Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 34

Ćūla-gopālaka sutta
Kratki govor o govedaru

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio u zemlji Vađ­đi, kraj Ukkāćele, na obali reke Gang. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da, poštovani gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, jednom je u Magadhi neki lakomisleni govedar, poslednjeg meseca monsuna, u jesen, ne vodeći mnogo računa o ovoj obali niti o onoj obali ove reke Gang, poterao svoje krdo ka zemlji Videha, ka drugoj obali, na mestu gde nije prelaz. A onda stoku zahvati matica, zadese ih nevolja i propast. A zašto? Zato što je taj lakomisleni govedar poslednjeg meseca monsuna, u jesen, ne vodeći mnogo računa o ovoj obali, niti o onoj obali reke Gang, poterao svoje krdo ka zemlji Videha, ka drugoj obali, na mestu gde nije prelaz.

3. Isto je tako, monasi, s asketama i brahmanima koji ne poznaju ovaj svet i drugi svet, ne poznaju kraljevstvo Māre i ono izvan njega, ne poznaju kraljevstvo smrti i ono izvan njega – svima koji ih slušaju i imaju poverenje u njih, to će doneti nevolje i propast za dugo vremena.

4. Monasi, jednom je u Magadhi mudri govedar, poslednjeg meseca monsuna, u jesen, pošto je dobro osmotrio ovu obalu i onu obalu ove reke Gang, poterao svoje krdo ka zemlji Videha, ka drugoj obali, na mestu gde postoji prelaz. Prvo je poterao bikove za priplod, očeve i predvodnike krda, i oni zasekoše maticu Ganga, te bezbedno stigoše na drugu obalu. Potom je poterao snažna goveda i goveda koja tek treba ukrotiti, i oni zasekoše maticu Ganga i bezbedno stigoše na drugu obalu. Poterao je zatim junice i junad, te i oni zasekoše maticu Ganga i bezbedno stigoše na drugu obalu. Poterao je zatim telad i slabiju stoku, i oni zasekoše maticu Ganga i bezbedno stigoše na drugu obalu. U isto vreme, bilo je sasvim mlade teladi, tek rođene, koja podstaknuta mukanjem svojih majki takođe zasekoše maticu Ganga i bezbedno stigoše na drugu obalu. A zašto? Zato što je taj mudri govedar iz Magadhe poslednjeg meseca monsuna, u jesen, pošto je dobro osmotrio ovu obalu i onu obalu ove reke Gang, poterao svoje krdo ka zemlji Videha, ka drugoj obali, na mestu gde postoji prelaz.

5. Isto je tako, monasi, s asketama i brahmanima koji poznaju ovaj svet i drugi svet, poznaju kraljevstvo Māre i ono izvan njega, poznaju kraljevstvo smrti i ono izvan njega – svima koji ih slušaju i imaju poverenje u njih, to će doneti dobrobit i sreću za dugo vremena.

6. Monasi, baš kao što bikovi za priplod, očevi i predvodnici krda zasekoše maticu Ganga te bezbedno stigoše na drugu obalu, tako i monasi koji su arahanti, sve otrove uklonili, proživeli svetački život, učinili ono što je trebalo učiniti, odložili tovar, dosegli sopstveni cilj, raskinuli okove bića i potpuno su oslobođeni krajnjim znanjem – zasekoše maticu Māre te bezbedno stigoše na drugu obalu.

7. Baš kao što snažna goveda i goveda koja tek treba ukrotiti zasekoše maticu Ganga, te bezbedno stigoše na drugu obalu, tako i monasi koji su raskinuli pet nižih okova, spontano će se preporoditi [u čistim boravištima] i odatle dostići nibbānu, a da se više ne vrate u ovaj svet – zasekoše maticu Māre te bezbedno stigoše na drugu obalu.

8. Baš kao što junice i junad zasekoše maticu Ganga te bezbedno stigoše na drugu obalu, tako i monasi koji su raskinuli tri okova i slabljenjem strasti, mržnje i obmanutosti postali jednom-povratnici, koji se vraćaju u ovaj svet da okončaju patnju – zasekoše maticu Māre te bezbedno stigoše na drugu obalu.

9. Baš kao što telad i slabija stoka zasekoše maticu Ganga, te bezbedno stigoše na drugu obalu, tako i monasi koji su raskinuli tri okova i ušli u tok te više nisu podložni propasti, već im je osigurano oslobođenje, putuju ka probuđenju – zasekoše maticu Māre te bezbedno stigoše na drugu obalu.

10. Baš kao što sasvim mlada telad, tek rođena, podstaknuta mukanjem svojih majki zaseče maticu Ganga te bezbedno stiže na drugu obalu, tako i monasi koji su sledbenici u skladu sa Dhammom, sledbenici u skladu sa poverenjem – zasekoše maticu Māre, te bezbedno stigoše na drugu obalu.368

11. Monasi, ja poznajem ovaj svet i drugi svet, poznajem kraljevstvo Māre i ono izvan njega, poznajem kraljevstvo smrti i ono izvan njega. Oni koji me slušaju i imaju poverenje u mene, to će im doneti dobrobit i sreću za dugo vremena.”

12. Tako reče Blaženi. Kad je Uzvišeni ovo izrekao, Učitelj dodade i ovo:

„I ovaj svet i drugi svet
dobro je opisao onaj koji zna,
ono što je u dosegu Māre
i ono što je izvan domašaja smrti.

Razumevši neposredno čitav ovaj svet,
Probuđeni, onaj koji razume
otvori vrata ka besmrtnome,
kroz koja se do nibbāne sigurno stiže.

Jer Mārina matica presečena je sada,
njegova struja zaustavljena, trska raskrčena;
Radujte se zato, monasi, beskrajno
i svoja srca sklonite tamo gde sigurnost leži.”


Beleške

368 Videti fusnotu 273.