Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 96

Esukārī sutta
Govor Esukārīju

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đeti­nom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika.

2. Onda brahman Esukārī otide do Blaženoga i pozdravi se sa njim. Kada taj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, sede sa strane i reče:

3. „Učitelju Gotama, brahmani propisuju četiri nivoa služenja. Oni propisuju nivo služenja brahmanu, nivo služenja plemiću, nivo služenja trgovcu i nivo služenja najamniku. Tako, učitelju Gotama, brahmani propisuju sledeće kao nivo služenja brahmanu: brahman može služiti brahmanu, plemić može služiti brahmanu, trgovac može služiti brahmanu i najamnik može služiti brahmanu. To brahmani propisuju kao nivo služenja brahma­nu. Učitelju Gotama, brahmani propisuju sledeće kao nivo služenja plemi­ću: plemić može služiti plemiću, trgovac može služiti plemiću i najamnik može služiti plemiću. To brahmani propisuju kao nivo služenja plemiću. Učitelju Gotama, brahmani propisuju sledeće kao nivo služenja trgovcu: trgovac može služiti trgovcu i najamnik može služiti trgovcu. To brahmani propisuju kao nivo služenja trgovcu. Učitelju Gotama, brahmani propisuju sledeće kao nivo služenja najamniku: samo najamnik može služiti najamniku; ko bi drugi mogao služiti najamniku? To brahmani propisuju kao nivo služenja najamniku. Šta učitelj Gotama kaže o ovome?”

4. „Dobro, brahmane, je li ceo svet ovlastio brahmane da propisuju ta četiri nivoa služenja?” – „Ne, učitelju Gotama.” – „Zamisli, brahmane, da pokažu komad mesa siromašnom, jadnom čoveku bez prebijene pare i kažu mu: ‘Dobri čoveče, moraš pojesti ovaj komad mesa, ali i platiti za njega’; isto tako, bez saglasnosti tih [drugih] asketa i brahmana, brahmani ipak propisuju ta četiri nivoa služenja.

5. Brahmane, ne kažem da svakoga treba služiti, niti kažem da nikoga ne treba služiti. Ako služeći nekoga postajemo gori, a ne bolji zbog tog služenja, tada kažem da takvog ne treba služiti. Ako služeći nekoga posta­jemo bolji, a ne gori zbog tog služenja, tada kažem da takvog treba služiti.

6. Ako bi plemića ovako pitali: ‘Kojeg od takvih bi trebalo da služiš – onoga zbog kojeg, kad ga služimo, postajemo gori, a ne bolji ili onoga zbog kojeg, kad ga služimo, postajemo bolji, a ne gori’: taj plemić ispravno bi rekao ako bi odgovorio ovako: ‘Ne bi trebalo da služim onoga u čijoj službi postajem gori, a ne bolji; trebalo bi da služim onoga u čijoj službi postajem bolji, a ne gori.’

Ako bi brahmana ovako pitali… ako bi trgovca ovako pitali… ako bi najamnika ovako pitali… ispravno bi rekao ako bi odgovorio ovako: ‘Ne bi trebalo da služim onoga u čijoj službi postajem gori, a ne bolji; trebalo bi da služim onoga u čijoj službi postajem bolji, a ne gori.’

7. Brahmane, ne kažem da je neko bolji zato što je iz plemićke poro­dice, niti kažem da je neko gori zato što je iz plemićke porodice. Ne kažem da je neko bolji zato što je izuzetno lep, niti kažem da je gori zato što je izuzetno lep. Ne kažem da je neko bolji zato što je izuzetno bogat, niti ka­ žem da je gori zato što je izuzetno bogat.

8. Jer tako, brahmane, onaj iz plemićke porodice može ubijati živa bića, uzimati ono što mu nije dato, zloupotrebljavati zadovoljstva čula, lagati, govoriti zlonamerno, vređati, ogovarati, biti gramziv, biti obuzet mržnjom i zastupati pogrešno gledište. Zato i ne kažem da je neko bolji zato što je iz plemićke porodice. Ali isto tako, brahmane, onaj iz plemić­ke porodice može odustati od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato, zloupotrebljavanja zadovoljstva čula, laganja, zlonamernih reči, vređanja, od ogovaranja i može biti darežljiv, bez mržnje i zastupati ispravno gledište. Zato i ne kažem da je neko gori zato što je iz plemićke porodice.

Tako, brahmane, onaj ko je izuzetno lep… onaj ko je izuzetno bogat može ubijati živa bića… i zastupati pogrešno gledište. Zato i ne kažem da je neko bolji zato što je izuzetno lep… zato što je izuzetno bogat. Ali isto tako, brahmane, onaj ko je izuzetno lep… onaj ko je izuzetno bogat može odustati od ubijanja živih bića… i zastupati ispravno gledište. Zato i ne kažem da je neko gori zato što je izuzetno lep… zato što je izuzetno bogat.

9. Brahmane, ne kažem da svakoga treba služiti, niti kažem da nikoga ne treba služiti. Ako služeći nekoga, naše poverenje, vrlina, znanje, veliko­dušnost i mudrost rastu, tada kažem da takvog treba služiti.”

10. Kada ovo bi rečeno, brahman Esukārī reče Blaženome: „Učite­lju Gotama, brahmani propisuju četiri vrste imetka. Oni propisuju imetak brahmana, imetak plemića, imetak trgovca i imetak najamnika.

Tako, učitelju Gotama, brahmani propisuju sledeće kao imetak brah­mana – prošenje hrane; brahman koji prezire sopstveni imetak, a to je prošenje hrane, zloupotrebljava svoju dužnost, baš kao i čuvar koji uzi­ma ono što mu nije dato. To je imetak brahmana koji propisuju brahmani. Učitelju Gotama, brahmani propisuju sledeće kao imetak plemića – luk i strele; plemić koji prezire sopstveni imetak, a to su luk i strele, zloupotre­bljava svoju dužnost, baš kao i čuvar koji uzima ono što mu nije dato. To je imetak plemića koji propisuju brahmani. Učitelju Gotama, brahmani propisuju sledeće kao imetak trgovca – zemljoradnju i uzgoj stoke; trgovac koji prezire sopstveni imetak, zemljoradnju i uzgoj stoke, zloupotrebljava svoju dužnost, baš kao i čuvar koji uzima ono što mu nije dato. To je imetak trgovca koji propisuju brahmani.

Učitelju Gotama, brahmani propisuju sledeće kao imetak najamnika – srp i obramicu; radnik koji prezire sopstveni imetak, srp i obramicu, zlo­upotrebljava svoju dužnost baš kao i čuvar koji uzima ono što mu nije dato. To je imetak najamnika koji propisuju brahmani. Šta učitelj Gotama kaže o ovome?”

11. „Dobro, brahmane, je li ceo svet ovlastio brahmane da propisuju te četiri vrste imetka?” – „Ne, učitelju Gotama.” – „Zamisli, brahmane, da pokažu komad mesa siromašnom, jadnom čoveku bez prebijene pare i kažu mu: ‘Dobri čoveče, moraš pojesti ovaj komad mesa, ali i platiti za njega’; isto tako, bez saglasnosti tih [drugih] asketa i brahmana, brahmani ipak propisuju te četiri vrste imetka.

12. Brahmane, ja objavljujem plemenitu, transcendentnu Dhammu kao lični imetak neke osobe. Ali sećajući se drevne porodične loze te osobe i sa očeve i s majčine strane, prepoznaju je prema mestu na kojem se preporodila. Ako se preporodila u porodici plemenitih, prepoznaju je kao plemića; ako se preporodila u porodici brahmana, prepoznaju je kao brahmana; ako se preporodila u porodici trgovaca, prepoznaju je kao trgovca; ako se preporodila u porodici najamnika, prepoznaju je kao na­jamnika. Baš kao što se vatra određuje po onome posebnom uslovu na osnovu kojeg gori – kada vatra gori zahvaljujući cepanicama, ona se odre­đuje kao vatra cepanica; kad vatra gori zahvaljujući suvom pruću, ona se određuje kao vatra suvog pruća; kad vatra gori zahvaljujući suvoj travi, ona se određuje kao vatra suve trave; kad vatra gori zahvaljujući suvom kravljem izmetu, ona se određuje kao vatra suvog kravljeg izmeta – isto tako, brahmane, objavljujem plemenitu transcendentnu Dhammu kao lični imetak neke osobe. Ali sećajući se njene drevne porodične loze i sa očeve i s majčine strane, prepoznaju je prema mestu na kojem se preporodila. Ako se preporodila… u porodici najamnika, prepoznaju ga kao najamnika.

13. Brahmane, ako bilo ko iz porodice plemenitih napusti dom i ode u beskućnike, pa posle susreta sa Dhammom i praksom koju je objavio Tat­hāgata odustane od ubijanja živih bića, uzimanja onoga što mu nije dato, necelibata, laganja, zlonamernih reči, vređanja i ogovaranja, takav je da­režljiv, bez mržnje i zastupa ispravno gledište, takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

Brahmane, ako bilo ko iz porodice brahmana… Ako bilo ko iz poro­dice trgovaca… Ako bilo ko iz porodice najamnika napusti dom i ode u beskućnike, pa posle susreta sa Dhammom i praksom koju je objavio Tathagata odustane od ubijanja živih bića… i zastupa ispravno gledište, takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

14. Šta misliš, brahmane? Je li jedino brahman u stanju da razvije um prijateljske ljubavi prema nekom regionu, bez neprijateljstva i zlovolje, a ne i plemić, trgovac ili najamnik?”

„Ne, učitelju Gotama. Bilo da je reč o plemiću, brahmanu, trgovcu ili najamniku – svaka od četiri kaste u stanju je da razvije um prijateljske ljubavi prema nekom regionu, bez neprijateljstva i zlovolje.”

„Isto tako, brahmane, ako bilo ko iz porodice plemenitih napusti dom i ode u beskućnike… (kao §13)… takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

15. Šta misliš, brahmane? Je li jedino brahman u stanju da uzme četku i prah za pranje, ode do reke i spere sa sebe prašinu i prljavštinu, a ne i plemić, trgovac ili najamnik?”

„Ne, učitelju Gotama. Bilo da je reč o brahmanu, plemiću, trgovcu ili najamniku – svaka od četiri kaste u stanju je da uzme četku i prah za pra­nje, ode do reke i spere sa sebe prašinu i prljavštinu.”

„Isto tako, brahmane, ako bilo ko iz porodice plemenitih napusti dom i ode u beskućnike… (kao §13)… takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

16. Šta misliš, brahmane? Zamisli da miropomazan plemeniti kralj okupi ovde stotinu ljudi različitog porekla… (kao sutta 93, §11)… „Jer sva­ ka vatra ima plamen, boju i sjaj, svaku je vatru moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi.”

Isto tako, brahmane, ako bilo ko iz porodice plemenitih napusti dom i ode u beskućnike… (kao §13)… takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

17. Kada ovo bi rečeno, brahman Esukārī reče Blaženome: „Izvrsno, učitelju Gotama! Izvrsno, učitelju Gotama!… Neka me učitelj Gotama pri­hvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, odsad pa do kraja života, pro­nađe svoje utočište!”