„Monaše, jednom je Blaženi živeo među božanstvima neba trideset trojice, na steni od crvenog mermera, u podnožju pāriććhattaka drveta. Tu je Blaženi božanstvima na nebu trideset trojice odrecitovao sažetak i objašnjenje govora ‘Jedna izvanredna noć’:

3.  Neka čovek ne oživljava prošlost,
niti na budućnosti svoje nade gradi;
jer prošlost je daleko iza njega,
a do budućnosti još stigao nije.
Umesto toga, neka s uvidom motri
svako stanje koje se javi;
neka ga zna i bude u njega siguran,
nepobedivo, nepokolebljivo.
Napor moraš uložiti danas;
jer, ko zna, već sutra smrt možda stiže.
Sa smrću nagodbe nema,
da ona i horde njene ostanu podalje;
ali onaj ko tako živi marljivo,
neumorno, danju i noću –
njega je Mirni mudrac nazvao –
onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.”

4. Monaše, tako se sećam stihova iz govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’ Monaše, nauči sažetak i objašnjenje govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’ Monaše, zapamti sažetak i objašnjenje govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’ Monaše, sažetak i objašnjenje govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć’ jesu korisni, jer pripadaju temeljima svetačkog života.”

Tako reče mlado božanstvo Ćandana, pa istog trena nestade.

5. Kad svanu jutro, poštovani Lomasakangiya pospremi svoju ćeliju, uzme zdelu i gornji ogrtač i krete od sela do sela u pravcu Sāvatthīja. Kada je stigao u Sāvatthī, otide do Blaženog u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Pošto mu se pokloni, sede sa strane, ispriča Blaženom sve što se dogodilo, te reče: „Bilo bi dobro ako bi Blaženi izlo­žio sažetak i razjašnjenje govora ‘Onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.’”

6. „Monaše, da li ti znaš to mlado božanstvo?”

„Ne, poštovani gospodine.”

„Monaše, ime tom mladom božanstvu jeste Ćandana. Ono motri na Dhammu, posvećuje joj pažnju, razmatra je svim svojim umom, sluša uši­ma koje su željne da čuju. Zato, monaše, i ti slušaj i dobro zapamti šta ću ti reći.”

„Da, poštovani gospodine”, Blaženom odgovori poštovani Lomasa­kangiya. A Blaženi ovako reče:

7–14. „Neka čovek ne oživljava prošlost…
(ponavlja se čitava sutta 131, §3–10, sve do:)
onaj ko je imao jednu izvanrednu noć.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, poštovani Lomasakangiya se obrado­va rečima Blaženoga.