Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 93

Assalayana sutta
Govor Assalayani

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvat­thī­ja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika.

2. A u to vreme pet stotina brahmana iz različitih krajeva došli su u Sāvatthī, svaki svojim poslom. I ti brahmani pomisliše: „Taj asketa Gotama opisuje pročišćenje za sve četiri kaste.869 Ko bi bio u stanju da raspravlja s njim o takvoj tvrdnji?”

3. Tom prilikom brahmanski učenik po imenu Assalāyana takođe se nalazio u Sāvatthīju. Mlad, obrijane glave, šesnaestogodišnjak, bio je znalac triju Veda, sa njihovim invokacijama, obrednim pravilima, fonologijom, etimologijom i povestima kao petom disciplinom; izučio je metriku i gramatiku, sasvim upućen u filozofiju prirode i telesna obeležja velikih ljudi. Tada brahmani pomisliše: „Brahmanski učenik po imenu Assalāyana takođe se nalazi u Sāvatthīju. Mlad… potpuno upućen u prirodnu filozofiju i telesna obeležja velikih ljudi. On će biti u stanju da raspravlja s asketom Gotamom o takvoj tvrdnji.”

4. I tako brahmani odoše do brahmanskog učenika Assalāyane i rekoše: „Učitelju Assalāyana, ovaj asketa Gotama opisuje pročišćenje za sve četiri kaste. Neka učitelj Assalāyana ode i raspravi s asketom Gotamom o toj tvrdnji.”

Kad to bi rečeno, brahmanski učenik Assalāyana odgovori: „Gospodo, asketa Gotama govori Dhammu. A s onima koji govore Dhammu je teško raspravljati. Nisam u stanju da s asketom Gotamom raspravljam o toj tvrdnji.”

I drugi put brahmani rekoše: „Učitelju Assalāyana, ovaj asketa Gotama opisuje pročišćenje za sve četiri kaste. Neka učitelj Assalāyana ode i raspravi s asketom Gotamom o toj tvrdnji. Jer učitelj Assalāyana je završio i obuku isposnika.”870

I drugi put brahmanski učenik Assalāyana odgovori: „Gospodo, asketa Gotama govori Dhammu. A s onima koji govore Dhammu je teško raspravljati. Nisam u stanju da s asketom Gotamom raspravljam o toj tvrdnji.”

I treći put brahmani rekoše: „Učitelju Assalāyana, ovaj asketa Gotama opisuje pročišćenje za sve četiri kaste. Neka učitelj Assalāyana ode i raspravi s asketom Gotamom o toj tvrdnji. Jer učitelj Assalāyana je završio i obuku isposnika. Neka učitelj Assalāyana ne bude pobeđen bez borbe.”

Kad ovo bi rečeno, brahmanski učenik Assalāyana odgovori: „Gospodo, asketa Gotama govori Dhammu. A s onima koji govore Dhammu je teško raspravljati. Nisam u stanju da s asketom Gotamom raspravljam o toj tvrdnji. Pa ipak, gospodo, na vaš nagovor, poći ću.”

5. Onda brahmanski učenik Assalāyana, praćen velikom grupom brahmana, otide do Blaženoga i srdačno se pozdravi s njim. Kada taj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, sede on sa strane, te reče Blaženome: „Učitelju Gotama, brahmani ovako kažu: ‘Brahmani su najviša kasta, sve druge kaste su ispod njih; brahmani su kasta najsvetlije puti, sve druge kaste su tamnije; jedino brahmani su pročišćeni, ali ne i ne-brahmani; samo su brahmani sinovi Brahme, potomci Brahme, rođeni iz njegovih usta; rodio ih je Brahmā, stvorio ih je Brahmā, oni su njegovi naslednici.’ Šta na sve to kaže učitelj Gotama?”

„Assalāyano, brahmanske žene imaju menstruaciju, zatrudne, porode se i doje.871 A ipak oni koji su rođeni iz materice brahmanki kažu: ‘Brahmani su najviša kasta… samo su brahmani sinovi Brahme, potomci Brahme, rođeni iz njegovih usta; rodio ih je Brahmā, stvorio ih je Brahmā, oni su njegovi naslednici.’”

6. „Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak brahmani misle ovako: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici.’”

„Šta misliš o ovome, Assalāyana? Da li si kada čuo da u Yoni i Kambođi,872 kao i u drugim rubnim oblastima, postoje samo dve kaste, gospodari i robovi. I da gospodari postaju robovi, a robovi gospodari?”

„Čuo sam, gospodine.”

„Pa na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta brahmani u tom slučaju kažu: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici?’”

7. „Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak brahmani misle ovako: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici.’”

„A šta misliš o ovome, Assalāyana?873 Zamisli da osoba plemenitog roda ubija živa bića, uzima ono što joj nije dato, upušta se u nedolične seksualne odnose, laže, govori zlonamerno, vređa, ogovara, gramziva je, uma ispunjenog zlovoljom i drži se pogrešnih gledišta. Posle sloma tela, posle smrti, nije li najverovatnije da se preporodi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu, a ne kao brahman? Zamisli da trgovac… najamnik ubija živa bića… i drži se pogrešnih gledišta. Posle sloma tela, posle smrti, nije li najverovatnije da se preporodi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu, a ne kao brahman?

„Da, učitelju Gotama. Bilo da je neko plemenitog roda, brahman, trgovac ili najamnik – bilo ko iz sve četiri klase ko ubija živa bića… i drži se pogrešnih gledišta, posle sloma tela, posle smrti, najverovatnije je da će se preporoditi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, čak u čistilištu.”

„Ako je tako, na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta brahmani u tom slučaju kažu: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici?’”

8. „Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak brahmani misle ovako: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici.’”

„A šta misliš o ovome, Assalāyana? Zamisli da brahman odustane od ubijanja živih bića, uzimanja onog što mu nije dato, ne upušta se u nedolične seksualne odnose, ne laže, ne govori zlonamerno, ne vređa, ne ogovara, nije gramziv, u njegovom umu nema zlovolje i drži se ispravnog gledišta. Posle sloma tela, posle smrti, nije li najverovatnije da se preporodi na srećnom odredištu, čak u nebeskom svetu – a ne kao plemić, trgovac ili radnik?”

„Ne, učitelju Gotama. Bilo da je neko plemenitog roda, brahman, trgovac ili radnik – bilo ko iz sve četiri klase ko odustane od ubijanja živih bića… i drži se ispravnog gledišta, posle sloma tela, posle smrti, najverovatnije je da se preporodi na srećnom odredištu, čak u nebeskom svetu.”

„Ako je tako, na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta brahmani u tom slučaju kažu: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici?’”

9. „Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak brahmani misle ovako: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici.’”

„A šta misliš o ovome, Assalāyana? Je li samo brahman u stanju da u svom umu razvija ljubav prema određenom kraju, bez neprijateljstva i zlovolje, a da to nije moguće za plemića, trgovca i najamnika?”

„Ne, učitelju Gotama. Bilo da je neko plemenitog roda, brahman, trgovac ili najamnik – bilo ko iz sve četiri klase u stanju je da u svom umu razvija ljubav prema određenom kraju, a bez neprijateljstva i zlovolje.”

„Ako je tako, na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta brahmani u tom slučaju kažu: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici?’”

10. „Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak brahmani misle ovako: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici.’”

„A šta misliš o ovome, Assalāyana? Je li samo brahman u stanju da uzme sunđer i sapun, ode na reku i sa sebe spere prašinu i prljavštinu, a da to nije moguće za plemića, trgovca i najamnika?”

„Ne, učitelju Gotama. Bilo da je neko plemenitog roda, brahman, trgovac ili najamnik – bilo ko iz sve četiri klase u stanju je da uzme sunđer i sapun, ode na reku i sa sebe spere prašinu i prljavštinu.”

„Ako je tako, na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta brahmani u tom slučaju kažu: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici?’”

11. „Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak brahmani misle ovako: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici.’”

„A šta misliš o ovome, Assalāyana? Zamisli da miropomazan plemeniti kralj okupi ovde stotinu ljudi različitog porekla i kaže im: „Gospodo, neka oni koji su rođeni među plemićima, brahmanima ili vladarima uzmu drvo sala, salalu, sandalovinu ili padumaku, nek zapale vatru i stvore toplotu. A oni koji su rođeni među parijama, nedodirljivima, među korparima, štaviteljima kože ili pogrebnicima, uzmu drvo od kojeg je napravljeno pojilo za pse, pojilo za svinje, sanduk za otpatke ili neko drugo odbačeno drvo, upale ga i stvore toplotu.’

Šta misliš, Assalāyana? Kada neko iz prve grupe upali vatru i stvori toplotu, da li će ta vatra imati plamen, boju i sjaj, da li će je biti moguće koristiti za ono za šta se vatra inače koristi, a kada neko iz druge grupe upali vatru i stvori toplotu, ta vatra neće imati plamen, boju i sjaj, neće je biti moguće koristiti za ono za šta se vatra inače koristi?”

„Ne, učitelju Gotama. Kada neko iz prve grupe upali vatru i stvori toplotu, ta će vatra imati plamen, boju i sjaj, biće je moguće koristiti za ono za šta se vatra inače koristi. Isto tako, kada neko iz druge grupe upali vatru i stvori toplotu, i ta vatra će imati plamen, boju i sjaj, biće je moguće koristiti za ono za šta se vatra inače koristi. Jer svaka vatra ima plamen, boju i sjaj, svaku je vatru moguće koristiti za ono za šta se vatra inače koristi.”

„Ako je tako, na osnovu kojeg argumenta ili uz potporu kojeg autoriteta brahmani u tom slučaju kažu: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici?’”

12. „Iako učitelj Gotama tako kaže, ipak brahmani misle ovako: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici.’”

„A šta misliš o ovome, Assalāyana? Zamisli da mladić plemenitog roda živi sa brahmanskom devojkom i iz te zajednice se rodi sin. Da li bi to dete trebalo smatrati plemićem, na osnovu njegovog oca, ili brahmanom, na osnovu njegove majke?”

„Može se smatrati oboma, učitelju Gotama.”

13. „A šta misliš o ovome, Assalāyana? Zamisli da brahmanski mladić živi sa devojkom plemenitog roda i iz te zajednice se rodi sin. Da li bi to dete trebalo smatrati plemićem, na osnovu njegove majke, ili brahmanom, na osnovu njegovog oca?”

„Može se smatrati oboma, učitelju Gotama.”

14. „A šta misliš o ovome, Assalāyana? Zamisli da se kobila spari s magarcem i potom se rodi mladunče. Da li bi ga trebalo smatrati ždrebetom, na osnovu njegove majke, ili magarcem, na osnovu njegovog oca?”

„To je mazga, učitelju Gotama, jer ne pripada nijednoj od te dve vrste. Vidim razliku u ovom, poslednjem slučaju, ali ne vidim ni u jednom od ranijih.”

15. „A šta misliš o ovome, Assalāyana? Zamisli da postoje dva brahmanska učenika koji su braća, od iste majke rođeni, jedan učen i oštrouman, drugi ni učen, ni oštrouman. Kojeg od njih dvojice bi brahmani prvog nahranili na pogrebnoj daći, pri obredu libacije, pri obredu žrtvovanja ili gozbi za goste?”

„U takvim prilikama brahmani bi prvo nahranili onoga ko je učen i oštrouman. Učitelju Gotama, kako bi nešto što je dato onome ko nije ni učen, ni oštrouman moglo doneti veliki plod?”

16. „A šta misliš o ovome, Assalāyana? Zamisli da postoje dva brahmanska učenika koji su braća, od iste majke rođeni, jedan učen i oštrouman, ali nemoralan i lošeg karaktera, drugi ni učen, ni oštrouman, ali čestit i dobrog karaktera. Kojeg od njih dvojice bi brahmani prvog nahranili na pogrebnoj daći, pri obredu libacije, pri obredu žrtvovanja ili gozbi za goste?”

„U takvim prilikama brahmani bi prvo nahranili onoga ko je čestit i dobrog karaktera. Učitelju Gotama, kako bi nešto što je dato onome ko je nemoralan i lošeg karaktera moglo doneti veliki plod?”

17. „Assalāyana, prvo si se izjasnio u vezi sa rođenjem, potom u vezi s poznavanjem svetih tekstova, da bi upravo na osnovu toga na kraju zaključio da je pročišćenje za sve četiri kaste, baš kao što sam i ja opisao.”

Kad to bi rečeno, brahmanski učenik Assalāyana ostade da sedi ćutke, zbunjen, povijenih leđa i pognute glave, ophrvan mislima, nesposoban da bilo šta odgovori. Videvši ga takvog, Blaženi reče:

18. „Assalāyana, jednom kada je sedam brahmanskih mudraca boravilo u kolibi od pruća u šumi, u njima se javilo ovakvo opasno gledište: ‘Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici.’ I o tome je čuo i Devala Mračni.874 Onda on uredi kosu i bradu, stavi na sebe odeću oker boje, obu se, uze svoj zlatni štap i pojavi se pred boravištem sedam brahmanskih mudraca. Hodajući tamo-amo ispred boravišta sedam brahmanskih mudraca, mudrac Devala Mračni ovako govoraše: ‘Gde li su časni brahmanski mudraci otišli? Gde li su časni brahmanski mudraci otišli?’ Na to sedam brahmanskih mudraca pomisli: ‘Ko to poput nekakve seoske lude hoda tamo-amo ispred našeg boravišta i govori: „Gde li su ti časni brahmanski mudraci otišli? Gde li su ti časni brahmanski mudraci otišli?” Hajde da ga izgrdimo!’ Potom sedam brahmanskih mudraca ovako izgrdiše Devalu Mračnog: ‘Pretvori se u pepeo, nesrećo jedna! Pretvori se u pepeo, nesrećo jedna!’ Ali što ga je sedam brahmanskih mudraca više proklinjalo, to je mudrac Devala Mračni postajao lepši, naočitiji i zgodniji. Na to sedam brahmanskih mudraca pomisliše: ‘Sav naš asketizam je uzalud, sav naš svetački život je bez rezultata. Ranije kad bismo nekoga proklinjali: „Pretvori se u pepeo, nesrećo jedna! Pretvori se u pepeo, nesrećo jedna!”, na kraju bi i postao pepeo. Ali što ovoga više proklinjemo, to on lepši, naočitiji i zgodniji postaje.’

‘Vaš asketizam nije uzalud, gospodo, vaš svetački život nije bez rezultata. Ali, gospodo, odložite svoju mržnju prema meni.’”

‘Odložili smo svoju mržnju prema tebi, gospodine. Ko si ti?’

‘Jeste li čuli za mudraca Devalu Mračnog, gospodo.’ – ‘Da, gospodine.’ – ‘E ja sam taj.’

Na to sedam brahmanskih mudraca priđoše mudracu Devali Mračnom i pokloniše mu se. A on reče: ‘Gospodo, čuo sam ovo: dok je sedam brahmanskih mudraca boravilo u kolibi od pruća u šumi, u njima se javilo ovakvo opasno gledište: „Brahmani su najviša kasta… oni su Brahmini naslednici.”’ – ‘Tako je, gospodine.’

‘Ali, gospodo, da li ste sigurni da je majka koja vas je rodila imala kontakt samo sa brahmanom, a nikada sa ne-brahmanom?’ – ‘Ne, gospodine.’

‘Gospodo, da li ste sigurni da je majka vaše majke, pa sve unazad do sedmog kolena, imala kontakt samo sa brahmanom, a nikada sa ne-brahmanom?’ – ‘Ne, gospodine.’

‘Gospodo, da li ste sigurni da je otac koji vas je začeo imao kontakt samo sa brahmankom, a nikada sa ne-brahmankom?’ – ‘Ne, gospodine.’

‘Gospodo, da li ste sigurni da je otac vašeg oca, pa sve unazad do sedmog kolena, imao kontakt samo sa brahmankom, a nikada sa ne-brahmankom?’ – ‘Ne, gospodine.’

‘Ali, gospodo, da li znate kako se začinje plod u materici?’

‘Gospodine, znamo kako se začinje plod u materici. Kad se sjedine majka i otac, u plodne majčine dane, a tu je i biće koje treba da se ponovo rodi. Tako se plod začinje u materici kada su zajedno te tri stvari.’875

‘Onda, gospodo, znate li zasigurno je li biće koje treba da se ponovo rodi plemenitog roda, brahman, trgovac ili najamnik?’

‘Gospodine, ne znamo zasigurno je li biće koje treba da se ponovo rodi plemenitog roda, brahman, trgovac ili najamnik.’

‘Pošto je to tako, šta ste onda vi?’

‘Pošto je to tako, mi ne znamo šta smo.’

Tako, Assalāyana, čak ni tih sedam brahmanskih mudraca, kad ih je propitivao i proveravao mudrac Devala Mračni o njihovoj tvrdnji vezanoj za rođenje, nije bilo u stanju da je odbrani. Pa kako ćeš ona ti, kada te propitujem i proveravam o tvojoj tvrdnji vezanoj za rođenje, biti u stanju da je odbraniš? Ti koji se oslanjaš na učenje svojih učitelja i nisi dostojan da budeš ni njihov sluga Puṇṇa.”876

19. Kad ovo bi rečeno, brahmanski učenik Assalāyana reče Blaženome: „Izvrsno, učitelju Gotama! Izvrsno! Baš kao kad bi neko ispravio ono što je stajalo naglavce, otkrio skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide, tako je i učitelj Gotama, na više različitih načina, razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka me učitelj Gotama prihvati kao nezaređenog sledbenika koji, odsad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”


Beleške

869 Argument u prilog ovoj tezi izložen je u MN 90.10–12.

870 MA: Ovim žele da kažu: „Pošto si proučavao sve tri Vede, obučen si u mantrama s kojima oni koji idu u beskućnike napuštaju svoj dom i mantrama kojima se koriste kada jednom postanu beskućnici. Praktikovao si njihov način ponašanja. Otuda nećeš biti pobeđen u raspravi. Pobeda biće tvoja.”

871 Ova tvrdnja treba da pokaže kako i brahmane rađaju žene, kao i sve druge ljude, te nema osnove za njihovu tvrdnju da su stvoreni od Brahminih usta.

872 Yona je verovatno pāli ekvivalent za Ionia, što se odnosi na baktrijske Grke. Kambođa je oblast u Indiji, severno od Srednje zemlje.

873 Argumentacija u §7 i 8 u suštini je identična s onom izloženom u MN 84.

874 MA poistovećuje Devalu Mračnog, Asita Devalu, sa Budom u jednom od njegovih ranijih života. Buda je ispričao ovu epizodu kako bi pokazao: „U prošlosti, kada si ti bio višeg porekla, a ja nižeg, nisi mogao da mi odgovoriš na pitanje koje sam ti postavio, a tiče se tvrdnje u vezi sa rođenjem. Pa kako bi to mogao da učiniš sada, kada si ti niži, a ja postao Buda?”

875 Kao u MN 38.26. Videti fusnotu 411. Treba uočiti da se u dijalogu koji neposredno sledi pojam gandhabba koristi u značenju preminulo biće koje upravo treba da se preporodi.

876 MA: Puṇṇa je ime sluge sedam mudraca; uzeo bi varjaču, skuvao lišće i poslužio ih.