Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Y

YASODHARĀ

Prema tradiciji, Siddhattha Gotamina žena zvala se Yasodharā, iako se taj podatak ne pominje bilo gde u Tipiṭaki. Tu se ona uvek pominje kao Rāhulamātā, "Rāhulinamajka". U njenom najranijem pominjanju, ona se naziva Bhaddakaccāna, što joj je verovatno bilo pravo ime (Bv.26,15). Yasodharā bi zapravo pre bila titula, koja znači "nositeljka slave" i tek kasnije je taj naziv počeo da se smatra imenom. Sem ovoga, ne postoje bilo kakve druge informacije o Siddhatthinoj ženi, iako su se oko nje isplele mnoge legende.

YUNCH'I CHU-HUN

Yunch'i Chu-hun (1532-1612) bio je jedan od najvećih kineskih monaha u poslednjih 500 godina. Kada se zamonašio sa 32 godine, već je iza sebe imao dva braka. Pokazao se kao briljantan i vrlo marljiv učenik, ali nezadovoljan krajnje ritualizovanim životom koje je većina monaha vodila, po završetku učenja napustio je manastir i postao lutajući monah. Na kraju je pronašao napušteni manastir na planini Yunch'i, koji je obnovio i tu je proveo ostatak svog života. Njegova predanost, poznavanje učenja i meditativna dostignuća privukli su na stotine učenika, a strogi manastirski režim koji je uveo postao je model koji su i mnogi drugi sledili. Yunch'i Chu-hun je pisao i knjige u kojima je branio budizam od napada katoličkih misionara, komentare kanonskih spisa i priručnike za meditaciju. Takođe je ohrabrivao nezaređene da nastoje da dostignu isti onaj nivo znanja o Kanonu, kao i meditativne prakse kao i monasi i monahinje. Najpoznatija inovacija koju je uveo za zaređene i nezaređene učenike bila je ono što se zvalo "Knjiga dobrog i lošeg", u koju su zapisivali svoje misli, govore i postupke, kao pomoć u samoistraživanju i razvijanju karaktera. Takođe je pokušavao da zaleči podele između različitih škola kineskog budizma, ali sa ograničenim uspehom. Pošto je Yunch'i Chu-han umro, za njega su mnogi verovali da je dosegao probuđenje.