Theravāda budističko društvo

Mađđhima nikāya 82

Raṭṭhapāla sutta
O Ratapali


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi lutao zemljom plemena Kuru, praćen velikom grupom monaha, i na kraju stigao do grada Thullakoṭṭhita.

2. A bramani kućedomaćini iz Thullakoṭṭhite dočuše:

"Asketa Gotama, sin plemena Sakya, koji je napustio klan Sakyana, lutajući zemljom plemena Kuru, praćen velikom grupom monaha, stigao je u Thullakoṭṭhitu. Tom prilikom, ovakav se dobar glas proširio o učitelju Gotami: 'Zaista je Blaženi usavršen, potpuno probuđen, obdaren znanjem i veštinom, uzvišen, znalac svetova, nenadmašni vodič onih kojima treba putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, probuđen, blažen. On objašnjava ovaj svet — sa svim njegovim božanstvima, Marama i Bramama, ovo pokolenje sa svim njegovim asketama i bramanima, plemićima i običnim ljudima — a koji je sam za sebe razumeo neposrednim znanjem. On podučava Dhammu dobru na početku, dobru u sredini, dobru na kraju, sa pravim značenjem i izrazom, on otkriva svetački život koji je potpuno savršen i čist.' Zaista je dobro videti tako usavršene."

3. Onda bramani kućedomaćini iz Thullakoṭṭhite odoše do Blaženog. Kad su stigli, neki se pokloniše Blaženom i sedoše sa strane. Neki se pozdraviše sa njim, a kad taj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, sedoše sa strane. Neki sklopiše ruke u pravcu Blaženog u znak poštovanja i sedoše sa strane. Neki kazaše svoje ime i klan u prisustvu Blaženog i sedoše sa strane. Neki samo ćutke sedoše sa strane. Kada su tako seli, Blaženi ih uputi, nadahnu, obodri i ohrabri svojim govorom o Dhammi.

4. A među prisutnima bio je i Raṭṭhapāla, sin jednog od najuglednijih građana Thullakoṭṭhite. I njemu se javi misao: „Koliko ja razumem Dhammu kojoj podučava Blaženi, nije lako živeći kod kuće praktikovati svetački život potpuno savršen, potpuno čist, nalik uglačanoj školjki. Šta ako bih obrijao kosu i bradu, obukao žuti ogrtač i napustivši domaćinski život otišao u beskućnike?“

5. Kada je Blaženi svojim govorom o Dhammi uputio, nadahnuo, obodrio i ohrabrio bramane kućedomaćine iz Thullakoṭṭhite, oni se zadovoljiše i obradovaše njegovim rečima. Potom ustadoše sa svog mesta i pošto su se poklonili Blaženom, pazeći da im on ostane sa desne strane, otidoše.

6. Uskoro pošto su otišli, Raṭṭhapāla priđe Blaženom i pošto se poklonio, sede sa strane i reče: „Poštovani gospodine, koliko ja razumem Dhammu kojoj podučava Blaženi, nije lako živeći kod kuće praktikovati svetački život potpuno savršen, potpuno čist, nalik uglačanoj školjki. Poštovani gospodine, želeo bih da obrijem kosu i bradu, obučem žuti ogrtač i napustivši domaćinski život odem u beskućnike. Želim da me Blaženi primi u svoj red beskućnika, želim da postanem potpuno zaređen.“

„Imaš li dopuštenje svojih roditelja, Raṭṭhapāla, da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike?“

„Ne, poštovani gospodine, nemam dopuštenje svojih roditelja.“

„Raṭṭhapāla, Tathāgate ne primaju u red beskućnika nikoga ko nema dopuštenje svojih roditelja.“

„Poštovani gospodine, postaraću se da mi roditelji dopuste da napustim domaćinski život i odem u beskućnike.“

7. Potom Raṭṭhapāla ustade sa svog mesta i pošto se poklonio Blaženom, pazeći da mu on ostane sa desne strane, otide. Otišao je roditeljima i rekao im: „Majko i oče, koliko ja razumem Dhammu kojoj podučava Blaženi, nije lako živeći kod kuće praktikovati svetački život potpuno savršen, potpuno čist, nalik uglačanoj školjki. Želim da obrijem kosu i bradu, obučem žuti ogrtač i napustivši domaćinski život odem u beskućnike. Molim vas za dopuštenje da napustim domaćinski život i odem u beskućnike“.

Kad je ovo izgovorio, njegovi roditelji uzvratiše: „Dragi Raṭṭhapāla, ti si naš sin jedinac, drag i voljen. Podizali smo te u komforu, odrastao si u komforu; ne znaš ništa o patnji, dragi Raṭṭhapāla. Čak i da te smrt uzme, ne bismo se pomirili da te izgubimo, pa kako da ti damo dopuštenje da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike dok si još uvek živ i zdrav?“

Po drugi put… Po treći put Raṭṭhapāla reče roditeljima: „Majko i oče… molim vas za dopuštenje da napustim domaćinski život i odem u beskućnike“.

Po treći put roditelji mu uzvratiše: „Dragi Raṭṭhapāla… kako da ti damo dopuštenje da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike dok si još uvek živ i zdrav?“

Pošto nije dobio saglasnost roditelja da napusti domaćinski život, Raṭṭhapāla na tom mestu leže na goli pod, s rečima: „Na ovom mestu ću radije umreti ili ću ostaviti za sobom domaćinski život“.

8. Na to Raṭṭhapālini roditelji odgovoriše: „Dragi Raṭṭhapāla, ti si naš sin jedinac, drag i voljen. Podizali smo te u komforu, odrastao si u komforu; ne znaš ništa o patnji, dragi Raṭṭhapāla. Ustani, dragi Raṭṭhapāla, jedi, pij i zabavljaj se. I dok jedeš, piješ i zabavljaš se, možeš uživati u zadovoljstvima čula i sticati zasluge dobročinstvima. Ne dozvoljavamo ti da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike. Čak i da te smrt uzme, ne bismo se pomirili da te izgubimo, pa kako da ti damo dopuštenje da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike dok si još uvek živ i zdrav?“ Na ovo Raṭṭhapāla ne izgovori ni reč.

Po drugi put… Po treći put mu roditelji odgovoriše: „Dragi Raṭṭhapāla… kako da ti damo dopuštenje da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike dok si još uvek živ i zdrav?“ I po treći put Raṭṭhapāla ne izgovori ni reč.

9. Onda Raṭṭhapālini roditelji otidoše do njegovih prijatelja i rekoše im: „Dragi, naš Raṭṭhapāla je legao na pod, s rečima: ’Na ovom mestu ću radije umreti ili ću ostaviti za sobom domaćinski život’. Idite, dragi, do našeg Raṭṭhapāle i recite mu: ’Prijatelju Raṭṭhapāla, ti si sin jedinac svojih roditelja… Ustani, prijatelju Raṭṭhapāla, jedi, pij i zabavljaj se… pa kako da ti tvoji roditelji daju dopuštenje da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike dok si još uvek živ i zdrav?’“

10. Na to Raṭṭhapālini prijatelji odoše do njega i rekoše mu: „Prijatelju Raṭṭhapāla, ti si sin jedinac svojih roditelja, drag i voljen. Podizali su te u komforu, odrastao si u komforu; ne znaš ništa o patnji, prijatelju Raṭṭhapāla. Ustani, prijatelju Raṭṭhapāla, jedi, pij i zabavljaj se. I dok jedeš, piješ i zabavljaš se, možeš uživati u zadovoljstvima čula i sticati zasluge dobročinstvima. Tvoji roditelji ti ne dozvoljavaju da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike. Čak i da te smrt uzme, ne bi se pomirili da te izgube, pa kako da ti daju dopuštenje da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike dok si još uvek živ i zdrav?“ Na ovo Raṭṭhapāla ne izgovori ni reč.

Po drugi put… Po treći put mu prijatelji rekoše: „Dragi Raṭṭhapāla… kako da ti daju dopuštenje da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike dok si još uvek živ i zdrav?“ I po treći put Raṭṭhapāla ne izgovori ni reč.

11. Onda Raṭṭhapālini prijatelji odoše do njegovih roditelja i rekoše im: „Majko i oče, Raṭṭhapāla i dalje leži na golom podu i kaže: ’Na ovom mestu ću radije umreti ili ću ostaviti za sobom domaćinski život’. Ako mu ne date saglasnost da napusti domaćinski život i ode u beskućnike, on će tamo i umreti. Ali ako mu date saglasnost, videćete ga i pošto ode u beskućnike. A ako mu se beskućnički život ne dopadne, šta bi drugo mogao da uradi nego da se vrati ovamo? Dajte mu saglasnost da napusti domaćinski život i ode u beskućnike.“

„Ako je tako, dragi naši, dajemo Raṭṭhapāli saglasnost da napusti domaćinski život i ode u beskućnike. Ali kada postane beskućnik, mora posećivati dom svojih roditelja.“

Raṭṭhapālini prijatelji odoše do njega i rekoše mu: „Ustaj, prijatelju Raṭṭhapāla. Roditelji ti daju saglasnost da napustiš domaćinski život i odeš u beskućnike. Ali kada postaneš beskućnik, moraš posećivati dom svojih roditelja.“

12. Na Raṭṭhapāla ustade i kada je povratio snagu, otide do Blaženog. Pošto mu se poklonio, sede sa strane i reče: „Poštovani gospodine, imam saglasnost svojih roditelja da da napustim domaćinski život i odem u beskućnike“. Tada Blaženi primi Raṭṭhapālu u svoj red beskućnika, on postade potpuno zaređen. [1]

13. I ne zadugo nakon što je poštovani Raṭṭhapāla postao potpuno zaređen, pola meseca nakon što je bio potpuno zaređen, Blaženi, ostavši u Thullakoṭṭhiti koliko je želeo, nastavi putovanje ka Sāvatthīju. Idući tako, malo pomalo, stiže on do Sāvatthīja i tu se smesti u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anathapindika.

14. I ne zadugo, boraveći sam, u osami, marljiv, predan i odlučan, poštovani Raṭṭhapāla stekavši neposredno znanje ovde i sada, dostiže i zadrža se na krajnjem cilju svetačkog života, zbog kojeg sinovi iz dobrih porodica napuštaju dom i odlaze u beskućnike. [2] On je neposredno znao: "Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu " I poštovani Raṭṭhapāla postade jedan od arahanta.

15. Onda poštovani Raṭṭhapāla otide do Blaženog i pošto mu se poklonio, sede sa strane i reče: „Poštovani gospodine, želeo bih da posetim svoje roditelje, ukoliko imam dopuštenje od Blaženog“,

A Blaženi proniknu u um poštovanog Raṭṭhapāle. Kada je video da Raṭṭhapāla nije u stanju da napusti vežbanje i vrati se nižem životu, reče mu: „Sada je vreme, Raṭṭhapāla, učini ono što misliš da treba“.

16. Poštovani Raṭṭhapāla ustade sa svog mesta i pošto se poklonio Blaženom, pazeći da mu on ostane sa desne strane, otide. Pospremio je mesto na kojem je boravio, uzeo prosjačku zdelu i gornji ogrtač, te krete ka Thullakoṭṭhiti. Idući tako, malo pomalo, na kraju stiže u Thullakoṭṭhitu. Smestio se u Thullakoṭṭhiti, u Migāćīra vrtu kralja Koravye. A kad je bilo jutro, obuče se, uze prosjačku zdelu i gornji ogrtač, te se zaputi u Thullakoṭṭhitu u prošenje hrane. Proseći hranu od kuće do kuće, stiže on i do kuće svoga oca.

17. A tom prilikom Raṭṭhapālin otac je sedeo u prostoriji kraj glavnog ulaza, gde su ga češljali. Kada je još izdaleka video poštovanog Raṭṭhapālu kako dolazi, reče: „Naš sin jedinac, drag i volje, postao je beskućnik zbog tih ćelavih danguba“. Tako u kući svoga oca poštovani Raṭṭhapāla nije dobio ni hranu, niti učtivo odbijanje; umesto toga, dobi samo pogrde.

18. Upravo tada sluškinja jednog od njegovih rođaka spremala se da baci neku već ustajalu kašu. [3] Videvši je, poštovani Raṭṭhapāla joj se obrati: „Sestro, ako se spremaš da tu hranu baciš, sipaj je onda u moju zdelu ovde“.

Dok je sipala kašu, prepoznade ona karakteristična obeležja njegovih ruku, stopala i glasa. Zato ode do njegove majke i reče: „Gospođo, želim da znate da se vaš sin Raṭṭhapāla vratio “

„Je li moguće! Ako je to tačno, više nisi robinja!“

Majka poštovanog Raṭṭhapāle odjuri do njegovog oca i reče: „Domaćine, znaj molim te da govore kako se naš Raṭṭhapāla vratio“.

19. Za to vreme poštovani Raṭṭhapāla je jeo onu ustajalu kašu, sedeći uza zid neke šupe. Otac ode do njega i reče: „Dragi moj Raṭṭhapāla, sigurno si… ti jedeš tu ustajalu kašu! [4] Pa zar nije ovo tvoja rođena kuća!“

„Domaćine, kako bismo mogli imati kuću mi koji smo napustili domaćinski život i otišli u beskućnike? Mi smo beskućnici, kućedomaćine. Došli smo u tvoju kuću, ali ne dobismo ni hranu, niti učtivo odbijanje; umesto toga, dobismo samo pogrde.“

„Hajde, dragi Raṭṭhapāla, uđimo u kuću.“

„Dosta je, kućedomaćine, moj obrok za danas je završen.“

„Onda, dragi Raṭṭhapāla, molim te da prihvatiš poziv za obrok sutra.“

Poštovani Raṭṭhapāla ćutke prihvati poziv.

20. Shvativši da je poštovani Raṭṭhapāla prihvatio, njegov otac se vrati u kuću i stavi na gomilu zlatnike i druge dragocenosti koje je imao, te prebaci preko prekrivače. Raṭṭhapālinim bivšim ženama reče: „Hajde, snaje, ukrasite se onako kako je to Raṭṭhapāla najviše voleo“.

21. Kada je noć prošla, otac poštovanog Raṭṭhapāle naredi da se u njegovoj kući na više načina pripremi najbolja hrana. A kad je bilo vreme, obavesti poštovanog Raṭṭhapālu: „Vreme je, dragi Raṭṭhapāla, obrok je spreman“.

22. I pošto je bilo jutro, poštovani Raṭṭhapāla se obuče, uze prosjačku zdelu i gornji ogrtač, te otide do kuće svoga oca i sede na unapred pripremljeno mesto. Na to njegov oca otkri onu gomilu zlata i reče: „Dragi Raṭṭhapāla, ovo je blago tvoje majke, ovo je blago tvoga oca, a ovo je blago tvojih predaka. Dragi Raṭṭhapāla, možeš da uživaš u tom blagu i koristiš ga za dobročinstva. Napusti vežbanje i vrati se nižem životu, uživaj u bogatstvu i čini dobra dela.“

„Domaćine, ako hoćeš da me poslušaš, onda naredi da se to blago natovari na zaprežna kola, odveze do reke Gang i istovari u sred njezinog toka. A zašto? Zato što će te, domaćine, upravo zbog njega zadesiti tuga, naricanje, bol, žalost i očajanje.“

23. Na to bivše žene poštovanog Raṭṭhapāle obgrliše mu noge i upitaše ga: „Kakve su, mladi gospodaru, te nimfe zbog kojih živite svetačkim životom?“

„Sestre, mi ne živimo svetačkim životom zbog nimfi.“

„Naš gospodar nas naziva sestrama“, povikaše i istog trena padoše u nesvest.

24. Onda poštovani Raṭṭhapāla reče ocu: „Kućedomaćine, ako misliš da mi daješ obrok, onda ga daj. Ne muči me više.“

„Jedi, dragi Raṭṭhapāla, obrok je spreman.“

I tako je svojim rukama otac poštovanog Raṭṭhapāle služio i zadovoljio ga različitim vrstam izvanredne hrane. Kada je poštovani Raṭṭhapāla jeo i izvadio šake iz prosjačke zdele, ustade on i izgovori sledeće stihove:

25. Pogledaj šarenu lutku, nakinđurenu, [5]
telesinu svu od živih rana
bolesnu, ali taštu,
u kojoj ništa pouzdanog nema.

Pogledaj tu spodobu nakinđurenu,
zlatom i dragim kamenjem okićenu,
kostur u kožu zamotan,
i skupocenim odelom pokriven.

Noge bojom ukrašene,
a lice bojenim puderom;
dovoljno da zanese lakoumnog,
ali ne i onog ko drugoj obali stremi.

Pletenica od osam strukova
i oči sa crnim obrubom:
dovoljno da zanese lakoumnog,
ali ne i onog ko drugoj obali stremi.

Trulo telo pod nakitom
nalik sveže obojenom ćupu,
dovoljno da zanese lakoumnog,
ali ne i onog ko drugoj obali stremi.

Lovac mu je podmetnuo zamku,
ali jelen u nju ne upada;
pojedosmo hranu,  pa odosmo,
ostadoše lovci u suzama.

26. Nakon što je poštovani Raṭṭhapāla ustao i izgovorio ove stihove, otide on u Migāćīra vrt kralja Koravye, gde sede u podnožje nekog drveta, da tu provede ostatak dana.

27. Tada kralj Koravya reče svom lovočuvaru: "Dobro moj lovočuvaru, pripremi Migāćīra vrt, pa da odem tamo i uživam u prirodi." – „Da, vaše visočanstvo," odgovori ovaj. I dok je pripremao Migāćīra vrt ugleda on poštovanog Raṭṭhapālu kako je seo u podnožje nekog drveta da tu provede dan. Zato on otide do kralja i reče: "Migāćīra vrt je spreman za vas, vaše visočanstvo. Tamo je i plemeniti Raṭṭhapāla, sin najuglednije porodice u Thullakoṭṭhiti, o kojem ste uvek govorili pohvalno, [6] sedi u podnožju nekog drveta da tu provede dan."

"U tom slučaju , dragi moj Migava, zaboravimo uživanje u vrtu za ovaj dan. Idemo sada da izrazimo poštovanje učitelju Raṭṭhapāli."

28. Tada, naredivši "Ponesite svu hranu koja je pripremljena", kralj Koravyo dade da se opremi svečana kočija, te popevši se na tu kočiju i praćen drugim kočijama, izveze se on iz Thullakoṭṭhite u punom kraljevskom sjaju, kako bi video poštovanog Raṭṭhapālu. Vozio se sve dok je put bio prohodan za kočije, a onda siđe i praćen svojim najistaknutijim dvorjanima, peške otide do poštovanog Raṭṭhapāle. Tu se srdačno pozdravi sa poštovanim Raṭṭhapālom, a kada ovaj učtiv i prijateljski razgovor bi završen, stade on sa strane i reče: „Doneo sam jedan svečani prekrivač za slona. Neka poštovani Raṭṭhapāla izvoli sesti na njega!“

„Nije potrebno, veliki kralju! Sedni ti na njega! Ja već sedim na svojoj prostirci.“

Kralj Koravya sede na pripremljeno sedište i reče:

29. „Učitelju Raṭṭhapāla, postoje četiri vrste gubitaka. Pošto su ih pretrpeli, neki ljudi obriju glavu i bradu, obuku žuti ogrtač i napustivši domaćinski život, odu u beskućnike. Koje četiri? Gubitak usled starosti, gubitak usled bolesti, gubitak imetka i gubitak porodice.

30. A kakav je to gubitak usled starosti? Tako je, učitelju Raṭṭhapāla, neko slabašan, star, poodmaklih godina, stigao u poslednje doba života. On ovako razmišlja: ’Slabašan sam, star, poodmaklih godina, stigao u poslednje doba života. Nije više lako da stičem bogatstvo koje do sada ne stekoh ili da uvećavam ono koje stekoh. Kako bi bilo ako bih obrijao glavu i bradu, obukao žuti ogrtač i napustivši domaćinski život, otišao u beskućnike?' I zato što je pretrpeo takav gubitak usled starosti, obrije on glavu i bradu, obuče žuti ogrtač i napustivši domaćinski život, otide u beskućnike. To se naziva gubitkom usled starosti. Ali učitelj Raṭṭhapāla je još uvek mlad, crnokos mladić obdaren svim blagoslovima mladosti, u naponu snage. Učitelj Raṭṭhapāla nije pretrpeo bilo kakav gubitak usled starosti. Šta je to što je saznao, video ili čuo, pa da napusti domaćinski život i ode u beskućnike?

31. A kakav je to gubitak usled bolesti? Tako je, učitelju Raṭṭhapāla, neko je u bolovima, pati i pogođen bolešću. On ovako razmišlja: ’U bolovima sam, patim i pogođen bolešću. Nije više lako da stičem bogatstvo koje do sada ne stekoh… Kako bi bilo ako bih… otišao u beskućnike?' I zato što je pretrpeo takav gubitak usled bolesti… otide on u beskućnike. To se naziva gubitkom usled bolesti. Ali učitelj Raṭṭhapāla nije bolestan, niti u bolovima. Učitelj Raṭṭhapāla nije pretrpeo bilo kakav gubitak usled bolesti. Šta je on to saznao, video ili čuo, pa da napusti domaćinski život i ode u beskućnike?

32. A kakav je to gubitak imetka? Tako je, učitelju Raṭṭhapāla, neko je bogat, imućan, sa velikim imetkom. On ovako razmišlja: ’Ranije sam bio bogat, imućan, sa velikim imetkom. Postepeno, moj imetak se smanjio. Nije više lako da stičem bogatstvo koje do sada ne stekoh… Kako bi bilo ako bih… otišao u beskućnike?' I zato što je pretrpeo takav gubitak imetka… otide on u beskućnike. To se naziva gubitkom imetka. Ali učitelj Raṭṭhapāla je sin jednog od najuglednijih građana Thullakoṭṭhite. Učitelj Raṭṭhapāla nije pretrpeo bilo kakav gubitak imetka. Šta je on to saznao, video ili čuo, pa da napusti domaćinski život i ode u beskućnike?

33.  A kakav je to gubitak porodice? Tako, učitelju Raṭṭhapāla, neko ima mnogo prijatelja i drugova, srodnika i rođaka. Postepeno se njihov broj smanjuje. On ovako razmišlja: ’Ranije sam imao mnogo prijatelja i drugova, srodnika i rođaka. Postepeno se njihov broj smanjio. Nije više lako da stičem bogatstvo koje do sada ne stekoh… Kako bi bilo ako bih… otišao u beskućnike?' I zato što je pretrpeo takav gubitak porodice… otide on u beskućnike. To se naziva gubitkom porodice. Ali učitelj Raṭṭhapāla ima mnogo prijatelja i drugova, srodnika i rođaka, upravo u ovoj Thullakoṭṭhiti. Učitelj Raṭṭhapāla nije pretrpeo bilo kakav gubitak porodice. Šta je on to saznao, video ili čuo, pa da napusti domaćinski život i ode u beskućnike?

34. Učitelju Raṭṭhapāla, to su četiri vrste gubitaka. Pošto su ih pretrpeli, neki ljudi obriju glavu i bradu, obuku žuti ogrtač i napustivši domaćinski život, odu u beskućnike. Učitelj Raṭṭhapāla nije pretrpeo bilo kakav gubitak porodice. Šta je on to saznao, video ili čuo, pa da napusti domaćinski život i ode u beskućnike?“

35. „Veliki kralju, četiri su istine kojima je podučio Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni. Kada sam ih saznao, video i čuo, napustio sam domaćinski život i otišao u beskućnike. Koje četiri?

36. (1) '[Život u] bilo kojem svetu je nestabilan, biva zbrisan': [7] to je prva istina kojoj je podučio Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni. Kada sam je saznao, video i čuo, napustio sam domaćinski život i otišao u beskućnike.

(2) '[Život u] bilo kojem svetu nema ni skloništa, ni zaštite': [8] to je druga istina kojoj je podučio Blaženi, koji zna i vidi…

(3) '[Život u] bilo kojem svetu nema ništa svoje; treba sve napustiti i prepustiti': [9] to je treća istina kojoj je podučio Blaženi, koji zna i vidi…

(4) '[Život u] bilo kojem svetu je nepotpun, nezajažljiv, rob žudnje': [10] to je četvrta istina kojoj je podučio Blaženi, koji zna i vidi…

37. „Veliki kralju, to su četiri su istine kojima je podučio Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni. Kada sam ih saznao, video i čuo, napustio sam domaćinski život i otišao u beskućnike.“

38. “Učitelj Raṭṭhapāla je rekao: '[Život u] bilo kojem svetu je nestabilan, biva zbrisan'. Kako treba razumeti značenje takve tvrdnje?“

„Šta misliš, veliki kralju? Kada si imao dvadeset ili dvadeset pet godina, jesi li bio vešt u jahanju slonova, vešt u jahanju konja, vešt vozar, vešt strelac, vešt mačevalac, jakih nogu i ruku, čvrst, spreman za borbu?“

"Kada sam imao dvadeset ili dvadeset pet godina, učitelju Raṭṭhapāla, bio sam vešt u jahanju slonova, vešt u jahanju konja, vešt vozar, vešt strelac, vešt mačevalac, jakih nogu i ruku, čvrst, spreman za borbu. Ponekad se pitam nisam li ja tada imao natprirodnu moć. Ne vidim bilo koga ko bi mi bio ravan po snazi.“

„A šta misliš, veliki kralju? Jesi li sada jakih nogu i ruku, čvrst, spreman za borbu?“

„Ne, učitelju Raṭṭhapāla. Sada sam slabašan, star, poodmaklih godina, stigao u poslednje doba života; već mi je osamdeseta. Ponekad želim da koraknem ovamo, a noga mi se nađe negde drugde."

„Veliki kralju, upravo zbog toga je Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni, rekao: '[Život u] bilo kojem svetu je nestabilan, biva zbrisan'; a kada sam to saznao, video i čuo, napustio sam domaćinski život i otišao u beskućnike.“

“Izvrsno je, učitelju Raṭṭhapāla, čudesno je kako je to dobro izrekao Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni: '[Život u] bilo kojem svetu je nestabilan, biva zbrisan'. I zaista je tako!

39. Učitelju Raṭṭhapāla, postoje na ovome dvoru čete slonova i konjice, čete bornih kočija i pešadije, koje će poslužiti da otklone svaku pretnju od nas. A učitelj Raṭṭhapāla je rekao: '[Život u] bilo kojem svetu nema ni skloništa, ni zaštite'. Kako treba razumeti značenje takve tvrdnje?“

„Šta misliš, veliki kralju? Boluješ li od bilo kakve hronične bolesti?“

„Bolujem od hroničnih bolova u stomaku, učitelju Raṭṭhapāla. Ponekad moji prijatelji i drugovi, porodica i srodnici, stoje oko mene i misle: ’Kralj Koranya samo što nije umro, kralj Koranya samo što nije umro!’

„A šta misliš, veliki kralju? Možeš li narediti svojim prijateljima i drugovima, porodici i srodnicima: ’Hajdete dobri moji prijatelji i drugovi, porodice i srodnici. Neka svako od vas preuzme jedan deo ovih bolova, tako da ja osećam manje bolova’? Ili moraš da sve njih istrpiš sam?“

„Ne mogu to da naredim svojim prijateljima i drugovima, porodici i srodnicima, učitelju Raṭṭhapāla. Moram sve te bolove da istrpim sam.“

„Veliki kralju, upravo zbog toga je Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni, rekao: '[Život u] bilo kojem svetu nema ni skloništa, ni zaštite'; a kada sam to saznao, video i čuo, napustio sam domaćinski život i otišao u beskućnike.“

“Izvrsno je, učitelju Raṭṭhapāla, čudesno je kako je to dobro izrekao Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni: '[Život u] bilo kojem svetu nema ni skloništa, ni zaštite'. I zaista je tako!

40. Učitelju Raṭṭhapāla, postoji na ovome dvoru mnogo zlatnika i drugih dragocenosti, u riznicama i skladištima. A učitelj Raṭṭhapāla je rekao: '[Život u] bilo kojem svetu nema ništa svoje; treba sve napustiti i prepustiti'. Kako treba razumeti značenje takve tvrdnje?“

„Šta misliš, veliki kralju? Ti sada uživaš, obezbedivši sebi obilje užitaka kroz svih pet čula. No, hoćeš li biti u stanju da u svemu tome uživaš i u narednom životu ovako: 'Neka isto ovako uživam, obezbedivši sebi obilje užitaka kroz svih pet čula? Ili ćeš morati drugima da ostaviš svoj imetak, a ti ćeš se preporoditi u skladu sa svojim postupcima?“

„Ne mogu sve to poneti u naredni život, učitelju Raṭṭhapāla. Upravo suprotno, drugima ću ostaviti svoj imetak, a ja ću se preporoditi u skladu sa svojim postupcima?“
 
„Veliki kralju, upravo zbog toga je Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni, rekao: '[Život u] bilo kojem svetu nema ništa svoje; treba sve napustiti i prepustiti '; a kada sam to saznao, video i čuo, napustio sam domaćinski život i otišao u beskućnike.“

“Izvrsno je, učitelju Raṭṭhapāla, čudesno je kako je to dobro izrekao Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni: '[Život u] bilo kojem svetu nema ništa svoje; treba sve napustiti i prepustiti'. I zaista je tako!

41. Učitelj Raṭṭhapāla je rekao: '[Život u] bilo kojem svetu je nepotpun, nezajažljiv, rob žudnje'. Kako treba razumeti značenje takve tvrdnje?“

„Šta misliš, veliki kralju? Vladaš li ti bogatom zemljom Kuru?“

“Da, učitelju Raṭṭhapāla, vladam.“

„Šta misliš, veliki kralju? Zamisli da ti čovek, poverljiv i pouzdan, dođe sa istoka i pristigavši kaže: 'Mnogopoštovano visočanstvo, trebalo bi da znate da stižem sa istoka i tamo sam video veliku zemlju, moćnu i bogatu, gusto nastanjenu, sa mnogo ljudi. U njoj ima mnogo četa bojnih slonova, mnogo konjice, mnogo četa bornih kočija i pešadije; u njoj ima mnogo slonovače, mnogo zlatnika i drugih dragocenosti, kao i mnogo žena koje mogu postati robinje. Osvojite je, veliki kralju.“ Šta bi učinio?“

„Osvojio bih je i njome vladao, učitelju Raṭṭhapāla.“
 
„Šta misliš, veliki kralju? Zamisli da ti čovek, poverljiv i pouzdan, dođe sa zapada… sa severa… sa juga i pristigavši kaže: 'Mnogopoštovano visočanstvo, trebalo bi da znate da stižem sa juga i tamo sam video veliku zemlju, moćnu i bogatu… Osvojite je, veliki kralju.“ Šta bi učinio?“

„Osvojio bih je i njome vladao, učitelju Raṭṭhapāla.“
 
„Veliki kralju, upravo zbog toga je Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni, rekao: '[Život u] bilo kojem svetu je nepotpun, nezajažljiv, rob žudnje'; a kada sam to saznao, video i čuo, napustio sam domaćinski život i otišao u beskućnike.“

“Izvrsno je, učitelju Raṭṭhapāla, čudesno je kako je to dobro izrekao Blaženi, koji zna i vidi, usavršeni i potpuno probuđeni: '[Život u] bilo kojem svetu je nepotpun, nezajažljiv, rob žudnje'. I zaista je tako!

42. Tako reče poštovani Raṭṭhapāla. A onda nastavi:

Sreo sam na svetu ovom mnogo bogatih ljudi,
koji iz neznanja nikome ne daju od onog što su stekli.
Što više tog blaga gramzivo zgrnu,
to ih sve veća strast za njim obuzima.

I kralj koji silom zauze celu zemlju
te silom vlada posedom što ga okean međi,
nezadovoljan je ipak obalom svojom,
te pun čežnje ka drugoj obali okeana gleda.

Mnogi ljudi takođe, ne samo taj kralj,
s neutaženom žeđi smrt dočekaju;
s mnogo još planova neispunjenih telo napuštaju;
strasti u svetu ovome ostanu nezadovoljene.

Ožalošćena porodica tad nariče i čupa kose,
vape: “Jadni mi, oh, naš voljeni mrtav je!”
Onda odnose leš u platno umotan
da ga na lomaču stave i potom zapale.

Onaj u krpama imetak za sobom ostavlja,
a grobar ga mrska i bode, da lakše u ognju sagori.
Dok tako život svoj okončava, ni prijatelji ni drugovi
ne mogu mu ni utočište, ni sklonište pružiti.

I dok mu naslednici blago razvlače, to biće
mora ići kako mu dela njegova nalažu;
kad jednom je umro, niko ga pratiti ne može,
ni dete, ni žena, ni imanje, ni visoki status.


Novcem se dug život kupiti ne može,
niti je bogatstvo brana starosti;
kratak je ovaj život, kako to i mudri govore,
za večnost on ne zna, već samo za promenu.

Bogat i siromah jednako smrt dodirne,
budalu i mudroga isto tako;
pa ipak, ludoga već sama ludost mori,
dok mudrac ostaje pred smrću neustrašiv.

Zato je mudrost bolja od bilo kakvoga bogatstva,
jer njome se na konačni cilj stiže.
Iz neznanja ljudi loše stvari čine,
iz života u život na pravi cilj ne stižu.

I dok neko u novu matericu i novi svet ide,
nastavljajući niz stalnih preporađanja,
onaj sa malo mudrosti, verujući mu,
za njim ide u novu matericu i svet novi.

Kao što lopov uhvaćen u nedelu
mora zbog njega da propati,
isto tako i ljudi posle smrti, na onom svetu,
za nedela svoja moraju da propate.

Zadovoljstva čula, razna, slatka i zamamna,
na načine razne um zavode:
videvši opasnost u tim vezama čulnim,
odabrah život beskućnika, o kralju.

Kao što plodovi padaju sa grana, tako i ljudi,
mladi i stari, padnu takođe kad ovo telo se slomi.
videvši sve to, o kralju, dom sam napustio:
jer je bolji skromni život isposnika.


Beleške

[1] Zbog spremnosti da umre ako ne dobije saglasnost roditelja za zamonašenje, kasnije ga je Buda označio kao prvog među njegovim učenicima po snazi poverenja. Stihovi koji mu se pripisuju sačuvani su u Thag 759-93. [Natrag]

[2] Iako se ovde koristi standardna fraza „ne zadugo“, Komentar za MN kaže da je Raṭṭhapāli bilo potrebno dvanaest godina napora da postane arahant. Ova tvrdnja se čini tačnom, ako se ima u vidu da ga otac nije odmah prepoznao kada mu se sin vrati kući. [Natrag]

[3] Ābhidosikaṃ kummāsaṃ. Na drugim mestima nanamoli je kummāsa prevodio kao „hleb“, ali ovde ta reč očigledno znači nešto što je je skoro tečno po svom sastavu. Komentar za MN kaže da je načinjena od ječma (yava). [Natrag]

[4] Komentar za MN objašnjava da je njegov otac hteo da kaže: „Raṭṭhapāla, sine dragi, tu je naš imetak – mi ne možemo biti smatrani siromašnim – a ipak ti sediš tu i jedeš prokislu kašu!“ Međutim, toliko ga je ophrvala tuga, da nije bio u stanju da završi rečenicu.“ [Natrag]

[5] Ovi se stihovi očigledno odnose na njegove nekadašnje žene, doterane u nadi da će ga podstaći da se vrati laičkom životu. Čudno je da se te žene uopšte ne pominju u delu sutte koji se odnosi na njegov život pre zaređenja. [Natrag]

[6] Komentar za MN: Prisećajući se poštovanog, kralj ga je hvalio u sred svoje armije ili harema: „Taj mladić je učinio tešku stvar – napustivši veliko bogatstvo, otišao je u beskućnike, a da se nije ni osvrnuo“. [Natrag]

[7] Upaniyati loko addhuvo. Komentar za MN: Neumoljivo je gurnut ka starosti i smrti. [Natrag]

[8] Attāṇo loko anabhissaro. Komentar za MN: Nema toga ko bi pružio sklonište ili utešio utočištem. Ovim se rečima naravno ne poriče utočište od sveta, jer je upravo to ono što Dhamma nudi. [Natrag]

[9] Assako loko, sabbaṁ pahāya gamanīyaṁ. [Natrag]

[10] Ūno loko atitto taṇhādāso. [Natrag]