Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 6:11-20

Dutiya vagga
Drugo poglavlje

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


15. Parinibbāna sutta — Konačno oslobođenje

Ovako sam čuo. Jednom prilikom je Blaženi boravio kraj Kusinare u Upavatani, u gaju drveća sal, u zemlji naroda Mala, upravo onda kada je došao trenutak njegovog potpunog oslobođenja. Tada se on obrati monasima: “Opominjem vas, monasi: Sve što je stvoreno mora i da propadne. Ispunjeni pažnjom, dostignite konačno ispunjenje.” To behu Tathāgatine poslednje reči.

Tada Blaženi uđe u prvu jhanu. Izlazeći iz nje uđe u drugu jhanu. Izlazeći iz nje uđe u treću… četvrtu jhanu… sferu beskrajnog prostora… sferu beskrajne svesti… sferu ništavila… sveru ni opažanja ni neopažanja. Izlazeći iz nje, uđe u prestanak opažanja i osećanja.

Tada, izlazeći iz sfere prestanka opažanja i osećanja, on uđe u sferu ni opažanja ni neopažanja. Izlazeći iz nje, uđe u sferu ništavila…. sferu beskrajne svesti… sferu beskrajnog prostora… četvrtu jhanu… treću… drugu… prvu jhanu. Izlazeći iz prve jhane, on uđe u drugu… treću… četvrtu jhanu. Izlazeći iz četvrte jhane, on odmah posta potpuno oslobođen.

Kad Blaženi postade potpuno oslobođen, istovremeno sa potpunim oslobođenjem Sahampati Brama izgovori ove stihove:

Sva bića — sva — na ovom svetu,
odbaciće to telo sastavljeno od sastojaka u ovome svetu
u kojem je Učitelj kao što je ovaj
bez premca u ovome svetu
Tathāgata, svojom snagom postigao,
Ispravno samoprobuđenje,
postao potpuno oslobođen.

Kad Blaženi postade potpuno oslobođen, istovremeno sa potpunim oslobođenjem Saka, gospodar bogova, izgovori ove stihove:

Kako su nestalne sve stvari sačinjene od sastojaka!
Njihova je priroda da nastaju i nestaju.
Kako nastaju tako se i rastvaraju.
Njihovo potpuno smirenje jeste blaženstvo.

Kad Blaženi postade potpuno oslobođen, istovremeno sa potpunim oslobođenjem poštovani Ānanda izgovori ove stihove:

Beše to zastrašujuće, beše to zapanjujuće
kada, ispoljavajući krajnje postignuće među svim stvarima,
Ispravno samoprobuđeni postate potpuno oslobođen.

Kad Blaženi postade potpuno oslobođen, istovremeno sa potpunim oslobođenjem poštovani Anuruddha izgovori ove stihove:

On više nema udaha i izdaha,
on koji je Takav, smirenoga uma,
nepomerljiv, počiva u miru:
mudrac ispuni svoj životni vek.

Srca jednako bodrog
podnosio je bol.
Poput gašenja plamena
takvo beše oslobođenje svesti.


Beleška

[1] Ovaj govor izveštava o Budinoj smrti, dajući četiri verzije četvorice očevidaca tog događaja. Zanimljivo je zapaziti da se u verzijama pripisanim nebeskim bićima daju opšta zapažanja o tome kako je priroda svih bića – čak i Budina – da umiru, dok se u verzijama pripisanim monasima komentariše Budino ispoljavanje moći kontrole uma neposredno pre trenutka potpunog oslobođenja.

Videti takođe: SN V.7; SN IX.6.