Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya XI.16

Metta sutta
Govor o prijateljskoj ljubavi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, kada se oslobođenje uma kroz prijateljsku ljubav praktikuje, razvija i neguje, načini svojim sredstvom i temeljem, unapređuje, konsoliduje i na pravi način sprovodi, mogu se očekivati jedanaest dobrobiti. Kojih jedanaest?

Takav čovek (1) mirno spava, (2) budi se srećan, (3) ne muče ga ružni snovi, (4) drag je ljudskim bićima, (5) drag je duhovima, (6) bogovi ga štite, (7) vatra, otrov i oružje ne mogu mu nauditi, (8) um mu lako postaje skoncentrisan, (9) lice mu blista (10) umire spokojno i (11) ako ne više, tada se preporađa barem u Braminom svetu.

To su jedanaest dobrobiti koje može očekivati onaj ko oslobođenje uma kroz prijateljsku ljubav praktikuje, razvija i neguje, načini svojim sredstvom i temeljem, unapređuje, konsoliduje i na pravi način sprovodi."


Videti takođe: Iti 27.