Theravāda budističko društvo

Mađđhima nikāya 150

Nagaravindeyya sutta
Govor u Nagaravindi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi lutao zemljom Kosala, praćen velikom grupom monaha, te na kraju stiže do kosalskog sela po imenu Nagaravinda.

2. A bramani kućedomaćini iz Nagaravinde dočuše: „Asketa Gotama, sin plemena Sakya, koji je napustio klan Sakyana, lutao je zemljom Kosala, praćen velikom grupom monaha i došao u Nagaravindu. I ovakav se dobar glas proširio o učitelju Gotami: 'Zaista je Blaženi usavršen, potpuno probuđen, obdaren znanjem i veštinom, uzvišen, znalac svetova, nenadmašni vodič onih kojima treba putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, probuđen, blažen. On objašnjava ovaj svet, sa svim njegovim božanstvima, Marama i Bramama, ovo pokolenje sa svim njegovim asketama i bramanima, plemićima i običnim ljudima, a koji je sam za sebe razumeo neposrednim znanjem. On podučava Dhammu, dobru na početku, dobru u sredini, dobru na kraju, sa pravim značenjem i izrazom, on otkriva svetački život koji je potpuno savršen i čist.' Zaista je dobro videti tako usavršene."

3. Onda bramani kućedomaćini iz Nagaravinde dođoše do Blaženog. Kad su stigli, neki se pokloniše Blaženom i sedoše sa strane. Neki se pozdraviše sa njim, a kad taj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, sedoše sa strane. Neki sklopiše ruke u pravcu Blaženog u znak poštovanja i sedoše sa strane. Neki kazaše svoje ime i klan u prisustvu Blaženog i sedoše sa strane. Neki samo ćutke sedoše sa strane. Kada su posedali, Blaženi im reče:

4. „Kućedomaćini, kada vas isposnici drugih tradicija zapitaju: ’Kućedomaćini, koju vrstu asketa i bramana ne treba ceniti, poštovati, hvaliti, niti slaviti?’ ovako bi trebalo da im odgovorite: ’One askete i bramane koji se nisu oslobodili žudnje, mržnje i obmanutosti u pogledu oblika dostupnih oku, čiji umovi nisu mirni u sebi i koji postupaju sad ispravno, sad pogrešno, telom, govorom i umom – takve askete i bramane ne treba ceniti, poštovati, hvaliti, niti slaviti. A zašto? Zato što se ni mi sami nismo oslobodili žudnje, mržnje i obmanutosti u pogledu oblika dostupnih oku, naši umovi nisu mirni u sebi i mi sami postupamo sad ispravno, sad pogrešno, telom, govorom i umom. I pošto ne vidimo bilo kakvo više ispravno postupanje kod tih dobrih asketa i bramana, njih ne treba ceniti, poštovati, hvaliti, niti slaviti.

One askete i bramane koji se nisu oslobodili žudnje, mržnje i obmanutosti u pogledu zvukova dostupnih uhu… u pogledu mirisa dostupnih nosu… u pogledu ukusa dostupnih jeziku… u pogledu opipljivih stvari dostupnih telu… u pogledu objekata uma dostupnih umu, čiji umovi nisu mirni u sebi i koji postupaju sad ispravno, sad pogrešno, telom, govorom i umom – takve askete i bramane ne treba ceniti… I pošto ne vidimo bilo kakvo više ispravno postupanje kod tih dobrih asketa i bramana, njih ne treba ceniti, poštovati, hvaliti, niti slaviti’. Kućedomaćini, kada vas tako zapitaju, trebalo bi isposnicima drugih tradicija ovako da odgovorite.

5. Ali, kućedomaćini, kada vas isposnici drugih tradicija zapitaju: ’Kućedomaćini, koju vrstu asketa i bramana treba ceniti, poštovati, hvaliti, niti slaviti?’ ovako bi trebalo da im odgovorite: ’One askete i bramane koji su se oslobodili žudnje, mržnje i obmanutosti u pogledu oblika dostupnih oku, čiji umovi su mirni u sebi i koji ispravno postupaju telom, govorom i umom – takve askete i bramane treba ceniti, poštovati, hvaliti, niti slaviti. A zašto? Zato što se mi sami nismo oslobodili žudnje, mržnje i obmanutosti u pogledu oblika dostupnih oku, naši umovi nisu mirni u sebi i mi sami postupamo sad ispravno, sad pogrešno, telom, govorom i umom. I pošto vidimo više ispravno postupanje kod tih dobrih asketa i bramana, njih treba ceniti, poštovati, hvaliti, niti slaviti.

One askete i bramane koji su se oslobodili žudnje, mržnje i obmanutosti u pogledu zvuka dostupnih uhu… u pogledu mirisa dostupnih nosu… u pogledu ukusa dostupnih jeziku… u pogledu opipljivih stvari dostupnih telu… u pogledu objekata uma dostupnih umu,
čiji umovi su mirni u sebi i koji ispravno postupaju telom, govorom i umom – takve askete i bramane treba ceniti… I pošto vidimo više ispravno postupanje kod tih dobrih asketa i bramana, njih treba ceniti, poštovati, hvaliti, niti slaviti’. Kućedomaćini, kada vas tako zapitaju, trebalo bi isposnicima drugih tradicija ovako da odgovorite.

6. Kućedomaćini, kada vas isposnici drugih tradicija zapitaju: ’Ali koji su vaši razlozi, koji su vaši dokazi u pogledu tih poštovanih, na osnovu kojih za njih kažete: „Svakako da su se ti poštovani oslobodili žudnje ili vežbaju kako bi uklonili žudnju; oni su se oslobodili mržnje ili vežbaju kako bi uklonili mržnju; oni su se oslobodili neznanja ili vežbaju kako bi uklonili neznanje“?’ — ovako bi trebalo da tim isposnicima drugih tradicija odgovorite: ’Zato što ti poštovani žive na mestima koja duboko u šumama. Jer tamo nema takvih oblika dostupnih oku koje bi ugledali i njima se ushitili. Tamo nema takvih mirisa dostupnih uhu koje bi pomirisali i njima se ushitili. Tamo nema takvih ukusa dostupnih jeziku koje bi okusili i njima se ushitili. Tamo nema takvih opipljivih predmeta dostupnih telu koje bi dodirnuli i njima se ushitili. To su naši razlozi, prijatelji, to su naši dokazi u pogledu tih poštovanih, na osnovu kojih za njih kažete: „Svakako da su se ti poštovani oslobodili žudnje, mržnje i neznanja ili vežbaju kako bi uklonili žudnju, mržnju i neznanje“.’ Kućedomaćini, kada vas tako zapitaju, trebalo bi isposnicima drugih tradicija ovako da odgovorite.

7. Kada ovo bi rečeno, bramani kućedomaćini iz Nagaravinde rekoše Blaženom: „Odlično, učitelju Gotama! Odlično, učitelju Gotama! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami, tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je učitelj Gotama — na više različitih načina — razjasnio Dhammu. Uzimamo učitelja Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka nas učitelj Gotama prihvati kao svoje nezaređene sledbenike koji, od sad pa do kraja života, pronađoše svoje utočište!“