Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikaya 89

Dhammaćetiya sutta
Spomenici Dhammi

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio u zemlji Sakya, kraj grada po imenu Medaḷumpa.

2. U to vreme Pasenadi, kralj Kosale, stigao je u Nagaraku nekim poslom. Tu se obrati Dīgha Kārāyaṇi:835 „Dragi Kārāyaṇa, pripremi mi svečane kočije. Hajdemo do parka, kako bismo uživali u njegovim lepotama.”

„Da, vaša visosti”, odgovori Dīgha Kārāyaṇa. Kada su svečane kočije bile pripremljene, on obavesti kralja: „Vaša visosti, svečane kočije su pripremljene za vas. Vreme je da uradite ono što mislite da treba.”

3. Onda se kralj Pasenadi pope na svečane kočije i praćen drugim kočijama, odveze se do Nagarake uza svu kraljevsku pompu, te produži do parka. Vozio se sve dok je put bio prohodan za kočije, onda siđe i peške uđe u park.

4. Dok je tako hodao i lutao parkom da protegne noge, kralj Pasenadi uživao je u drveću, tako divnom i nadahnjujućem, daleko od bilo kakve buke, okruženom atmosferom osame, daleko od ljudi, pogodnom za povlačenje. Takav prizor podseti ga na Blaženog ovako: „Ovo drveće je divno i nadahnjujuće, daleko od bilo kakve buke, okruženo atmosferom osame, daleko od ljudi, pogodno za povlačenje, slično mestima na koja sam odlazio da se poklonim Blaženom, plemenitom i potpuno probuđenome.” Tada kralj reče Dīgha Kārāyaṇi o čemu razmišlja i upita ga: „Gde sada živi Blaženi, plemeniti i potpuno probuđeni?”

5. „Ima, vaša visosti, u zemlji Sakya, grad po imenu Medaḷumpa. Blaženi, plemeniti i potpuno probuđeni, sada živi u njemu.”

„Koliko je Medaḷumpa daleko od Nagarake?”

„Nije daleko, vaša visosti, oko tri yođane.836 Još uvek je doba dana kad možemo stići tamo.”

„Onda, dragi Kārāyaṇa, pripremi mi svečane kočije. Hajdemo da posetimo Blaženog, plemenitog i potpuno probuđenoga.”

„Da, vaša visosti”, odgovori ovaj. Kada su svečane kočije bile pripremljene, on obavesti kralja: „Vaša visosti, svečane kočije su pripremljene za vas. Vreme je da uradite ono što mislite da treba.”

6. Onda se kralj Pasenadi pope na svečane kočije i praćen drugim kočijama, odveze se od Nagarake do sakyanskog grada Medaḷumpe. Stigao je još za dana, te produži do parka. Vozio se sve dok je put bio prohodan za kočije, onda siđe i peške uđe u park.

7. A tom prilikom je jedan broj monaha praktikovao meditaciju u hodu. Onda im se kralj Pasenadi približi i upita: „Poštovani, gde sada živi Blaženi, plemeniti i potpuno probuđeni? Želimo da vidimo Blaženoga.”

8. „Ono je njegova koliba, veliki kralju, sa zatvorenim vratima. Priđite joj tiho, bez žurbe, popnite se na trem, nakašljite se i pokucajte na vrata. Blaženi će vam otvoriti.” Kralj Pasenadi tu odmah predade svoj mač i turban Dīgha Kārāyaṇi. A Dīgha Kārāyaṇa pomisli: „Dakle, kralj ide sam! A ja ovde treba da ga čekam!”837 Bez žurbe, kralj Pasenadi otide tiho do kolibe sa zatvorenim vratima, pope se na trem, nakašlja i pokuca na vrata. Blaženi mu otvori.

9. Onda kralj Pasenadi uđe u kolibu. Poklonivši se do nogu Blaženom, poljubi njegova stopala i pomilova ih, izgovarajući svoje ime: „Ja sam Pasenadi, kralj Kosale, poštovani gospodine; ja sam Pasenadi, kralj Kosale”.

„Ali, veliki kralju, kakav je razlog što ukazuješ takvu čast ovom telu i ispoljavaš takvo prijateljstvo?”

10. „Poštovani gospodine, u skladu sa Dhammom ovako sam zaključio o Blaženom: ‘Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro izložio i Sangha je praktikuje na pravi način.’ Sada vidim neke askete i brahmane kako vode privremen svetački život deset godina, dvadeset godina, trideset godina ili četrdeset godina, a onda ih nekom drugom prilikom vidim okićene, negovane, podsečene kose i brade, kako uživaju u užicima koje im obezbeđuje svih pet struna zadovoljstva čula. A ovde vidim monahe koji vode savršen i čist svetački život do poslednjeg trenutka i daha. Zaista, nigde drugde ne vidim da se živi tako savršen i čist svetački život kao ovde. Na osnovu toga zaključio sam o Blaženome: ‘Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro izložio i Sangha je praktikuje na pravi način.’

11. I opet, poštovani gospodine, kraljevi se svađaju s kraljevima, plemići s plemićima, brahmani s brahmanima, domaćini s domaćinima; majka se svađa s detetom, dete s majkom, otac sa detetom, dete s ocem; brat se svađa sa bratom, brat sa sestrom, sestra s bratom, prijatelj s prijateljem.838 A ovde vidim monahe kako žive u slozi, uzajamnom uvažavanju, bez prepirki, mešajući se lako poput vode i mleka, gledajući jedni na druge očima punim ljubavi. Nigde drugde ne vidim zajednicu koja živi u takvom skladu. Na osnovu toga takođe sam zaključio o Blaženome: ‘Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro izložio i Sangha je praktikuje na pravi način.’

12. I opet, poštovani gospodine, šetao sam i tumarao od parka do parka, od vrta do vrta. Tamo sam video askete i brahmane koji su ispošćeni, jadni, ružni, požuteli, nabreklih vena, takve da je ljudima mučno da ih i pogledaju. I pomislih: ‘Svakako da ovi poštovani žive svetački život u nezadovoljstvu ili su učinili neko loše delo i kriju ga, tako su ispošćeni i jadni da je ljudima mučno da ih i pogledaju.’ Otišao sam do njih i upitao: ‘Poštovani, zašto ste tako ispošćeni i jadni… da je ljudima mučno da vas i pogledaju?’ A oni odgovoriše: ‘To je bolest od koje pate svi u našoj porodici, veliki kralju.’ Ali ovde vidim monahe koji žive nasmejani i veseli, istinski radosni, zaista vedri, nepomućenih čula, žive mirno, bez sukoba, žive od onoga što im drugi daruju, u umu se priklanjaju osami poput divljeg jelena. I pomislih: ‘Sigurno ovi poštovani uočavaju sve fine nijanse u nauku Blaženoga, jer žive nasmejani i veseli… u umu se priklanjaju osami poput divljeg jelena.’ Na osnovu toga takođe sam zaključio o Blaženome: ‘Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro izložio i Sangha je praktikuje na pravi način.’

13. I opet, poštovani gospodine, budući da sam miropomazan plemeniti kralj, imam moć da pogubim one koje treba pogubiti, da oglobim one koje treba oglobiti, da proteram one koje treba proterati. Pa ipak, kad predsedavam kraljevskom savetu, savetnici mi upadaju u reč i prekidaju me. Iako kažem ‘Gospodo, ne upadajte mi u reč i ne prekidajte me kada predsedavam kraljevskom savetu; sačekajte dok ne završim govor’, savetnici mi ipak upadaju u reč i prekidaju me. Ali ovde gledam monahe dok Blaženi podučava Dhammi839 grupu od nekoliko stotina učenika i ne čuju se ni kašljanje, niti neki drugi šum. Jednom je asketa Gotama podučavao Dhammi grupu od nekoliko stotina sledbenika i jedan se učenik nakašljao. Na to ga onaj do njega blago gurnu kolenom [kao znak]: ‘Budi tih, poštovani prijatelju, ne pravi buku; Blaženi, naš učitelj, podučava nas Dhammi.’ I pomislih: Divno je, čudesno je kako jedna grupa može biti tako disciplinovana bez sile ili oružja!’ Zaista ne vidim nijednu drugu grupu bilo gde koja je tako disciplinovana. Na osnovu toga takođe sam zaključio o Blaženome: ‘Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro izložio i Sangha je praktikuje na pravi način.’

14. I opet, poštovani gospodine, video sam ovde neke vrlo učene plemiće, znalce, koji poznaju učenja drugih, precizne u raspravi poput savršenih strelaca;840 oni idu unaokolo i, zapravo, pobijaju gledišta drugih svojim oštrim umom. Kada čuju ‘Asketa Gotama će posetiti to i to selo ili grad’, onda kuju plan: ‘Otići ćemo do askete Gotame i postaviti mu ovakvo pitanje. Ako ga ovo budemo pitali, on će odgovoriti ovako, te ćemo njegovo učenje pobiti na ovaj način; ako ga ono budemo pitali, on će odgovoriti onako, te ćemo njegovo učenje pobiti na onaj način.’

Onda im jave: ‘Asketa Gotama je stigao u to i to selo ili grad.’ I oni odu do askete Gotame, a ovaj ih uputi, podstakne, obodri i ohrabri govorom o Dhammi. Pošto ih je asketa Gotama uputio, podstakao, nadahnuo i ohrabrio govorom o Dhammi, oni nemaju neka pitanja da mu postave, pa kako bi onda mogli da pobiju njegovo učenje. Zapravo postanu njegovi učenici. Na osnovu toga takođe sam zaključio o Blaženome: ‘Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro izložio i Sangha je praktikuje na pravi način.’

15. I opet, video sam neke vrlo učene brahmane…

16. I opet, video sam neke vrlo učene kućedomaćine…

17. I opet, video sam neke vrlo učene askete… Oni nemaju neka pitanja da mu postave, pa kako bi onda mogli da pobiju njegovo učenje. Zapravo, pitaju Blaženog da ih zamonaši, a on to i učini. Ne zadugo posle potpunog zaređenja, boraveći u meditaciji, povučeni, marljivi, predani i odlučni, stekavši neposredno znanje, oni ovde i sada dostižu i ostaju na krajnjem cilju svetačkog života, radi kojeg sinovi dobrih porodica s pravom napuštaju dom i odlaze u beskućnike. I tada kažu: ‘Skoro smo bili izgubljeni, skoro smo potpuno propali, jer ranije smo tvrdili da smo askete, iako nismo bili askete; tvrdili smo da smo brahmani, iako nismo bili brahmani, tvrdili smo da smo arahanti, iako nismo bili arahanti. Ali sada jesmo askete, jesmo brahmani, jesmo arahanti.’ Na osnovu toga takođe sam zaključio o Blaženome: ‘Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro izložio i Sangha je praktikuje na pravi način.’

18. I opet, poštovani gospodine, Isidatta i Purāṇa,841 moja dva nadzornika, jedu moju hranu i koriste moje kočije; kod mene zarađuju za život i ja im donosim slavu. I pored toga, manje poštuju mene nego što poštuju Blaženog. Kada sam jednom poveo vojsku i nadzornike Isidattu i Purāṇu sa sobom, prenoćili smo u nekoj sasvim maloj kući. I tako videh da su Isidatta i Purāṇa dobar deo noći proveli razgovarajući o Dhammi, a onda legoše glave okrenute u pravcu mesta za koje su čuli da se u njemu tih dana nalazio Blaženi, a nogu okrenutih prema meni. I pomislih: ‘Divno je, čudesno je to! Ova dva nadzornika, Isidatta i Purāṇa, jedu moju hranu i koriste moje kočije; kod mene zarađuju za život i ja im donosim slavu. I pored toga, manje poštuju mene nego što poštuju Blaženog. Sigurno ti dobri ljudi uočavaju sve fine nijanse u nauku Blaženog.’ Na osnovu toga takođe sam zaključio o Blaženome: ‘Blaženi je potpuno probuđen, Dhammu je Blaženi dobro izložio i Sangha je praktikuje na pravi način.’

19. I opet, Blaženi je plemićkog porekla, baš kao i ja; Blaženi je Kosalanin, baš kao i ja; Blaženom je osamdeseta godina, baš kao i meni.842 Pošto je tako, mislim da priliči iskazati ovako veliku čast Blaženome i ispoljiti takvo prijateljstvo.

20. A sada, poštovani gospodine, odlazimo. Vrlo smo zauzeti i mnogo toga treba još uraditi.”

„Vreme je, veliki kralju, da uradiš kako misliš da treba.”

Onda Pasenadi, kralj Kosale, ustade sa svog mesta, pokloni se Blaženom i pazeći da mu ovaj ostane sa desne strane, otide.843

21. Nedugo zatim, Blaženi se obrati monasima ovim rečima: „Monasi, pre nego što je ustao sa svog mesta i otišao, kralj Pasenadi je izrekao spomenike Dhammi.844 Naučite te spomenike Dhammi, monasi, ovladajte tim spomenicima Dhammi, zapamtite te spomenike Dhammi. Ti spomenici Dhammi jesu korisni, monasi, jer pripadaju temelju svetačkog života.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženoga.


Beleške

835 Dīgha Kārāyaṇa, glavni zapovednik Pasenadijeve vojske. Bio je takođe sestrić Bandhule, predvodnika plemena Malla i nekadašnjeg Pasenadijevog prijatelja, kojeg je kralj ubio, zajedno sa njegova trideset dva sina, a sve zbog spletke podmitljivih savetnika. Kārāyaṇa je bio u tajnom savezu sa princom Viḍūḍabhom, Pasenadijevim sinom, kojem je trebalo da pomogne u svrgavanju oca i zauzimanju njegovog trona.

836 Tri yođane bi otprilike bilo trideset kilometara.

837 MA kaže da je pomislio: „Ranije, pošto je u četiri oka razgovarao sa asketom Gotamom, kralj je uhapsio mog ujaka i njegova trideset dva sina. Možda će ovaj put uhapsiti mene.” Kraljevske insignije poverene Dīgha Kārāyaṇi takođe su uključivale veliku lepezu, suncobran i sandale. Dīgha Kārāyaṇa je požurio natrag u prestonicu sa kraljevskim insignijama i krunisao novog kralja Viḍūḍabhu.

838 U MN 13.11 kaže se da ovakve svađe izbijaju zbog čulnih zadovoljstava.

839 Kao u MN 77.6.

840 Kao u MN 27.4–7.

841 U vreme njihove smrti, za obojicu je Buda rekao da su jednom-povratnici. Videti AN 6:44.

842 Ova tvrdnja ukazuje da se radnja ove sutte događa poslednje godine Budinog života.

843 Kada se kralj Pasenadi vratio na mesto gde je ostavio Dīgha Kārāyaṇu, pronašao je jedino služavku, koja mu je saopštila vesti. Na to je požurio u Rāđagahu, ne bi li za sebe obezbedio pomoć svog zeta, kralja Ađātasattua. No, stiže kasno, gradske kapije već su zatvorene. Iscrpljen od puta, legao je u svratište izvan grada i tokom noći tu izdahnuo.

844 MA: „Spomenici Dhammi” su reči koje izražavaju poštovanje prema Dhammi. Kada god se ukaže poštovanje prema jednom od tri dragulja, iskazano je i ostalim dvoma.