Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN IX.1: Viveka sutta

Samyutta nikāya IX.1

Viveka sutta
Osama


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom neki monah boravio među narodom Kosala, u kraju pokrivenom gustom šumom. U to vreme, otišavši da provede dan [u šumskom gustišu], zaokupiše ga štetne misli, vezane za život kućedomaćina.

Tada božanstvo koje je nastanjivalo tu gustu šumu, osetivši milosrđe prema tom monahu, želeći mu dobro, želeći da ga prizove pameti, približi mu se i obrati sledećim stihovima:

"Sve žudeći za osamom
zašao si u ovu šumu,
a ipak tvoj um
stalno beži iz nje.
Ti, čoveče:
savladaj svoju želju za ljudima.
Tada bićes srećan, slobodan
        od žudnje.
Nezadovoljstvo odagnaj,
sabran budi.
Dozvoli da te podsetim
na ono što je dobro —
jer prah svetova donjih
    razvejati je teško.
Ne dopusti da ti prah čulnog
vid zamuti sasvim.

Poput ptice blatnjavih krila
što strese prah sa sebe trzajem jednim,
    isto tako i monah — energičan i sabran —
strese sa sebe prah što se na njega lepi."

Tada se taj monah, pročišćen rečima božanstva, dozva pameti.


Videti takođe: SN IX.9; SN IX.14.