Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 150

Nagaravindeyya sutta
Govor u Nagaravindi

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi lutao zemljom Kosala, praćen velikom grupom monaha, te na kraju stiže do kosalskog sela Na­ga­ra­vin­da.

2. A brahmani kućedomaćini iz Nagaravinde dočuše: „Asketa Gotama, sin plemena Sakya, koji je napustio klan Sakyana, lutao je zemljom Kosala, praćen velikom grupom monaha i došao u Nagaravindu. Tom prilikom, ovakav se dobar glas proširio o učitelju Gotami… (kao u sutti 41, §2)… Istinska je dobrobit videti takvo usavršeno biće.

3. Onda brahmani kućedomaćini iz Nagaravinde dođoše do Blaženoga. Neki se pokloniše Blaženom i sedoše sa strane; drugi se pozdraviše sa Blaženim, pa kad taj učtiv i prijateljski razgovor bi završen, sedoše sa strane; treći u znak poštovanja sklopiše ruke u pravcu Blaženog i sedoše sa strane; neki u prisustvu Blaženog rekoše svoje ime i klan i sedoše sa strane; neki ćutke sedoše sa strane. Kada su tako seli, Blaženi im reče:

4. „Kućedomaćini, kada vas askete drugih tradicija upitaju: ‘Kućedomaćini, koju vrstu asketa i brahmana ne treba ceniti, poštovati, hvaliti niti slaviti?’, ovako bi trebalo da im odgovorite: ‘One askete i brahmane koji se nisu oslobodili strasti, mržnje i obmanutosti u pogledu oblika dostupnih oku, čiji umovi nisu mirni u sebi i koji postupaju sad ispravno, sad pogrešno, telom, govorom i umom – takve askete i brahmane ne treba ceniti, poštovati, hvaliti niti slaviti. A zašto? Zato što se ni mi sami nismo oslobodili strasti, mržnje i obmanutosti u pogledu oblika dostupnih oku, naši umovi nisu mirni u sebi i sami postupamo sad ispravno, sad pogrešno, telom, govorom i umom. I kako ne vidimo bilo kakve više ispravne postupke tih dobrih asketa i brahmana, njih ne treba ceniti, poštovati, hvaliti niti slaviti.

One askete i brahmane koji se nisu oslobodili strasti, mržnje i obmanutosti u pogledu zvukova dostupnih uhu… mirisa dostupnih nosu… ukusa dostupnih jeziku… opipljivih stvari dostupnih telu… objekata uma dostupnih umu, čiji umovi nisu mirni u sebi i koji postupaju sad ispravno, sad pogrešno, telom, govorom i umom – takve askete i brahmane ne treba ceniti… I kako ne vidimo bilo kakve više ispravne postupke tih dobrih asketa i brahmana, njih ne treba ceniti, poštovati, hvaliti, niti slaviti.’ Kućedomaćini, kad vas tako upitaju, asketama drugih tradicija trebalo bi tako da odgovorite.

5. Ali, kućedomaćini, kad vas askete drugih tradicija upitaju: ‘Kućedomaćini, koju vrstu asketa i brahmana treba ceniti, poštovati, hvaliti i slaviti?’, ovako bi trebalo da im odgovorite: ‘One askete i brahmane koji su se oslobodili strasti, mržnje i obmanutosti u pogledu oblika dostupnih oku, čiji su umovi mirni u sebi i koji ispravno postupaju telom, govorom i umom – takve askete i brahmane treba ceniti, poštovati, hvaliti i slaviti. A zašto? Zato što se mi sami nismo oslobodili strasti, mržnje i obmanutosti u pogledu oblika dostupnih oku, naši umovi nisu mirni u sebi i sami postupamo sad ispravno, sad pogrešno, telom, govorom i umom. I kako vidimo više ispravne postupke tih dobrih asketa i brahmana, njih treba ceniti, poštovati, hvaliti i slaviti.

One askete i brahmane koji su se oslobodili strasti, mržnje i obmanutosti u pogledu zvuka dostupnih uhu… mirisa dostupnih nosu… ukusa dostupnih jeziku… opipljivih stvari dostupnih telu… objekata uma dostupnih umu, čiji su umovi mirni u sebi i koji ispravno postupaju telom, govorom i umom – takve askete i brahmane treba ceniti… I kako vidimo više ispravne postupke tih dobrih asketa i brahmana, njih treba ceniti, poštovati, hvaliti i slaviti.’ Kućedomaćini, kad vas tako upitaju, asketama drugih tradicija trebalo bi tako da odgovorite.

6. Kućedomaćini, kad vas askete drugih tradicija upitaju: ‘Koji su vaši razlozi, koji dokazi u pogledu tih poštovanih, na osnovu kojih za njih kažete: „Svakako da su se ti poštovani oslobodili strasti ili vežbaju kako bi uklonili strast; oslobodili mržnje ili vežbaju kako bi uklonili mržnju; oslobodili neznanja ili vežbaju kako bi uklonili neznanje”?’ – tim asketama drugih tradicija ovako bi trebalo da odgovorite: ‘Zato što ti poštovani žive na mestima koja su duboko u šumama. Tamo nema takvih oblika dostupnih oku koje bi ugledali i njima se oduševljavali. Tamo nema takvih mirisa dostupnih uhu koje bi pomirisali i njima se oduševljavali. Tamo nema takvih ukusa dostupnih jeziku koje bi okusili i njima se oduševljavali. Tamo nema takvih opipljivih predmeta dostupnih telu koje bi dodirnuli i njima se oduševljavali. To su naši razlozi, prijatelji, to su naši dokazi u pogledu tih poštovanih, na osnovu kojih za njih kažemo: „Svakako da su se ti poštovani oslobodili strasti, mržnje i neznanja ili vežbaju kako bi uklonili strast, mržnju i neznanje”.’ Kućedomaćini, kad vas tako upitaju, asketama drugih tradicija trebalo bi tako da odgovorite.

7. Kada ovo bi rečeno, brahmani kućedomaćini iz Nagaravinde rekoše Blaženome: „Izvrsno, učitelju Gotama! Izvrsno, učitelju Gotama! Baš kao kad bi neko ispravio ono što je stajalo naglavce, otkrio skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami, tako da oni koji imaju oči mogu da vide, tako je i učitelj Gotama, na više različitih načina, razjasnio Dhammu. Uzimamo učitelja Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka nas učitelj Gotama prihvati kao svoje nezaređene sledbenike koji, odsad pa do kraja života, pronađoše svoje uto­čiš­te!”