Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.91: Asura sutta

Anguttara nikāya IV.91

Asura sutta
Asura [1]


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, na ovome svetu mogu se naći četiri vrste bića. Koje četiri? Asura koji je okružen drugim asurama, asura koji je okružen devama (božanstvima), deva koji je okružen asurama i deva koji je okružen drugim devama.

A koje je to, monasi, biće asura okružen drugim asurama? Kada je neko biće nemoralno, sa rđavim postupcima, i u društvu je nemoralnih, onih sa rđavim postupcima. To je, monasi, biće asura okružen drugim asurama.

A koje je to, monasi, biće asura okružen devama? Kada je neko biće nemoralno, sa rđavim postupcima, ali je u društvu moralnih, onih sa dobrim postupcima. To je, monasi, biće asura okružen devama.

A koje je to, monasi, biće deva okružen asurama? Kada je neko biće moralno, sa dobrim postupcima, ali je u društvu nemoralnih, onih sa rđavim postupcima. To je, monasi, biće deva okružen asurama.

A koje je to, monasi, biće deva okružen drugim devama? Kada je neko biće moralno, sa dobrim postupcima, i u društvu je moralnih, onih sa dobrim postupcima. To je, monasi, biće deva okružen drugim devama.


Beleška

[1] Titan, vrsta mitoloških bića [Natrag]