Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IX.1: Sambodhi sutta

Anguttara nikāya IX.1

Sambodhi sutta
Samoprobuđenje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se on obrati monasima: "Monasi, ako bi vas askete iz drugih sekti pitali: 'Šta su, prijatelju, preduslovi za razvijanje krila samoprobuđenja?' šta biste im odgovorili?"

"Za nas, gospodine, učenje u Blaženom ima svoj koren, svoga vodiča i svoje utočište. Bilo bi dobro ako bi Blaženi sam objasnio značenje svojih reči. Saslušavši to objašnjenje, monasi će ga zapamtiti."

"U tom slučaju, monasi, slušajte i dobro pazite. Odgovoriću vam."

"Kako vi kažete, gospodine", odgovoriše monasi.

A Blaženi reče: "Ako bi vas askete pripadnici drugih sekti pitali: 'Šta su, prijatelju, preduslovi za razvijanje krila samoprobuđenja?' trebalo bi da im ovako odgovorite: 'Ima slučajeva kada monah ima ljude dostojne divljenja za prijatelje, saputnike i kolege. To je prvi preduslov za razvijanje krila samoprobuđenja.

Zatim, monah je ispunjen vrlinom. Živi on obuzdan u skladu sa Patimokkhom, obazriv u svom ponašanju i delovanju. On sebe vežba, pridržavajući se pravila vežbanja, uviđajući opasnost i u najmanjem prekršaju. To je drugi preduslov za razvijanje krila samoprobuđenja.

Zatim, lako i bez poteškoća priklanja se on razgovoru koji je zaista trezven i podstiče svesnost, tj. razgovoru o skromnosti u željama, o zadovoljenosti malim, o osamljenosti, o nevezivanju, o negovanju istrajnosti, o vrlini, o koncentraciji, o oslobađanju i o znanju i viziji oslobađanja. To je treći preduslov za razvijanje krila samoprobuđenja.

Zatim, on podstiče svoju istrajnost napuštajući štetna mentalna stanja i priklanjajući se povoljnim mentalnim stanjima. On je postojan, čvrst u svom naporu, ne izbegava obaveze u pogledu povoljnih mentalnih kvaliteta. To je četvrti preduslov za razvijanje krila samoprobuđenja.

Zatim, on uviđa, stiče uvid u nastajanje i nestajanje — plemenit, prodoran, koji vodi do iskorenjivanja patnje. To je peti preduslov za razvijanje krila samoprobuđenja.

Monasi, kada monah ima ljude dostojne divljenja za prijatelje, saputnike i kolege, treba očekivati da će i on biti ispunjen vrlinom, da će živeti obuzdan u skladu sa Patimokkhom, biti obazriv u svom ponašanju u delovanju, i da će sebe vežbati, pridržavajući se pravila vežbanja, uviđajući opasnost i u najmanjem prekršaju.

Kada monah ima ljude dostojne divljenja za prijatelje, saputnike i kolege, treba očekivati da će se i on lako i bez poteškoća priklanjati razgovoru koji je zaista trezven i podstiče svesnost, tj. razgovoru o skromnosti u željama, o zadovoljenosti malim, o osamljenosti, o nevezivanju, o negovanju istrajnosti, o vrlini, o koncentraciji, o oslobađanju i o znanju i viziji oslobađanja.

Kada monah ima ljude dostojne divljenja za prijatelje, saputnike i kolege, treba očekivati da će i on podsticati svoju istrajnost napuštajući štetna mentalna stanja i priklanjajući se povoljnim mentalnim stanjima — postojan, čvrst u svom naporu, ne izbegavajući obaveze u pogledu povoljnih mentalnih kvaliteta.

Kada monah ima ljude dostojne divljenja za prijatelje, saputnike i kolege, treba očekivati da će i on uvideti, steći uvid u nastajanje i nestajanje — plemenit, prodoran, koji vodi do iskorenjivanja patnje

I još, monasi, kada je monah učvršćen u ovih pet kvaliteta, trebalo bi da razvija i četiri dodatna kvaliteta. Trebalo bi da razvija [kontemplaciju] onoga što je odbojno, kako bi napustio požudu. trebalo bi da razvija dobrodušnost kako bi napustio zlovolju. Trebalo bi da razvija sabranost pažnje na udah i izdah kako bi obuzdao raspršene misli. Trebalo bi da razvija svest o prolaznosti kako bi iskorenio obmanu 'Ja sam'. Jer u monahu koji uviđa prolaznost opažanje ne-sopstva je sve snažnije. Onaj ko opaža ne-sopstvo dostiže iskorenjivanje obmane 'Ja sam ' — dostiže oslobođenje ovde i sada."


Videti takođe: AN X:69.