Theravāda budističko društvo

AN V.227 Bhoga sutta

Download PDF

Anguttara nikāya V.227

Bhoga sutta
Imetak


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Monasi, pet je opasnosti u imetku. Kojih pet? Imetak mogu odneti požari, poplave, kraljevi, lopovi i nemili naslednici. To je pet opasnosti u imetku.

Pet je, monasi, prednosti u imetku. Kojih pet? Uz pomoć imetka moguće je sebe učiniti srećnim, obradovati i održavati tu sreću, moguće je svoje roditelje učiniti srećnim, obradovati i održavati tu sreću, moguće je suprugu, decu, robove, najamnike i sluge učiniti srećnim, obradovati i održavati tu sreću, moguće je prijatelje i drugove učiniti srećnim, obradovati i održavati tu sreću. Moguće je s uzvišenim ciljem darovati askete i bramane, a što donosi srećnu budućnosti, sreću kao plod, odvodi u nebeski svet.