Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Godwin Samararatne

 


nl_90s_friendGodwin Samararatne (1932-2000) bio je jedan od najpoznatijih nezaređenih učitelja meditacije na Šri Lanki s kraja prošlog veka. Bio je glavni učitelj u centru za meditaciju u Nilambeu, blizu Kandija, zajedno sa Šravasti Dhammikom. Održavao je niz kurseva i predavanja po Evropi, SAD i Aziji. Posle smrti, njegovi učenici i poštovaoci su dobar deo tih predavanja sakupili na sajtu posvećenom ovom izuzetnom čoveku i učitelju:

Učenje kroz meditaciju
Govori na kursevima meditacije u Holandiji 1996. i 1998.