Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.4: Đanussonibrahmana sutta

Samyutta nikāya XLV.4

Đānussonibrāhmana
Braman Đānussoni


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

Onda se ujutro poštovani Ānanda obuče, uze zdelu i ogrtač, te ode u Sāvatthi u prošenje hrane. Usput vide bramana Đānussonija kako izlazi iz Sāvatthija u potpuno beloj kočiji koju su vukle dve kobile. [1] Konji koji su vukli kočije bili su beli, njihovi ukrasi su bili beli, kočija je bila bela, tapacirana belim, uzde, bič i krov bili su beli; njegov turban, odeća i sandale bili su beli, a hladili su ga belom lepezom. Kada su ljudi to videli, zaključiše: "Gospodine, zaista božansko vozilo! Gospodine zaista izgleda kao božansko vozilo!"

Onda, kada je poštovani Ānanda isprosio hranu i vratio se iz prošenja, posle obroka, otide on do Blaženog, pokloni mu se, sede sa strane i ovako mu reče:

"Poštovani gospodine, jutros sam se obukao, uzeo zdelu i ogrtač, te otišao u Sāvatthi u prošenje hrane. Usput sam video bramana Đānussonija kako izlazi iz Sāvatthija u potpuno beloj kočiji koju su vukle dve kobile… Kada su ljudi to videli, zaključiše: "Gospodine, zaista božansko vozilo! Gospodine zaista izgleda kao božansko vozilo!" Je li moguće, poštovani gospodine, ukazati šta je to božansko vozilo u ovoj Dhammi i Disciplini?"

"Moguće je, Ānanda", reče Blaženi. "Oznaka za plemeniti osmostruki put jeste: 'božansko vozilo', 'vozilo Dhamme' i 'najveća pobeda u bici'.

Ispravno razumevanje, Ānanda, kada je razvijeno i negovano, ima kao svoj krajnji cilj uklanjanje pohlepe, uklanjanje mržnje, uklanjanje obmanutosti. Ispravna namera… Ispravna koncentracija kada je razvijena i negovana, ima kao svoj krajnji cilj uklanjanje pohlepe, uklanjanje mržnje, uklanjanje obmanutosti.

Na taj način, Ānanda, moguće je razumeti zašto oznaka za plemeniti osmostruki put jeste: 'božansko vozilo', 'vozilo Dhamme' i 'najveća pobeda u bici'."

Tako reče Blaženi. Pošto je to izrekao, Srećni, Učitelj, nastavi:

Njeni kvaliteti poverenja i mudrosti
uvek su zajedno i ravnomerno upregnuti.
Stid joj je ruda, a um je am,
svesnost pažljivi kočijaš.

Ukras kočije jeste vrlina,
osovina joj je đhāna, [2] energičnost točkovi;
spokojstvo teret održava u ravnoteži,
bezželjnošću je obložena iznutra.

Dobronamernost, nepovređivanje i osama:
to su alatke kočijaševe,
trpeljivost njegov oklop i štit,
dok juri ka sigurnosti od jarma.

Ovo nenadmašno božansko vozilo
nastalo je u nama samima. [3]
Mudrac u njemu ovaj svet napušta,
zasigurno osvajajući pobedu."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Braman Đānussoni je sveštenik kralja Pasenadija. On u beloj kočiji iz Sāvatthija odlazi takođe u Ćūla-hatthipadopama sutti (MN 27), tačka 2 i u Sabha sutti (MN 99:30). Prema komentaru, jednom u šest meseci vozio je kočiju oko grada "kao da obasipa čitav grad obiljem svoje slave i blagostanja". [Natrag]

[2] Đhānakkho. Komentar: "'Osovina joj je đhāna' se odnosi na pet elemenata đhāne koji prate uvid." Tih pet elemenata đhāne su misao, istraživanje, ushićenje, sreća i usredsređenost uma. Iako kada su potpuno dozreli um dovode do prve đhāne, ovi elementi su takođe prisutni, iako u manjoj meri, i u koncentraciji koja prati meditaciju uvida. [Natrag]

[3] Za ovo vozilo puta (maggayāna) se kaže "nastalo je u nama samima" (attani samhūtam), zato što je stvoreno iključivo našim velikim naporom. [Natrag]