Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.12: Pathama-akasa sutta

Samyutta nikaya XXXVI.12

Pathama-akasa sutta
Nebo (1)


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Baš kao što, monasi,
nebom duvaju različiti vetrovi:
vetrovi sa istoka, vetrovi sa zapada,
vetrovi sa severa i vetrovi sa juga,
vetrovi koji nose prašinu i vetrovi bez prašine,
hladni vetrovi i topli vetrovi,
blagi vetrovi i snažni vetrovi;
slično tome, monasi, nastaju u ovom telu
različite vrste osećaja:
nastaju prijatni osećaji, nastaju neprijatni osećaji
i nastaju ni-prijatni-ni-neprijatni osećaji.

Baš kao što različiti vetrovi
duvaju na nebu tamo-amo,
vetrovi sa istoka i vetrovi sa zapada,
vetrovi sa severa i vetrovi sa juga,
prašnjavi vetrovi i vetrovi bez prašine,
nekada hladni, nekada topli,
oni koji su snažni i drugi blagi  —
zaista mnogi vetrovi duvaju:

isto tako u ovom telu,
različiti osećaji nastaju,
oni prijatni i oni neprijatni,
kao i oni ni-prijatni-ni-meprijatni.

Ali ako monah, koji je istrajan, [1]
ne zanemari jasno razumevanje;
tada taj mudrac do kraja shvata
osećaje i prirodu njihovu .

Kad jasno shvati osećaje,
tad je bez mrlja već u životu ovom.
Ustaljen u Dhammi, kad mu život kraju dođe,
taj savršeni znalac bez traga zgasne.


Beleška

[1] Naredne dve strofe su iste kao u SN XXXVI:3. [Natrag]

Videti takođe: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećana".