Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 16

Ćetokhila sutta
Požari u srcu


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


1. Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se on obrati monasima na ovaj način: “Monasi.” – “Da, poštovani gospodine,” odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

2. “Monasi, za onog monaha koji nije ugasio pet požara u svom srcu i nije raskinuo pet okova nemoguće je da raste, sazreva i stigne do ispunjenja u ovom učenju i praksi. [1]

3. A šta su to, monasi, pet požara u srcu koje nije ugasio? Tako je monah sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Učitelja, te otuda njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi požar u njegovom srcu koji nije ugasio.

4. I opet, monah je sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Dhammu… [2] Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je drugi požar u njegovom srcu koji nije ugasio.

5. I opet, monah je sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u sanghu… Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je treći požar u njegovom srcu koji nije ugasio.

6. I opet, monah je sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u vežbanje… Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je četvrti požar u njegovom srcu koji nije ugasio.

7. I opet, monah je besan i nezadovoljan svojim saputnicima u svetačkom životu, neodetljiv prema njima, te otuda njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti požar u njegovom srcu koji nije ugasio.

To je pet požara u srcu koje on nije ugasio.

8. A šta su to, monasi, pet okova koje nije raskinuo? Tako monah nije oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za čulnim zadovoljstvima, te otuda njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi okov u njegovom srcu koji nije raskinuo.

9. I opet, monah nije oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za telom… [3] Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je drugi okov u njegovom srcu koji nije raskinuo.

10. I opet, monah nije oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za oblikom… Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je treći okov u njegovom srcu koji nije raskinuo.

11. I opet, monah jede koliko želi sve dok mu stomak nije prepun i prepušta se zadovoljstvima spavanja, lenčarenja i dremanja… Pošto njegov um ne naginje marljivosti… to je četvrti okov u njegovom srcu koji nije raskinuo.

12. I opet, monah živi svetačkim životom u težnji za nekim božanskim svetom ovako: 'Uz pomoć ove vrline ili rituala ili asketizma ili svetačkog života postaću (veliko) božanstvo ili neko (manje) božanstvo', te otuda njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um ne naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti okov u njegovom srcu koji nije raskinuo.

To je pet okova u srcu koje on nije raskinuo.

13. Monasi, za onog monaha koji nije ugasio pet požara u svom srcu i nije raskinuo pet okova nemoguće je da raste, sazreva i stigne do ispunjenja u ovom učenju i praksi.

14. Monasi, za onog monaha koji jeste ugasio pet požara u svom srcu i raskinuo pet okova moguće je da raste, sazreva i stigne do ispunjenja u ovom učenju i praksi.

15. A šta su to, monasi, pet požara u srcu koje je ugasio? Tako monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Učitelja, te otuda njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi požar u njegovom srcu koji je ugasio.

16. I opet, monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u Dhammu… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je drugi požar u njegovom srcu koji je ugasio.

17. I opet, monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u sanghu… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je treći požar u njegovom srcu koji je ugasio.

18. I opet, monah nije sumnjičav, nesiguran, neodlučan i bez poverenja u vežbanje… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je četvrti požar u njegovom srcu koji je ugasio.

19. I opet, monah nije besan i nezadovoljan svojim saputnicima u svetačkom životu, nije neosetljiv prema njima, te otuda njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti požar u njegovom srcu koji je ugasio.

To je pet požara u srcu koje je on ugasio.

20. A šta su to, monasi, pet okova koje je raskinuo? Tako je monah oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za čulnim zadovoljstvima, te otuda njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je prvi okov u njegovom srcu koji je raskinuo.

21. I opet, monah je oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za telom… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je drugi okov u njegovom srcu koji je raskinuo.

22. I opet, monah je oslobođen požude, želje, privrženosti, žeđi, groznice i žudnje za oblikom… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je treći okov u njegovom srcu koji je raskinuo.

23. I opet, monah ne jede koliko želi sve dok mu stomak nije prepun i ne prepusta se zadovoljstvima spavanja, lenčarenja i dremanja… Pošto njegov um naginje marljivosti… to je četvrti okov u njegovom srcu koji je raskinuo.

24. I opet, monah ne živi svetačkim životom u težnji za nekim božanskim svetom ovako: 'Uz pomoć ove vrline ili rituala ili asketizma ili svetačkog života postaću (veliko) božanstvo ili neko (manje) božanstvo', te otuda njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu. Pošto njegov um naginje marljivosti, predanosti, istrajnosti i naporu, to je peti okov u njegovom srcu koji je raskinuo.

To je pet okova u srcu koje je on raskinuo.

25. Monasi, za onog monaha koji jeste ugasio pet požara u svom srcu i raskinuo pet okova moguće je da raste, sazreva i stigne do ispunjenja u ovom učenju i praksi.

26. On razvija osnovu duhovne snage, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući revnosti i odlučnom naporu; on razvija osnovu duhovne snage, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući energiji i odlučnom naporu; on razvija osnovu duhovne snage, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući čistoti uma i odlučnom naporu; on razvija osnovu duhovne snage, koja se sastoji od koncentracije nastale zahvaljujući istraživanju i odlučnom naporu. I entuzijazam je peti. [4]

27. Monah koji poseduje ovih petnaest elemenata, uključujući i entuzijazam, sposoban je za proboj, sposoban je za probuđenje, sposoban je da dostigne krajnju slobodu od jarma. [5]

Zamislite da postoji kokoška sa osam, deset ili dvanaest jaja, koje je pokrila, grejala i negovala kako treba. Čak i ako ne poželi: 'Oh, kad bi moji pilici probili ljusku svojim kandžama i kljunovima i bezbedno se izlegli!' ipak su pilići u stanju da probiju ljusku svojim kandžama i kljunom i bezbedno se izlegu. [6] Isto tako, monah koji poseduje petnaest elemenata, uključujući i entuzijazam, sposoban je za proboj, sposoban je za probuđenje, sposoban je da dostigne krajnju slobodu od jarma.

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar za MN ćetokhila, ovde prevedeno kao “požari u srcu” objašnjava kao krutost, pustoš ili panj u umu. On takođe objašnjava vinibandha kao nešto što vezuje um, steže ga poput pesnice; otuda “okovi u srcu”. Prvo se, kao što će se videti, sastoji od četiri vrste sumnje i jedne vrste mržnje, a drugo od pet varijeteta pohlepe. [Natrag]

[2] Komentar za MN objašnjava ovde “Dhammu” kao tekstualno učenje i pronicanje u puteve, plodove i nibbānu. Dhamma se kao praksa upravo spominje posebno nešto niže kao trening (sikkha) – to jest, trostruki trening u vrlini, koncentraciji i mudrosti. [Natrag]

[3] “Telo” je ovde njegovo sopstveno, dok “oblik” malo niže jesu spoljašnji oblici, tela drugih. [Natrag]

[4] Četiri osnove duhovne snage (iddhipada) uključene su među trideset sedam pomoći za probuđenje; one su specijalna osnova za pet nižih vrsta direktnog znanja (abhiñña). Prema Komentaru za MN, entuzijazam (ussolhi) jeste energija, koju treba primeniti svuda. [Natrag]

[5] Ovih petnaest elemenata jesu napuštanje pet požara u srcu, napuštanje pet okova i pet upravo pomenutih. “Krajnja sloboda od jarma” (anuttara yogakkhema) jeste stanje arahanta, kao i u MN 1.27 [Natrag]

[6] Ovo poređenje se ponovo javlja u MN 53:19-22 u vezi sa učenikovim probojem do tri vrste istinskog znanja (teviđđa). [Natrag]