Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 18:1-10

Rāhula saṃyutta
Rāhula

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


18:1 Oko (Ćakkhu sutta)

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Onda plemeniti Rahula otide do Blaženog. Kad je stigao, pokloni se Blaženom, pa sede sa strane. Dok je tako sedeo ovako se obrati Blaženom: [1]

“Poštovani gospodine, bilo bi dobro da Blaženi ukratko da iznese učenje, kako bih, saslušavši njegove reči, boravio povučen, u osami, pažljiv, istrajan, odlučan.“

“Šta misliš, Rāhula, je li oko trajno ili prolazno?“ — “Prolazno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Je li uvo… nos… jezik… telo… um trajan ili prolazan?“ — “Prolazan, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za oko, gubi interes za uvo, gubi interes za nos, gubi interes za jezik, gubi interes za telo, gubi interes za um. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: ‘Oslobođen sam’. On tada jasno razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu’.“


Beleška

[1] Rāhula je bio Budin sin. Postao je iskušenik (sāmanera) već sa sedam godina, kada je Buda, posle prosvetljenja, posetio rodni grad Kapilavatthu. U Kanonu ima više govora koje je Buda izrekao Rahuli, kao što su MN 61, MN 62 i MN 147 (= SN XXXV.121) , kao i Sn II.11.


18:2 Oblici (Rūpa sutta)

Kraj Sāvatthija.

… “Šta misliš, Rāhula, jesu li oblici… zvuci… mirisi… ukusi… dodiri… mentalne pojave trajne ili prolazne?“ — “Prolazne, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za oblike, gubi interes za zvuke, gubi interes za mirise, gubi interes za ukuse, gubi interes za dodire, gubi interes za mentalne pojave. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: ‘Oslobođen sam’. On tada jasno razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu’.“


18:3 Svest (Viññāna sutta)

Kraj Sāvatthija.

… “Šta misliš, Rāhula, je li svest o viđenom… svest o čutom… svest o omirisanom… svest o okušanom… svest o dodirnutom… svest o mišljenom trajna ili prolazna?“ — “Prolazna, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za svest o viđenom, gubi interes za svest o čutom, gubi interes za svest o omirisanom, gubi interes za svest o okušanom, gubi interes za svest o dodirnutom, gubi interes za svest o mišljenom. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: ‘Oslobođen sam’. On tada jasno razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu’.“


18:4 Kontakt (Samphassa sutta)

Kraj Sāvatthija.

… “Šta misliš, Rāhula, je li kontakt oka i oblika… kontakt uha i zvuka… kontakt nosa i mirisa… kontakt jezika i ukusa… kontakt tela i predmeta… kontakt uma i mentalnih pojava trajan ili prolazan?“ — “Prolazan, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za kontakt oka i oblika, gubi interes za kontakt uha i zvuka, gubi interes za kontakt nosa i mirisa, gubi interes za kontakt jezika i ukusa, gubi interes za kontakt tela i predmeta, gubi interes za kontakt uma i mentalnih pojava. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: ‘Oslobođen sam’. On tada jasno razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu’.“


18:5 Osećaj (Vedanā sutta)

Kraj Sāvatthija.

… “Šta misliš, Rāhula, je li osećaj rođen na osnovu kontakta oka i oblika… osećaj rođen na osnovu kontakta uha i zvuka… osećaj rođen na osnovu kontakta nosa i mirisa… osećaj rođen na osnovu kontakta jezika i ukusa… osećaj rođen na osnovu kontakta tela i predmeta… osećaj rođen na osnovu kontakta uma i mentalnih pojava trajan ili prolazan?“ — “Prolazan, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za osećaj rođen na osnovu kontakta oka i oblika, gubi interes za osećaj rođen na osnovu kontakta uha i zvuka, gubi interes za osećaj rođen na osnovu kontakta nosa i mirisa, gubi interes za osećaj rođen na osnovu kontakta jezika i ukusa, gubi interes za osećaj rođen na osnovu kontakta tela i predmeta, gubi interes za osećaj rođen na osnovu kontakta uma i mentalnih pojava. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: ‘Oslobođen sam’. On tada jasno razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu’.“


18:6 Opažaj (Saññā sutta)

Kraj Sāvatthija.

… “Šta misliš, Rāhula, je li opažaj oblika… opažaj zvuka… opažaj mirisa… opažaj ukusa… opažaj dodira… opažaj mentalnih pojava trajan ili prolazan?“ — “Prolazan, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za opažaj oblika, gubi interes za opažaj zvuka, gubi interes za opažaj mirisa, gubi interes za opažaj ukusa, gubi interes za opažaj dodira, gubi interes za opažaj mentalnih pojava. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: ‘Oslobođen sam’. On tada jasno razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu’.“


18:7 Namera (Sañćetanā sutta)

Kraj Sāvatthija.

… “Šta misliš, Rāhula, je li namera u pogledu oblika… namera u pogledu zvuka… namera u pogledu mirisa… namera u pogledu ukusa… namera u pogledu dodira… namera u pogledu mentalnih pojava trajna ili prolazna?“ — “Prolazna, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za nameru u pogledu oblika, gubi interes za nameru u pogledu zvuka, gubi interes za nameru u pogledu mirisa, gubi interes za nameru u pogledu ukusa, gubi interes za nameru u pogledu dodira, gubi interes za nameru u pogledu mentalnih pojava. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: ‘Oslobođen sam’. On tada jasno razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu’.“


18:8 Žudnja (Taṇhā sutta)

Kraj Sāvatthija.

… “Šta misliš, Rāhula, je li žudnja za oblicima… žudnja za zvucima… žudnja za mirisima… žudnja za ukusima… žudnja za dodirima… žudnja za mentalnim pojavama trajna ili prolazna?“ — “Prolazna, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za žudnju za oblicima, gubi interes za žudnja za zvucima, gubi interes za žudnju za mirisima, gubi interes za žudnju za ukusima, gubi interes za žudnju za dodirima, gubi interes za žudnju za mentalnim pojavama. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: ‘Oslobođen sam’. On tada jasno razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu’.“


18:9 Elementi (Dhātu sutta)

Kraj Sāvatthija.

… “Šta misliš, Rāhula, je li zemlja kao element… voda kao element… vatra kao element… vazduh kao element… prostor kao element… svest kao element trajna ili prolazna?“ — “Prolazna, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za zemlju kao element, gubi interes za vodu kao element, gubi interes za vatru kao element, gubi interes za vazduh kao element, gubi interes za prostor kao element, gubi interes za svest kao element. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: ‘Oslobođen sam’. On tada jasno razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu’.“


18:10 Sastojci (Khandha sutta)

Kraj Sāvatthija.

… “Šta misliš, Rāhula, je li oblik… osećaj… opažaj… mentalni obrasci… svest trajna ili prolazna?“ — “Prolazna, gospodine.“

“A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — “Bolno, gospodine.“

“A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: ‘To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo’?“ — “Ne, gospodine.“

“Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za oblik, gubi interes za osećaj, gubi interes za opažaj, gubi interes za mentalne obrasce, gubi interes za svest. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: ‘Oslobođen sam’. On tada jasno razume: ‘Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu’.“