Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mađđhima nikāya 6

Ākankheyya sutta
Ako bi monah poželeo

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đe­tinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tu se on ovako obrati monasima: „Monasi.” – „Da. gospodine”, odgovoriše oni. A Blaženi ovako nastavi:

2. „Monasi, živite napredujući u vrlini, napredujući u monaškim pra­vilima, obuzdani granicama monaških pravila, savršenog ponašanja i de­lovanja, videći opasnost i u najmanjoj pogrešci, vežbajte sebe držeći se pravila vežbanja.

3. Ako bi monah poželeo: ‘Neka budem drag i blizak svojim saputni­cima u svetačkom životu, neka me poštuju i cene’, onda neka se drži pra­vila vrline, bude predan unutrašnjoj smirenosti uma, neka ne zapostavlja meditaciju, neka neguje uvid i živi na osamljenom mestu.”

4. Ako bi monah poželeo: ‘Neka budem onaj kojem poklanjaju ogrta­če, hranu, prenoćište i lekove’, onda nek se drži pravila vrline…

5. Ako bi monah poželeo: ‘Neka onima koji mi poklanjaju ogrtače, hranu, prenoćište i lekove takva velikodušnost donese veliki plod i korist’, onda nek se drži pravila vrline…

6. Ako bi monah poželeo: ‘Kada me se moji srodnici i sunarodnici koji su preminuli sete uma ispunjenog pouzdanjem, neka im to donese veliki plod i veliku dobrobit’, onda neka se drži pravila vrline…

7. Ako bi monah poželeo: ‘Neka postanem pobednik nad nezadovolj­stvom i oduševljenjem, neka me nezadovoljstvo i oduševljenje ne savlada­ju; neka živim nadilazeći nezadovoljstvo i oduševljenje kad god se poja­ve’, onda neka se drži pravila vrline…

8. Ako bi monah poželeo: ‘Neka postanem pobednik nad strahom i strepnjom, neka me strah i strepnja ne pobede; neka živim nadilazeći strah i strepnju kad god se pojave’, onda neka se drži pravila vrline…

9. Ako bi monah poželeo: ‘Neka budem u stanju da po želji, bez muke i poteškoća, dostignem četiri zadubljenja, koja čine viši um i pružaju pri­jatno boravište ovde i sada’, onda neka se drži pravila vrline…

10. Ako bi monah poželeo: ‘Neka dosegnem telom i boravim u onim usavršenostima koje su mirne i nematerijalne, prevazilaze oblike’, onda neka se drži pravila vrline…

11. Ako bi monah poželeo: ‘Neka raskidanjem tri okova postanem onaj koji ulazi u tok, koji više nije podložan patnji, nego je predodređen [za oslobađanje], hita ka probuđenju’, onda neka se drži pravila vrline…

12. Ako bi monah poželeo: ‘Neka raskidanjem tri okova i slabljenjem strasti, mržnje i obmanutosti, postanem jednom-povratnik, koji se na ovaj svet vraća samo još jednom, da bi okončao patnju’, onda neka se drži pra­vila vrline…

13. Ako bi monah poželeo: ‘Neka raskidanjem pet nižih okova sebi obezbedim spontano preporađanje [u čistim boravištima] i tu dosegnem konačno oslobođenje, više se ne vrativši iz tog sveta’, onda neka se drži pravila vrline…

14. Ako bi monah poželeo: ‘Neka ovladam različitim vrstama du­hovnih moći: iz jednog bića pretvaram se u mnogobrojna, iz mnogobrojnih opet u jedno; iz vidljivog bića pretvaram se u nevidljivo; nesmetano prolazim kroz zidove, bedeme i bregove, kao kroz vazduh; uranjam u zemlju i izranjam iz nje kao iz vode; hodam po vodi, a da je i ne ustalasam, kao po zemlji; krećem se vazduhom ukrštenih nogu, poput ptice; u stanju sam da rukom dotaknem i milujem Mesec i Sunce, tako moćne i velike; neka se telesno uzdižem, čak do sveta boga Brahme’, onda neka se drži pravila vrline…

15. Ako bi monah poželeo: ‘Neka zahvaljujući duhovnom uhu, pročišćenim i superiornim u odnosu na fizičko, čujem obe vrste zvukova, božan­ske i ljudske, one daleke i one blizu’, onda neka se drži pravila vrline…

16. Ako bi monah poželeo: ‘Neka razumem umove drugih bića, drugih ljudi, obuhvativši ih svojim umom. Neka um zahvaćen strašću razumem kao um zahvaćen strašću i um koji nije zahvaćen strašću kao um koji nije zahvaćen strašću. Neka um zahvaćen mržnjom razumem kao um zahva­ćen mržnjom i um koji nije zahvaćen mržnjom kao um koji nije zahvaćen mržnjom. Neka um zahvaćen obmanom razumem kao um zahvaćen obma­nom i um koji nije zahvaćen obmanom kao um koji nije zahvaćen obma­nom. Neka razumem sabran um kao sabran i rastresen um kao rastresen. Neka razumem ushićen um kao ushićen i neushićen um kao neushićen. Neka razumem nadmašiv um kao nadmašiv i nenadmašiv um kao nenadmašiv. Neka razumem koncentrisan um kao koncentrisan i nekoncentrisan um kao nekoncentrisan. Neka razumem oslobođen um kao oslobođen i neoslobođen um kao neoslobođen’, onda neka se drži pravila vrline …

17. Ako bi monah poželeo: ‘Neka se setim mnoštva prošlih života, jednog rođenja, dva rođenja… (kao sutta 4, §27)… Neka se tako sećam mnoštva svojih prošlih života u celini i do detalja’, onda neka se drži pra­vila vrline …

18. Ako bi monah poželeo: ‘Neka duhovnim okom, pročišćenim i su­periornim u odnosu na fizičko, vidim bića kako umiru i ponovo se rađaju i uviđam kako su inferiorna i superiorna, lepa i ružna, srećna i nesrećna u skladu sa svojim postupcima… (kao u sutti 24, §29)… onda neka se drži pravila vrline…

19. Ako bi monah poželeo: ‘Neka, razumevajući sopstvenim nepo­srednim znanjem, ovde i sada uđem i boravim u oslobođenosti uma i oslo­bođenosti mudrošću, koje su bez nečistoća, svaki od otrova uklonjen’, onda neka se drži pravila vrline, bude predan unutrašnjoj smirenosti uma, neka ne zapostavlja meditaciju, neka neguje uvid i živi na osamljenom mestu.

20. S tim u vezi beše rečeno: ‘Monasi, živite napredujući u vrlini, na­predujući u monaškim pravilima, obuzdani granicama monaških pravila, savršenog ponašanja i područja delovanja, videći opasnost i u najmanjoj pogrešci, vežbajte sebe držeći se pravila vežbanja.’”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaže­noga.