Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ađahn Đayasaro

Sve o budizmu

Sve veći globalni interes za budizam rađa u nama bezbroj pitanja, u želji da što više saznamo o ovom drevnom učenju, koje se pokazuje toliko efikasnim u isceljivanju boljki savremenog načina življenja. Nadamo se da ćete odgovore na neka od tih pitanja pronaći i u ovoj knjizi.