Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya XXI.1

Kolita sutta [1]
Kolita


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. A jednom poštovani Mahā-Mogallāna reče monasima: "Prijatelji monasi!"

"Da, prijatelju" odgovoriše monasi.

Na to poštovani Mahā-Mogallāna nastavi: "Prijatelji, dok sam boravio na usamljenom mestu, u osami, ovakva misao mi se javila: 'Plemenita tišina, plemenita tišina, kažu. A šta li je to plemenita tišina?' Onda mi se javi ova misao: 'Sa smirivanjem usmerenosti misli i istraživanja monah ulazi i ostaje na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost uma, oslobođenog usmerenosti misli i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. To zovu plemenitom tišinom.' [2]

Tako i ja, prijatelji, sa smirivanjem usmerenosti misli i istraživanja uđoh i ostadoh na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost uma, oslobođenog usmerenosti misli i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. I dok sam tako boravio, zaokupljali su me opažaji i promišljanja povezani sa mislima.

Na to, prijatelji, zahvaljujući duhovnim moćima, Buda dođe do mene i reče: 'Mogallāna, Mogallāna, o bramanu, ne budi nemaran prema plemenitoj tišini; u plemenitoj tišini um ustali, u plemenitoj tišini um skoncentriši.' Potom, prijatelji, sa smirivanjem usmerenosti misli i istraživanja uđoh i ostadoh na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost uma, oslobođenog usmerenosti misli i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. I dok sam tako boravio,

Ako bi, prijatelji, za bilo koga s pravom moglo da se kaže: 'On je učenik koji je uz pomoć učitelja dostigao veličanstvenost direktnog znanja', onda bi se to s pravom moglo reći za mene. [3]


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Kolita je lično ime Mahā-Mogallāne, dok je Mogallāna u stvari ime njegovog klana. Ova sutta je gotovo identična sa sa SN XL:2 i mora da je jednostavno jedna od njezinih varijanata, formulisana putem plemenite tišine umesto druge đhāne. Prema MN komentaru, ovaj govor se odnosi na period tokom kojeg je Mogallāna ulagao dodatni napor da dostigne probuđenje. [Natrag]

[2] Komentar za MN objašnjava da se drugo zadubljenje naziva plemenitom tišinom (ariya tunhibhāva), zato što tokom nje misao i istraživanje (vitakka-vićārā) prestaju, a bez njih nema ni govora. U Kāmābhu sutti (XLI:6) misao i istraživanje se nazivaju verbalnom konstrukcijom (vacisankhāra), kao mentalni faktori odgovorni za artikulaciju govora. Ali, dodaje komentar za MN, kada Buda kaže: "ili govorite o Dhammi ili se priklonite plemenitoj tišini", to znači da se i pažnja usmerena na objekat meditacije može smatrati plemenitom tišinom. [Natrag]

[3] Kaže se da je učitelj tokom sedam dana pomagao svom učeniku da razvije koncentraciju u trenucima kad je ona opadala (hānabhāgiya) i tako ga vodio do "veličanstvenosti direktnog znanja" (mahābhiññatā), to jest do šest direktnih znanja. [Natrag]