Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn IV.8: Pasura sutta

Sutta nipata IV.8

Pasura sutta
Za Pasuru


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Samo ovde ima čistote" — tako kažu —
"Nijedno drugo učenje čisto nije" — tako kažu —
Insistirajući da ono od čega su zavisni jeste dobro
takvi su duboko ušančeni u sopstvenim istinama.

Tragajući za sukobima, upuštaju se u raspravu,
smatrajući jedni druge budalama.
Oslanjajući se na tuđ autoritet, govore u diskusijama.
Žudeći za pohvalom, tvrde da su znalci.

I u takvim raspravama — srditi, željni hvale —
onaj ko je pobeđen ozlojeđen biva.
Potrešen kritikom, traga za izlazom.

Onaj čije učenje je [prosuđeno kao] opovrgnuto,
poraženo, mišljenjem sudija,
taj tuguje, jadikuje — slabiji takmac.
"Porazio me je", nariče.

Takve rasprave izbijaju među asketama.
U njima je puno ushićenja, odbacivanja.
Videvši to, treba se od rasprava uzdržati,
jer drugi cilj one nemaju sem zadobijanja slave.

Onaj kojeg slave tako zbog izlaganja učenja njegovog
u sred skupa radoznalaca,
smeje se zbog toga i uzdiže jer želja mu se ispuni.

To uzdizanje biće mu izvor neprilika,
jer govoriće ispunjen gordošću i obmanom.
Videvši to, treba se od rasprava uzdržati.
Niko čistotu njima ne postiže, kažu znalci.

Poput snagatora hranjenog kraljevskog hranom
ideš unaokolo, grmeći, tragajući za suparnikom.
Kad god je bitka, idi tamo, snažni čoveče.
A kao i pre, ovde nikoga nema.

Oni što se rasravljaju, zauzimajući stav,
govoreći: "Ovo i samo ovo je istina",
njima možeš da govoriš.
Ovde ničega nema — ni sukoba, ni klice raspravljanja.

Među onima koji iznad sukoba žive
ne huškajući stav protiv stava,
koga bi mogao za suparnika naći, Pasura,
među onima ovde koji ni za čim više ne posežu?

Zato ovamo dolaziš, nagađajući,
tvoj um nagađa o stanovištima.
Suočio si se sa pročišćenina i dalje ići ne možeš.


Videti takođe: DN 16 (Budin odgovor na Subhadino pitanje); MN 18; AN III:73; AN V:159