Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN V.175 Candala sutta

Anguttara nikāya V.175

Ćandāla sutta
Izopštenik


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, kada ima pet osobina, nezaređeni sledbenik je izopštenik među nezaređenim sledbenicima, ljaga među nezaređenim sledbenicima, poslednji među nezaređenim sledbenicima. A kojih pet? (1) Nema poverenja u sebi; (2) nemoralan je; (3) sujeveran je i veruje u znamenja, a ne u kammu; (4) izvan traži onoga koga bi darivao [1] i tamo prvo dariva. Kada ima ovih pet osobina, nezaređeni sledbenik je izopštenik među nezaređenim sledbenicima, ljaga među nezaređenim sledbenicima, poslednji među nezaređenim sledbenicima.

Monasi, kada ima ovih osobina, nezaređeni sledbenik je dragulj među nezaređenim sledbenicima, crveni lotos među nezaređenim sledbenicima, beli lotos među nezaređenim sledbenicima. A kojih pet? (1) Ima u sebi poverenje; (2) moralan je; (3) nije sujeveran i veruje u kammu, a ne u znamenja; (4) ne traži izvan onoga koga bi darivao i ovde prvo dariva. Kada ima ovih pet osobina, nezaređeni sledbenik je dragulj među nezaređenim sledbenicima, crveni lotos među nezaređenim sledbenicima, beli lotos među nezaređenim sledbenicima.


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] To znači izvan budističke monaške zajednice. O relativnoj vrednosti darova, posmatranih kroz prizmu zasluga, pogledati Dakkhināvibanga sutta (MN 142). [Natrag]