Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.2: Sukha sutta

Samyutta nikāya XXXVI.2

Sukha sutta
Sreća


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Postoje, o monasi, ova tri osećaja: prijatan osećaj, neprijatan osećaj i ni-prijatan-ni-neprijatan osećaj. Postoje ta tri osećaja."

Bilo da je osećaj prijatan ili neprijatan  
kao i ni-prijatan-ni-neprijatan, 
bilo da je naš ili nečiji tu, 
kakav god sa osećaj javi [1
kada znamo: "Ovo je bolno,
nestalno, prolazno", 
kada ih osetimo, vidimo nestanak njihov, [2
time nestaje u nama i  žudnja za njima.


Beleške

[1] O osećajima raznih vrsta videti SN XXXVI:22. [Natrag]

[2] Phussa phussa vayam disva, komentar objašnjava drugačije navode i ove reči kao ñanena phusitva phusitva, ponovljeno (njihovo) doižvljavanje putem znanja (o nastanku i prestanku) Ovi stihovi se takođe javljaju u Sutta nipati, 739, sa jednim dodatnim stihom. [Natrag]

Videti i: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećanja".