Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pali rečnik

Lekcija 1-2

akusala = loše, štetno, beskorisno, pogrešno
agutta = loše čuvano
añña = drugo
attho = dobitak, značenje, cilj, svrha
adanta = neukroćen
anattho = gubitak
anuppana = ono što ne nastaje
anuppādo = nenastalo, nepostojeće
anuyogo = praktikovanje, posvećenost (nečemu), biti vezan (za nešto), nastojati
arakkhita = nezaštićeno
asaṃvuta = neobuzdan
asammoso = nezbunjenost, odsustvo konfuzije
ahaṃ = ja
ārabhati (viriyaṃ) = počinje; ulaže napor, nastoji
uppanna = nastalo, postalo; postojeće
uppađđati = nastaje, postaje, rađa se
eka = jedan, jedini; samo
eva = baš, zaista (naglašavanje)
evaṃ = ovako
kusala = dobro, korisno, ispravno
gaććhati = ide
gutta = čuvan, zaštićen
ća = i, takođe
ćittaṃ = um
ćeva = ća + eva
ćhando = želja, odluka, volja
đaneti = generiše, stvara, uzrokuje da nešto nastane
ṭhiti = trajnost, kontinuitet
tatiyaṃ = treći put (akuzativ od tatiya = treće, korišćeno kao prilog)
-ti = forma iti, oznaka za citat
danta = ukroćen
dutiyaṃ = drugi put (akuzativ od dutiya)
dhammo = učenje, fizički ili mentalni element
na = ne
nāhaṃ = na + ahaṃ
nuppađđati = na + uppađđati
paggaṇhāti = nadahnjuje, podiže; priprema
padahati = trudi se, napreže; sučeljava
parihāyati = smanjuje se, propada
pahānaṃ = napuštanje, izbegavanje, uklanjanje
pāpaka = loše, iskvareno
pāripūri = ispunjenje, kompletiranje, usavršenost
pi = rečca za naglašavanje
buddho = Buda, Budni
bhāvanāya = dativ od bhāvanā = razvijanje, negovanje
bhikkhave = o, monasi! (vikativ, množina)
bhikkhu = budistički monah
bhiyyobhāvo = rast, uvećanje (od bhiyyo = veće + bhāvo = stanje, bivanje)
mahato = velikom (dativ jednine od mahanta = veliko)
miććhādiṭṭhi = pogrešno gledište, pogrešno razumevanje (od miććha = pogrešno + diṭṭhi = stanovište, gledište)
miććhādiṭṭhiko = onaj ko ima pogrešno gledište
yathayidaṃ = to jest, naime, kao to
yaṃ = koji
yena = kojim (instrumental od ya/yaṃ)
rakkhita = zaštićen, pod nadzorom
vā = ili
vāyamati = upinje se, teži, bori se
viriyaṃ = napor, trud, energija
vepullaṃ = punoća, obilje
saṃgho = zajednica, monaška zajednica
saṃvattati = vodi do, doprinosi (objekat je u dativu)
saṃvuta = obuzdan, kontrolisan
samanupassati = videti, opaziti, uočiti
sammādiṭṭhiko = ona ko ispravno razume
sammoso = zbunjenost, konfuzija
saranaṃ = utočište, zaštita