Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 17

Vanapattha sutta
​Gusta džungla

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvat­thī­ja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da, poštovani gospodine,” odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, podučiću vas govorom o gustoj džungli. Slušajte i dobro zapamtite šta ću vam reći.” – „Da, poštovani gospodine”, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

3. „Tako, monasi, monah živi u gustoj džungli.223 I dok tu boravi, njegova još neuspostavljena svesnost se ne uspostavlja, njegov nekoncentrisan um ne postaje koncentrisan, njegovi neuklonjeni otrovi ne bivaju uklonjeni, ne dostiže još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Isto tako, potrepštine za život onoga ko je otišao u beskućnike – ogrtač, hrana, mesto za odmor i lekovi – teško je obezbediti. Takav monah bi ovako trebalo da razmišlja: ‘Živim u gustoj džungli. I dok tu boravim, moja još neuspostavljena svesnost se ne uspostavlja… ne dostižem još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Isto tako, potrepštine za život… teško je obezbediti.’ Takav monah trebalo bi da napusti tu gustu džunglu iste noći ili istog tog dana; ne treba dalje tu da živi.

4. Tako, monasi, monah živi u gustoj džungli. I dok tu boravi, njegova još neuspostavljena svesnost se ne uspostavlja, njegov nekoncentrisan um ne postaje koncentrisan, njegovi neuklonjeni otrovi ne bivaju uklonjeni, ne dostiže još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Ipak, potrepštine za život onoga ko je otišao u beskućnike… nije teško obezbediti. Takav monah ovako bi trebalo da razmišlja: ‘Živim u gustoj džungli. I dok tu boravim, moja još neuspostavljena svesnost se ne uspostavlja… ne dostižem još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva; ipak, potrepštine za život… nije teško obezbediti. Međutim, ja nisam napustio dom i otišao u beskućnike radi ogrtača, hrane, mesta za odmor i lekova. Štaviše, dok ovde boravim, moja još neuspostavljena svesnost se ne uspostavlja… ne dostižem još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva.’ Pošto je tako promislio, takav monah trebalo bi da napusti gustu džunglu; ne treba dalje tu da živi.

5. „Tako, monasi, monah živi u gustoj džungli. I dok tu boravi, njegova još neuspostavljena svesnost se uspostavlja, njegov nekoncentrisan um postaje koncentrisan, njegovi neuklonjeni otrovi bivaju uklonjeni, dostiže još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Ipak, potrepštine za život onoga ko je otišao u beskućnike… teško je obezbediti. Takav monah bi ovako trebalo da razmišlja: ‘Živim u gustoj džungli. I dok tu boravim, moja još neuspostavljena svesnost se uspostavlja… dostigao sam još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Ipak, potrepštine za život… teško je obezbediti. Međutim, ja nisam napustio dom i otišao u beskućnike radi ogrtača, hrane, mesta za odmor i lekova. Štaviše, dok ovde boravim, moja još neuspostavljena svesnost se uspostavlja… dostigao sam još nedostig­nutu najvišu sigurnost od ropstva.’ Pošto je tako promislio, takav monah trebalo bi da nastavi da živi u toj gustoj džungli do kraja života; ne treba da je napušta.

6. Tako, monasi, monah živi u gustoj džungli. I dok tu boravi, njegova još neuspostavljena svesnost se uspostavlja, njegov nekoncentrisan um postaje koncentrisan, njegovi neuklonjeni otrovi bivaju uklonjeni, dostiže još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Isto tako, potrepštine za život onoga ko je otišao u beskućnike… nije teško obezbediti. Takav monah ovako bi trebalo da razmišlja: ‘Živim u gustoj džungli. I dok tu boravim, moja još neuspostavljena svesnost se uspostavlja… dostigao sam još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Isto tako, potrepštine za život… nije teško obezbediti.’ Takav monah trebalo bi da nastavi da živi u toj gustoj džungli do kraja života; ne treba da je napušta.

7–10. Tako, monasi, monah živi zavisan od nekog sela…224

11–14. Tako, monasi, monah živi zavisan od neke varoši…

15–18. Tako, monasi, monah živi zavisan od nekog grada…

19–22. Tako, monasi, monah živi zavisan od neke oblasti…

23. Tako, monasi, monah živi zavistan od neke osobe. I dok tu boravi, njegova još neuspostavljena svesnost se ne uspostavlja, njegov nekoncentrisan um ne postaje koncentrisan, njegove neuklonjene nečistoće ne bivaju uklonjene, ne dostiže još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Isto tako, potrepštine za život onoga ko je otišao u beskućnike – ogrtač, hrana, mesto za odmor i lekovi – teško je obezbediti. Takav monah ovako bi trebalo da razmišlja: ‘Živim zavisan od te osobe. I dok tu boravim, moja još neuspostavljena svesnost se ne uspostavlja… ne dostižem još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Isto tako, potrepštine za život… teško je obezbediti.’ Takav monah trebalo bi da napusti tu osobu iste noći ili istog tog dana, bez opraštanja; ne treba dalje da je sledi.

24. Tako, monasi, monah živi zavisan od neke osobe. I dok tu boravi, njegova još neuspostavljena svesnost se ne uspostavlja, njegov nekoncentrisan um ne postaje koncentrisan, njegove neuklonjene nečistoće ne bivaju uklonjene, ne dostiže još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Ipak, potrepštine za život onoga ko je otišao u beskućnike… nije teško obezbediti. Takav monah bi ovako trebalo da razmišlja: ‘Živim zavisan od te osobe. I dok tu boravim, moja još neuspostavljena svesnost se ne uspostavlja… ne dostižem još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Ipak, potrepštine za život… nije teško obezbediti. Međutim, ja nisam napustio dom i otišao u beskućnike radi ogrtača, hrane, mesta za odmor i lekova. Štaviše, dok ovde boravim, moja još neuspostavljena svesnost se ne uspostavlja… ne dostižem još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva.’ Pošto je tako promislio, takav monah trebalo bi da tu osobu napusti pošto se oprostio od nje;225 ne treba dalje da je sledi.

25. Tako, monasi, monah živi zavisan od neke osobe. I dok tu boravi, njegova još neuspostavljena svesnost se uspostavlja, njegov nekoncentrisan um postaje koncentrisan, njegove neuklonjene nečistoće bivaju uklonjene, on dostiže još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Ipak, potrepštine za život onoga ko je otišao u beskućnike… teško je obezbediti. Takav monah ovako bi trebalo da razmišlja: ‘Živim u gustoj džungli. I dok tu boravim, moja još neuspostavljena svesnost se uspostavlja… dostigao sam još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Ipak, potrepštine za život… teško je obezbediti. Međutim, ja nisam napustio dom i otišao u beskućnike radi ogrtača, hrane, mesta za odmor i lekova. Štaviše, dok ovde boravim, moja još neuspostavljena svesnost se uspostavlja… dostigao sam još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva.’ Pošto je tako promislio, takav monah trebalo bi da nastavi da sledi tu osobu; ne treba da je napušta.

26. Tako, monasi, monah živi zavisan od neke osobe. I dok tu boravi, njegova još neuspostavljena svesnost se uspostavlja, njegov nekoncentrisan um postaje koncentrisan, njegove neuklonjene nečistoće bivaju uklonjene, on dostiže još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Isto tako, potrepštine za život onoga ko je otišao u beskućnike… nije teško obezbediti. Takav monah ovako bi trebalo da razmišlja: ‘Živim u gustoj džungli. I dok tu boravim, moja još neuspostavljena svesnost se usposta­vlja… dostigao sam još nedostignutu najvišu sigurnost od ropstva. Isto tako, potrepštine za život… nije teško obezbediti.’ Takav monah trebalo bi da nastavi da sledi tu osobu do kraja života; ne treba da je napušta čak i ako joj se kaže da ide.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženoga.


Beleške

223 Obrazac po kojem su §36 izloženi može se jednostavno prikazati ovako:
nema napretka i životne potrepštine je teško obezbediti = odlazak;
nema napretka, ali potrepštine je lako obezbediti = odlazak;
napretka i potrepština je malo = ostanak;
napretka i potrepština je u izobilju = ostanak.
224 Isti obrazac je primenjen u §722 na selo, varoš, grad i oblast.
225 Pošto ga je osoba od koje je zavisio – verovatno učitelj ili nezaređeni sledbenik – snabdevala neophodnim potrepštinama onoliko koliko je trebalo, učtivost nalaže da se monah od nje oprosti pre nego što ode.