Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya V.159

Udayi sutta
O Udajinu

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Kosambiju, u Ghositinom parku. A u to vreme je poštovani Udajin sedeo okružen velikim brojem domaćina i podučavao ih Dhammi. Poštovani Ānanda vide poštovanog Udajina kako sedi okružen velikim brojem domaćina i podučava ih Dhammi, pa otide do Blaženog. Kad je stigao, pokloni se Blaženom i sede sa strane. Dok je tako sedeo reče on Blaženome: “Poštovani Udajin, gospodine, sedi okružen velikim brojem domaćina i podučava ih Dhammi.”

“Nije lako podučavati druge Dhammi, Ānanda. Dhammi treba podučavati druge samo kada je u onome ko podučava učvršćeno pet kvaliteta. Kojih pet?

[1] Dhammu treba podučavati s mišlju: ‘Izlagaću korak po korak’.

[2] Dhammu treba podučavati s mišlju: ‘Govoriću objašnjavajući sled (uzroka i posledice)’.

[3] Dhammu treba podučavati s mišlju: ‘Govoriću vođen saosećanjem’.

[4] Dhammu treba podučavati s mišlju: ‘Neću govoriti da bih dobio neku nagradu zauzvrat’.

[5] Dhammu treba podučavati s mišlju: ‘Govoriću ne podcenjujući ni sebe ni druge’.

Nije lako podučavati druge Dhammi, Ānanda. Dhammi treba podučavati druge samo kada je u onome ko podučava učvršćeno pet kvaliteta.”


Videti takođe: Sn IV:8; AN III:73; DN 16 (Budin odgovor na Subhadino pitanje).